งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแก้ปัญหาของการรับและการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแก้ปัญหาของการรับและการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแก้ปัญหาของการรับและการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย
ภาคผนวก A การแก้ปัญหาของการรับและการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย

2 การป้องกันในการเกิดปัญหาในระบบเครือข่าย
1. การเก็บเอกสารต่างๆของระบบเครือข่าย 2. การใช้การป้องกันรักษาสภาพ การป้องกัน การเกิดปัญหา 3. การวางสาย 4. การทำงานกับ wireless 5. เครื่องจ่ายไฟสำรอง

3 การหาสาเหตุของปัญหาเพื่อเอามาแก้ปัญหาเป็นอันดับแรก
การใช้ Microsoft System Information การตรวจสอบเครื่องมือ การดูทรัพยากรของอุปกรณ์ การดูส่วนประกอบต่างๆ การมองดูสภาพแวดล้อมของซอฟแวร์ การตั้งค่าของอินเตอร์เน็ต การค้นหาปัญหา การหาสาเหตุของปัญหาสำหรับคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่อง การมีปัญหาเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หลายเครื่อง การตรวจสอบปัญหาของเครื่องคอมพิวเตอร์ การใช้ System Monitor การใช้ Network Troubleshooter

4 การตรวจสอบอุปกรณ์เครือข่ายและซอฟแวร์เครือข่าย
ปัญหาที่เกิดจากการ์ดแลน การตรวจสอบใน Device Manager การตรวจสอบการตั้งค่าระบบเครือข่าย ปัญหาที่เกิดจากโปรโตคอล ปัญหาที่เกิดจากสายสัญญาณ การตรวจสอบสายโทรศัพท์ ข้อพิจารณาสายโคแอ็กเชียล ปัญหาที่เกิดขึ้นกับสายคู่บิดเกลียว พิจารณาปัญหาที่ฮับ ตรวจ bottlenecks

5 การตรวจสอบปัญหาของอุปกรณ์เสริม
การตรวจสอบปัญหาการพิมพ์บนเครือข่าย การตรวจสอบการพิมพ์โดยทั่วไป การตรวจสอบเครือข่ายเครื่องพิมพ์ การแก้ข้อผิดพลาด Spool32 ปัญหาของ อุปกรณ์เสริม ปัญหาที่เกิดกับระยะการเชื่อมต่อ ด้านการพิมพ์และการเชื่อมต่อ ความผิดพลาด 645 กับการเชื่อมต่อเครือข่าย ปัญหาเมื่อทำการเชื่อมต่อ เมื่อติดต่อไปยัง ISPs

6 ลักษณะของปัญหา ความเสียหายที่ไม่แน่นอนของคอมพิวเตอร์
ความต่างกันของการ์ดหรือไดร์ฟเวอร์อื่นๆ ข้อบกพร่องของข้อมูล ปัญหาด้านการพิมพ์และจอภาพ ผู้ดูแลเครือข่ายหยุดการเชื่อมต่อกับผู้ใช้ ความช้าของระบบ ปัญหากับระบบจอแสดงผล การแก้ปัญหาการแชร์

7 การแก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับระบบและการตั้งค่าเครื่องมือ
Windows 98 และ XP มีโปรแกรมช่วยให้คุณตรวจสอบระบบ โดยเมื่อค่าที่ตั้งไว้มีปัญหา ระบบจะคืนค่าเริ่มต้นออกมาได้ แน่นอนคุณต้องปิดระบบเพื่อค้นหา และคุณต้องตั้งค่าที่มีปัญหา ซึ่งเป็นลักษณะพิเศษของในระบบ ซึ่งจะเป็นผลดีต่อระบบคอมพิวเตอร์ของคุณและเครือข่าย คุณสามารถตั้งค่าตามระบบได้ดังนี้ - System.ini - Boot.ini - Win.ini - โปรแกรมเริ่มต้นของคอมพิวเตอร์ - สภาพแวดล้อมและระบบภายในการตั้งค่า (ใน Windows XP)

8 ปัญหาพื้นฐานของ Macs ปัญหาที่จะเกิดจากระบบปฏิบัติการ ส่วนมากมักจะเกิดขึ้น ถ้าคุณใช้เครือข่าย Apple Share กับ Mac ในคอมพิงเตอร์ทั้งหมด ถ้าปัญหาที่เกิดกับ Apple Share หรือกับคอมพิวเตอร์ Mac มักจะเป็นปัญหาที่เกิดกับการรวมเครือข่าย ซึ่งจะมีข้อมูลมากมายเกี่ยวกับเรื่องนี้ เมื่อคุณไปที่ คุณควรใช้ ping ในการแก้ปัญหาเบื้องต้นกับเครือข่าย เพื่อให้แน่ใจในการเชื่อมต่อฮาร์ดแวร์ อาจมีตัวแปรอื่น มาเกี่ยวข้อง ถ้า ping ไม่ทำงาน คุณควรเช็คสาย การ์ดเครือข่าย ฮับ หรือสวิตช์ อื่นๆ

9 ปัญหาของ Linux

10 จบ... ภาคผนวก A


ดาวน์โหลด ppt การแก้ปัญหาของการรับและการเชื่อมต่อ ของระบบเครือข่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google