งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการนำเสนอโครงงาน วิศวกรรม โดย อ. ฐิติ รุ่งเจริญไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายวิชาการ ทำโครงงานวิศวกรรม ซึ่งในการสอบ โครงงานนั้น จะให้นักศึกษานำเสนอกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการนำเสนอโครงงาน วิศวกรรม โดย อ. ฐิติ รุ่งเจริญไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายวิชาการ ทำโครงงานวิศวกรรม ซึ่งในการสอบ โครงงานนั้น จะให้นักศึกษานำเสนอกับ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการนำเสนอโครงงาน วิศวกรรม โดย อ. ฐิติ รุ่งเจริญไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายวิชาการ ทำโครงงานวิศวกรรม ซึ่งในการสอบ โครงงานนั้น จะให้นักศึกษานำเสนอกับ กรรมการสอบอย่างน้อย 3 ท่าน ทั้งนี้ นักศึกษาส่วนใหญ่จะมีความกังวล และตึง เครียดในการนำเสนอ

2 เทคนิคหนึ่งที่จะทำให้การนำเสนอ โครงงานของนักศึกษามีประสิทธิภาพมาก ขึ้น คือ การนำเสนอโครงการที่ให้อิสระทั้ง วิธีการ การวางแผน และรูปแบบการ นำเสนอ จะช่วยลดความตึงเครียดให้กับ นักศึกษา เพราะสามารถทำได้ตาม จินตนาการ ไม่มีรูปแบบ อีกทั้งยังส่งผลต่อ ความเข้าใจในผลงานของตนเองได้มากขึ้น ( อ้างอิงประพัฒน์ ลักษณะพิสุทธิ์ )

3 โดยอาจจะเป็นการจัดทำในรูปแบบ โปสเตอร์ เพื่ออธิบายโครงงานของตนเอง พร้อมกับนำผลงานมาแสดงต่อที่สาธารณะ เพื่อให้ผู้เข้าชมให้คะแนน โดยภาควิชา อาจจะจัดทำเป็นโครงการที่มีตัวชี้วัดที่ ชัดเจนด้วย


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการนำเสนอโครงงาน วิศวกรรม โดย อ. ฐิติ รุ่งเจริญไพศาล คณะวิศวกรรมศาสตร์ มีรายวิชาการ ทำโครงงานวิศวกรรม ซึ่งในการสอบ โครงงานนั้น จะให้นักศึกษานำเสนอกับ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google