งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ลำดับ 1 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ลำดับ 1 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ลำดับ 1 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 200 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 15 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่ สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

2 ลำดับ 2 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 200 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 30 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่ สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

3 ลำดับ 3 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 2 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 200 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 40 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่ สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

4 ลำดับ 4 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 2 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 200 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 70 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่ สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

5 ลำดับ 5 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 3 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 200 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 60 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่ สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

6 ลำดับ 6 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 3 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 200 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 90 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่ สะดวกในการเข้าดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

7 ลำดับ 1 : ห้องกายภาพบำบัด ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 เวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยงาน : ฝ่ายการพยาบาล ประเภทของสถานที่ : ห้องกายภาพบำบัด ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 50 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 50 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกใน การเข้าดำเนินการ : ศุกร์ เวลา : 13.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

8 ลำดับ 2 : ห้องตรวจเบอร์ 20 ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 เวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยงาน : ฝ่ายการพยาบาล ประเภทของสถานที่ : ห้องตรวจ ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวนผู้ใช้งาน : 80 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 70 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้า ดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 13.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP

9 ลำดับ 3 : หอผู้ป่วย ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 2 เวชศาสตร์ฟื้นฟู หน่วยงาน : ฝ่ายการพยาบาล ประเภทของสถานที่ : หอผู้ป่วย ผู้ที่ใช้งาน : นศ + บุคลากร จำนวน ผู้ใช้งาน : 100 คน ระยะทางเดินสาย UTP จาก Switch ประมาณ : 20 เมตร ต่อกับ Switch ของ คณะ : Alcatel รุ่น 6605-P สามารถจัดการกับ VLAN ได้ วันที่สะดวกในการเข้า ดำเนินการ : จันทร์ - ศุกร์ เวลา : 08.00-16.00 หมายเหตุ คณะ / หน่วยงาน ITSCTOT รูปถ่ายแสดงจุด ติดตั้ง AP


ดาวน์โหลด ppt ลำดับ 1 : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทจุดติดตั้ง : ใหม่ อาคาร : ชั้น 1 เวชศาสตร์ชุมชน หน่วยงาน : ภ. เวชศาสตร์ชุมชน ประเภทของสถานที่ : สักนักงาน + ห้องเรียน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google