งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย
บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย ✦ Network interface cards ✦ Hubs and switches ✦ Access points and base stations ✦ Routers

2 การเลือกซื้อและการติดตั้ง NETWORK INTERFACE CARD โดยดูลักษณะเทคโนโลยีการเลือกซื้อดังนี้
การเชื่อมต่อ หมายถึงลักษณะของการเชื่อมต่อโดยใช้สายนำสัญญาณทำการเชื่อมต่อเครือข่าย ปัจจุบันจะใช้การ เชื่อมต่อตามมาตราฐาน Ethernet (อีเทอร์เน็ต) โดยมีแบบทั้งเชื่อมต่อแบบ โคแอ็กเชียล และอีกแบบหนึ่ง คือ ยูทีพี Boot Rom ชิปตัวเล็กๆ ที่ติดตั้งเพิ่มเติมบน LAN Card ทำหน้าที่ในการเชื่อมเข้าระบบเครือข่ายอัตโนมัติ โดยไม่ จำเป็นต้อง boot ผ่านทางฮาร์ดดิสก์ WOL (Wake On Lan) คุณสมบัติใหม่ของ LAN Card โดยคุณสมบัตินี้จะใช้สำหรับการควบคุมการเปิด-ปิด ของเครื่อง คอมพิวเตอร์ โดยผ่านการควบคุมจากศูนย์กลาง (LAN Card รุ่นใหม่ๆ ส่วนใหญ่จะมีคุณสมบัติติดมาด้วย) Speed ความเร็วในการเชื่อมต่อ ทั้งนี้จะขึ้นกับระบบเครือข่ายที่สามารถรองรับความเร็ว ตัวอย่างความเร็วที่ สามารถหาเลือกซื้อได้ เช่น 10/100Base-TX, 10/100/1000Base-TX และ 1000Base-TX โดยความเร็ว เหล่านี้มีหน่วยเป็น Mbps หรือ เมกกะมิตต่อวินาที ดังนั้นการเลือกซื้อ LAN Card ต้องดูในระบบเครือข่าย ของเราก่อนว่ารองรับความเร็วเท่าใด อย่างไรก็ตาม สมมติว่าความเร็วในเครือข่ายของเราเท่ากับ 100 เรา อาจเลือกซื้อ LAN Card ที่ความเร็ว 100 mbps ขึ้นไป

3 การติดตั้ง Network Card
ปิดสวิทซ์คอมพิวเตอร์ เปิดฝาเครื่องคอมพพิวเตอร์ นำ Network Card เสียบกับ Slot ของคอมพิวเตอร์

4 การเลือกซื้อ และ ติดตั้ง hub หรือ switch
1.ความเร็ว ถ้าหากการ์ดเครือข่ายในระบบมีความเร็ว 10/100 Mbps ก็ควรใช้ Hub หรือ switch ที่มีความเร็วเท่ากันคือ 10/100Mbps 2.จำนวนช่องต่อเข้าคอมพิวเตอร์ (Ports) และควรจะเลือกช่องที่ต่อพอร์ทเผื่อไว้ใน อนาคตด้วย

5 การซื้อ access point หรือ base stations
และกำลังส่งได้ - ผลิตภัณฑ์มีความน่าเชื่อถือเป็นที่ยอมรับ - การติดตั้งที่ง่ายและสะดวกในการใช้งาน - มีฟังก์ชันในการเข้ารหัสสัญญาณที่ใช้เพื่อความปลอดภัย - มีการพัฒนาและมีซอฟต์แวร์ให้ดาวน์โหลดผ่านเว็ปไซต์ของผู้ผลิต - ผลิตภัณฑ์มีไฟแสดงสถานการณ์ทำงาน - ผลิตภัณฑ์มีเครื่องหมายแสดงการผ่านการตรวจสอบมาตรฐานจาก Wi-Fi Alliance

6 การติดตั้ง access point หรือ base stations
ต่อ LAN จาก Modem เข้ากับ Port Internet ของเครื่อง Access Point Connect กับ Access Point ซึ่งได้กำหนด SSID เอาไว้แล้ว ผ่านทาง Wireless Network Connection เปิด Internet Explorer แล้วระบบจะ Redirect ไปที่หน้า Welcome Page ได้ทันที 

7 การทำงานด้วย Router Router มีประสิทธิภาพและปลอดภัย มันป้องกันเครือข่ายของคุณด้วย firewall เมื่อคุณ ทำการเชื่อมต่อระบบและมี การติดต่อข้อมูลที่รวดเร็ว Router เป็นอุปกรณ์ที่นิยมใช้งานในเครือข่ายภายในบ้านหรือสำนักงานขนาดเล็ก มันสามารถทำให้คอมพิวเตอร์หลายเครื่องเชื่อมต่อไปยังอินเตอร์เน็ตที่มีเพียง 1 เส้นได้


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 9 การเลือกซื้อใช้งาน และ การติดตั้ง อุปกรณ์เครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google