งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
คำสั่ง 1. ให้นักเรียนอ่านลำดับขั้นตอนการทำทำงานแล้วแล้วร่วมกันวางแผนวัดอุณหภูมิของอากาศในเวลาต่างๆและสถานที่ต่าง ในบริเวณโรงเรียน 2. นักเรียนทำกิจกรรมแล้วนำเสนอการทดลองตามลำดับขั้นตอนใน power point นี้

2 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
ข้อสงสัย คำตอบที่คาดคะเน สมมติฐาน

3 ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร
อุปกรณ์ เทอร์มอมิเตอร์ นาฬิกา วิธีการทดลอง นำเทอร์มอมิเตอร์ไปวางหรือแขวนไว้โดยไม่ให้โดนแสงโดยตรง อ่านค่าในเวลาต่างตามที่วางแผนเป็นเวลา 7 วัน นำเสนอผลการตรวจวัดอุณหภูมิตามสถานที่ต่างๆ ด้วยกราฟ

4 ตารางบันทึกผล วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ( C) 8.00น.
10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. สวนหย่อม สนามฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

5 ตารางบันทึกผล วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ(◦ C) 8.00น.
10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. สวนหย่อม สนามฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

6 ตารางบันทึกผล วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ( C) 8.00น.
10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. สวนหย่อม สนามฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

7 ตารางบันทึกผล(ต่อ) วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ( ◦C)
8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. สวนหย่อม สนามฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

8 ตารางบันทึกผล(ต่อ) วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ(◦ C)
8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. สวนหย่อม สนามฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

9 ตารางบันทึกผล(ต่อ) วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ(◦ C)
8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. สวนหย่อม สนามฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

10 ตารางบันทึกผล(ต่อ) วัน/เดือน/ปี บริเวณที่สังเกต อุณหภูมิอากาศ( ◦C)
8.00น. 10.00น. 12.00น. 14.00น. 16.00น. สวนหย่อม สนามฟุตบอล ใต้ต้นไม้ อาคารเรียน

11 คำถามหลังการทดลอง อุณหภูมิของอากาศที่ตรวจวัดได้ในแต่ละบริเวณแตกต่างกันหรือไม่ เพราะเหตุใด? ตอบ

12 คำถามหลังการทดลอง 2. วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิสูงสุด และมีค่าเท่าไร ตอบ 3.วันที่เท่าไรที่อากาศมีอุณหภูมิต่ำสุด และมีค่าเท่าไร ตอบ

13 คำถามหลังการทดลอง 2. อุณหภูมิของอากาศเปลี่ยนแปลงมากที่สุดในวันใด ตอบ
4. สรุปผลการทดลอง ตอบ

14 มาตอบคำถามชวนคิดกันเถอะ
1. ภาคใดร้อนที่สุดและภาคใดเย็นที่สุด ในแต่ละฤดู ตอบ 1. ภาคใดอุณหภูมิเฉลี่ยตลอดปีสูงสุดและต่ำที่สุด ตอบ

15 มาทำโครงงานกัน เรามาหาวิธีให้โรงเรียน/บ้านเราเย็นลงได้อย่างไร


ดาวน์โหลด ppt ในวันหนึ่งๆสภาพอากาศเปลี่ยนแปลงไปอย่างไร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google