งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การสมัครสามารถเปิดรหัสได้ 3 รูปแบบ 01 0203 01 0203 04050607 1 รหัส (50 PV) 1 รหัส (50 PV) 5,000 บาท 3 รหัส (150 PV) 3 รหัส (150 PV) 14,000 บาท รับโบนัสผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การสมัครสามารถเปิดรหัสได้ 3 รูปแบบ 01 0203 01 0203 04050607 1 รหัส (50 PV) 1 รหัส (50 PV) 5,000 บาท 3 รหัส (150 PV) 3 รหัส (150 PV) 14,000 บาท รับโบนัสผู้นำ."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การสมัครสามารถเปิดรหัสได้ 3 รูปแบบ 01 0203 01 0203 04050607 1 รหัส (50 PV) 1 รหัส (50 PV) 5,000 บาท 3 รหัส (150 PV) 3 รหัส (150 PV) 14,000 บาท รับโบนัสผู้นำ 600- 7 รหัส (350 PV) 7 รหัส (350 PV) 32,000 บาท รับโบนัสผู้นำ 3,000- 600- 1800- 600- ค่าสินค้า 4,500(1 ขวด )+ ค่าสมัคร 500 ค่าสินค้า 13,500(3 ขวด )+ ค่าสมัคร 500 ค่าสินค้า 31,500(7 ขวด )+ ค่าสมัคร 500 โปรโมชั่น !!! โปรโมชั่น !!! A- สมาชิกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 150 พีวี (3 รหัส ) เพิ่มเงินอีก 1,600 บาท (14,000 + 1,600 = 15,600 บาท ) รับฟรี ไบโอสเปรย์ / พลัส 1 กล่อง และไบโอมารีนคอลลาเจน / ไบโอแกรพซีด 1 กล่อง B- สมาชิกที่ซื้อผลิตภัณฑ์ครบ 350 พีวี (7 รหัส ) เพิ่มเงินอีก 3,200 บาท (32,000 + 3,200 = 35,200 บาท ) รับฟรี ไบโอสเปรย์ / พลัส 2 กล่อง และไบโอมารีนคอลลาเจน / ไบโอแกรพซีด 2 กล่อง

2 รายได้รายวัน 3. เงินคืนจาก ยอดส่วนตัว 12 % ของ PV เช่น ซื้อซ้ำ 50 PV รับ 50 x 12 % = 6 $ x 40 = 240 ฿ หมายเหตุ สมาชิกที่ไม่มียอดซื้อซ้ำ 25 PV ต่อ เดือน รับสูงสุด 10 คู่ / วัน หากมียอดซื้อซ้ำ 30 PV สมาชิกทั่วไป 15 คู่ / วัน 9,000 บาท / วัน / สาย แอมบาสเดอร์ 20 คู่ / วัน 12,000 บาท / วัน / สาย เพรสซิเด้นท์ 25 คู่ / วัน 15,000 บาท / วัน / สาย ลอร์ดเพรสซิเด้นท์ 30 คู่ / วัน 18,000 บาท / วัน / สาย

3 แผนการตลาดธุรกิจ ไอ - ลิ้งเกจเต็มรูปแบบ แผนการตลาดธุรกิจ ไอ - ลิ้งเกจเต็มรูปแบบ สาย หลัก สาย รอง นับรหัสจ่าย 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 600 AB คุ ณ C D E วันละ 10 คู่ / วัน = 6,000 บ 6,0006,0006,000 รายได้สูงสุด 24,000 บาท / วัน


ดาวน์โหลด ppt การสมัครสามารถเปิดรหัสได้ 3 รูปแบบ 01 0203 01 0203 04050607 1 รหัส (50 PV) 1 รหัส (50 PV) 5,000 บาท 3 รหัส (150 PV) 3 รหัส (150 PV) 14,000 บาท รับโบนัสผู้นำ.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google