งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
สอนโดย ครูวาสนา พลทองมาก ตำแหน่งอัตราจ้าง ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนบ้านบึงสามัคคีกำแพงเขต สพป.กพ.เขต 2

2 การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
การสื่อสารข้อมูล และ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

3 การสื่อสารข้อมูล (Data Communication)
หมายถึง กระบวนการในการโอนถ่าย ข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร โดย ผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต

4 ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (Computer Network )
หมายถึง การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ตั้งแต่ 2 เครื่องขึ้นไปเข้าด้วยกันด้วยสายเคเบิล หรือสื่ออื่นๆ ทำให้คอมพิวเตอร์สามารถรับส่งข้อมูลแก่กันและกันได้

5 กระบวนการในการโอนถ่ายข้อมูลระหว่างผู้ส่งสารกับผู้รับสาร โดยผ่านอุปกรณ์การสื่อสารต่างๆเช่น โทรศัพท์ โทรสาร และอินเตอร์เน็ต จัดเป็นการสื่อสารข้อมูลใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 5

6 การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์กับเครื่องพิมพ์ด้วย
สายเคเบิล ทำให้สามารถแสดงข้อมูลออกมาได้ จัดเป็นระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ใช่หรือไม่ ใช่ ไม่ใช่ 5

7 จงเขียนคำศัพท์ให้สมบูรณ์ COMP_T_R NET_O_K
Alphabet Buttons Appear Here

8 = ? <Keypad will appear here based on shape and location of this rectangle.>

9 ประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN)  2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)  3. เครือข่ายระดับประเทศ (Wide Area Network หรือ WAN) 

10 เครือข่ายท้องถิ่น (Local Area Network หรือ LAN)  เป็นเครือข่ายระยะใกล้ ใช้ในองค์กรเดียวกัน หรืออาคารที่ใกล้ กัน เช่น ภาพในสำนักงานภายในโรงเรียนหรือมหาวิทยาลัย ลักษณะสำคัญของเครือข่ายแลน คืออุปกรณ์ที่ประกอบภายใน เครือข่ายสามารถรับส่งสัญญาณกันด้วยความเร็วสูงมาก ตั้งแต่ หลายสิบล้านบิตต่อวินาที จนถึงร้อยล้านบิตต่อวินาที ทำให้การรับส่ง ข้อมูลมีความผิดพลาดน้อยและสามารถรับส่งข้อมูลจำนวนมากใน เวลาจำกัดได้

11

12 2. เครือข่ายระดับเมือง (Metropolitan Area Network หรือ MAN)  เป็นเครือข่ายขนาดกลาง ใช้ภายในเมือง หรือจังหวัดที่ใกล้เคียงกัน เช่น ระบบเคเบิลทีวีที่มีสมาชิกตามบ้านทั่วไปที่เราดูกันอยู่ทุกวันก็จัดเป็นระบบเครือข่ายแบบ MAN

13

14 3. เครือข่ายระดับประเทศ
(Wide Area Network หรือ WAN)  เป็นระบบเครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้ติดตั้งบริเวณกว้าง มีสถานีหรือจุดเชื่อมต่อมากมาย มากกว่า 1 แสนจุด ใช้สื่อกลางหลายชนิด เช่น ระบบคลื่นวิทยุ ไมโครเวฟ หรือดาวเทียม

15

16 ข้อใดไม่จัดเป็นประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
30 ข้อใดไม่จัดเป็นประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์ MAN WAN VAN LAN

17 ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์
30 LAN VAN WAN PAN MAN CAN ให้นักเรียนจับคู่ภาพกับประเภทของเครือข่ายคอมพิวเตอร์

18 ให้นักเรียนจับคู่ในข้อที่มีความสัมพันธ์
30 ให้นักเรียนจับคู่ในข้อที่มีความสัมพันธ์ เครือข่ายขนาดใหญ่ ใช้ติดตั้งบริเวณกว้าง WAN PAN เครือข่ายระยะใกล้ ใช้ในองค์กรเดียวกัน LAN VAN เครือข่ายขนาดกลาง ใช้ภายในเมือง MAN

19 <Scoreboard will appear here, leave shape as-is.>


ดาวน์โหลด ppt ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google