งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

2 Position System  อุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 2 เครื่อง

3 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 1. เซตค่าคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่อง ให้เชื่อมต่อกันแบบ Peer To Peer

4 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 1. เซตค่าคอมพิวเตอร์ทั้ง 2 เครื่อง ให้เชื่อมต่อกันแบบ Peer To Peer

5 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 2. ทดสอบการ Ping ข้อมูลถึงกัน โดยใช้คำสั่ง ping 169.254.179.96

6 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 3. วัดระยะทาง 500 เซนติเมตร โดยแบ่งเป็นช่วง ช่วงละ 10 เซนติเมตร

7 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 4. ทำการ Ping ข้อมูลในแต่ละช่วง โดยครั้งแรกใช้จำนวนแพ็คเกตเท่ากับ 32 byte เพื่อดูเวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูล และบันทึกผลที่ได้

8 Position System  ขั้นตอนการทดลอง 5. ทำการเปลี่ยนจำนวนแพ็คเกตที่ใช้ในการส่งให้เป็น 320, 3200, 32000 byte โดยใช้คำสั่ง ping – l 320 169.254.179.96 แล้วทำการ Ping ข้อมูลในแต่ละช่วง และบันทึกผลที่ได้

9 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน 32 byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 103122132 201431142 301221121 403115152 507575576 604911193 703211131 801411141 9049548133 46 1001114141 1101246163 1202131131 1302181183 1404511152 1501451152

10 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 1601122121 1703541153 1805131152 1901310161 7 2001612162 2102611162 2201127172 2301336163 2401211121 2501311131 2606121162 2701531152 2802132132 2903233232 3001121121 3101911193 3201118182 3301122121

11 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 3402112121 3502261162 3603114142 3703142142 3801211121 3908437385 4002215152 4101418183 4203781184 4304112142 4401111111 4503121131 4605216163 4701731173 4801111111 4902216162 5001131131

12 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน 320 byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 10521232 5 204112142 301311131 401324142 501115152 605219194 701223132 801491193 902113131 1001125152 1103515153 1201121121 1301324142 1401295194 150113121 4

13 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 1605231152 1702932294 1802121121 1902112121 2002721173 2108141183 2203311132 2301111111 2401312131 2502311131 260101111 3 270132211 4 2801116162 2901413142 3002111121 3101111111 32013121113111 3302161162

14 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 3403421142 3501121121 3603141142 3701311131 3806911194 3903121131 4004391194 4102121121 4202211121 4302111121 4402291193 4504129194 4601111111 4701411141 4801235152 4908212183 5001131131

15 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน 3200 byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 1025155652512 201442364 11 3025411 42512 401029787 13 5011106196 11 60441674 7 70435643 16 80511454 6 907464475 100745744 15 110941564 8 120916944 9 130686166 9 1404684485 150474114 6

16 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 16061116 6 12 170582065 9 1806596596 1904710204 10 2005654465 210649134 8 220812444 7 230411 44 7 24022811772212 25013121513121513 2604856485 2709499497 280619855 9 2901051395 9 300541164 6 310841044 6 32033821443316 330541144 6

17 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 340119151391512 35011141844 11 360715474 8 370848154 8 380155126775124 390205121452012 400496114 7 410169676 9 42064544546 37 4301014555 8 4407837386 450791587 9 460495134 7 470199744 9 48021105752110 490119744 7 50084104466108451

18 Position System  ผลการทดลอง การ Ping ข้อมูลจำนวน 32000 byte ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อย ที่สุด (ms) เวลาที่มาก ที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 104710355704710368 2039 3768376845 3052745196519668 4055674550456754 5063505684508463 6038403839384038 70575544 5750 8095587159589570 9056516942 6954 10071445177447760 11090439339 9366 1201185950545011870 130156949812794156118 1401522116018760211152 150277129166291129291215

19 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 160855414114954149107 170139103118103 139115 18058708763588769 190841998039 199100 20053735999539971 2104969 65496963 22043509146439157 23072635559557262 24075585558557561 25047615056476153 26064565572557261 27071709753 9772 2809074117927411793 2908015458955815496 3001121696762 169102 31064715237 7156 32042918271429171 33057696256 6961

20 Position System ระยะทาง ( ซ. ม.) เวลาการรับ - ส่ง ข้อมูล (ms) เวลาน้อยที่สุด (ms) เวลาที่มากที่สุด (ms) เวลาเฉลี่ย (ms) ครั้งที่ 1 ครั้งที่ 2 ครั้งที่ 3 ครั้งที่ 4 34084818049 8473 35035924046359253 36067445657446756 37090607493609379 38080565737 8057 390525347 5349 40079636250 7963 41084635069508466 42061625952 6258 43017789667766177102 44035 5635 5640 45045655762456557 46040607342407353 47052467150467154 48047574448445749 49035713473347353 50075664576457665

21 Position System  สรุปผลการทดลอง จากการทดลอง Ping ข้อมูลของเครื่อง คอมพิวเตอร์ 2 เครื่องแบบ Peer To Peer เพื่อ ดูเวลาที่ใช้ในการส่งข้อมูลตามระยะทางที่ได้ กำหนดไว้ พบว่าเวลาของการรับ - ส่งข้อมูลที่ได้ นั้นไม่คงที่ จึงไม่สามารถที่จะนำมาใช้ในการระบุ ระยะทางของวัตถุ ซึ่งอาจมีสาเหตุเนื่องจาก

22 Position System  ความถี่ที่ใช้ในการ Ping เท่ากับ 2.4 GHz ซึ่งเป็น ความถี่ที่ใช้ทั่วไปในเครือข่ายอินเตอร์เน็ต  บริเวณที่ใช้ในการทำการทดลอง มีสัญญาณของ Wireless Lan อยู่มากมาย ทำให้อาจถูกรบกวนได้  เครื่องคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการทดลองทั้ง 2 เครื่อง มี ความเร็วในการรับส่งข้อมูลไม่เท่ากัน  ขณะที่มีการส่ง – รับข้อมูลนั้น Network อาจจะมีความ คับคั่งของข้อมูลมาก ทำให้เวลาที่ใช้ในการรับส่งข้อมูลมี ความไม่แน่นอน


ดาวน์โหลด ppt จัดทำโดย นายศรัณยู ตรียะโชติ KKU นายธีรวัฒน์ ทองประมูล KMITL Position System เสนอ สมาคมสมองกลฝังตัวไทย Thai Embedded System Association (TESA)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google