งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

สิ่งที่เราจะได้ในการเป็นตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "สิ่งที่เราจะได้ในการเป็นตำแหน่ง"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 สิ่งที่เราจะได้ในการเป็นตำแหน่ง
DIRECTOR

2 DIRECTOR ประกันสุขภาพ มูลค่า 200,000 – 1,000,000 บาท Products
Marketing Plan - Retail 20-30% - Fast Start 30% - Total Volume Commission 30% - Matching Bonus ลูก100%, หลาน65-95% Personal Bonus 20% ,000 pv x (20%) = 1,800 บาท “เราจะได้เงินโอนทันที 1,800 บาท ในวันที่ 7 หรือ 22” ประกันสุขภาพ มูลค่า 200,000 – 1,000,000 บาท Click

3 DIRECTOR Plan Menu Easy Plan Active Leader Plan (Recommend)
How to proceed Easy Plan How to proceed Active Leader Plan Why now? Promotion of March-April 2011 Menu

4 Total 9,000 บาท Director (Easy Plan)
1st Month – สร้าง 2 Director ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 1 Director ส่วนตัว Income Fast Start Bonus 1Director ,000 บาท 2Director ,000x2 = 6,000 บาท TVC 30% 10,000คะแนน x 30% = 3,000 บาท You A B Fast Start 6,000 บาท TVC ,000 บาท Total 9,000 บาท 10,000pv 10,000pv *รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

5 Director (Easy Plan) Total 16,000 บาท
2nd Month – สร้าง 2 Director ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 1 Director ส่วนตัว Income Fast Start Bonus Fast Start Bonus 1Director ,000 บาท 2Director ,000x2 = 6,000 บาท A กับ B สร้าง Director เป็น Fast Start รุ่นหลาน บาท TVC 30% 20,000 คะแนน x 30% = 6,000 บาท Matching Bonus ลูก 100% You A C A1 B B1 D 10,000pv 10,000pv 10,000pv 10,000pv A 10,000 คะแนน ได้100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท B 10,000 คะแนน ได้100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท 20,000pv 20,000pv Fast Start 8,000 บาท TVC ,000 บาท Matching 2,000 บาท Total 16,000 บาท *รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

6 Total 29,000 บาท Director (Easy Plan)
3rd Month – สร้าง 2 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 1 SM ส่วนตัว Income Fast Start Bonus 1Director ,000 บาท 2Director ,000x2 = 6,000 บาท A B C และ D สร้าง Director เป็น Fast Start รุ่นหลาน บาท TVC 30% 40,000pv x 30% = 12,000 บาท Matching Bonus ลูก 100% You A C E C1 A1 A2 A11 B B1 B11 B2 D D1 F หลาน 50% เหลน 15% A 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท B 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท C 10,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท D 10,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 1,000 บาท 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 A1 10,000 คะแนน ได้ 50% จาก ขาแข็ง = 500 บาท B1 10,000 คะแนน ได้ 50% จาก ขาแข็ง = 500 บาท 40,000pv 40,000pv Fast Start 10,000 บาท TVC ,000 บาท Matching 7,000 บาท Total 29,000 บาท *รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

7 Total 54,000 บาท Director (Easy Plan) สรุป
*รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

8 Senior Manager (Active Leader Plan)
1st Month – สร้าง 4 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 B SM ส่วนตัว Income Fast Start Bonus 1BC บาท + Promotion 4,300 บาท 4BC(A,B,C,D) ,300x4 = 17,200 บาท TVC 30% 20,000pv x 30% = 6,000 บาท You A C B D 10,000 10,000 Fast Start 17,200 บาท TVC ,000 บาท Total 23,200 บาท 10,000 10,000 20,000pv 20,000pv *รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

9 Senior Manager (Active Leader Plan)
You A C E G C1 C2 A1 A2 B B1 B2 D D1 D2 F H 2nd Month – สร้าง 4 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 SM ส่วนตัว Income Fast Start Bonus 1BC บาท + Promotion 4,300 บาท 4BC(E,F,G,H) ,300x4 = 17,200 บาท TVC 30% 60,000pv x 30% = 18,000 บาท Matching Bonus ลูก 100% 10,000 10,000 A 20,000 คะแนน ได้100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท B 20,000 คะแนน ได้100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท C 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท D 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 Fast Start 17,200 บาท TVC ,000 บาท Matching 8,000 บาท 10,000 10,000 10,000 10,000 60,000pv 60,000pv Total 43,200 บาท *รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

10 Senior Manager (Active Leader Plan)
You A C E G I K G1 G2 E1 E2 C1 C2 C3 C4 C2/1 C2/2 C1/1 C1/2 A1 A2 A3 A4 A2/1 A2/2 A1/1 A1/2 B B1 B1/1 B1/2 B2 B2/1 B2/2 B3 B4 D D1 D1/1 D1/2 D2 D2/1 D2/2 D3 D4 F F1 F2 H H1 H2 J L 3rd Month – สร้าง 4 SM ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 SM ส่วนตัว 180,000pv 180,000pv Menu

11 Senior Manager (Active Leader Plan)
3rd Month – สร้าง 4 BC ส่วนตัว และ สอนให้ลูกทีมสร้าง 2 BC ส่วนตัว Income Fast Start Bonus BC บาท + Promotion 4,300 บาท 4BC(E,F,G,H) ,300x4 = 17,200 บาท TVC 30% 180,000pv x 30% = 54,000 บาท Matching Bonus ลูก 100% หลาน 55-95% A 80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 8,000 บาท B 80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 8,000 บาท C 80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 8,000 บาท D 80,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 8,000 บาท E 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท F 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท G 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท H 20,000 คะแนน ได้ 100% จาก ขาแข็ง = 2,000 บาท A1 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท A2 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท B1 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท B2 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท C1 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท C2 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท D1 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท D2 20,000 คะแนน ได้ 75% จาก ขาแข็ง = 1,500 บาท Fast Start 17,200 บาท TVC ,000 บาท Matching 56,000 บาท Total 115,200 บาท *รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

12 Senior Manager (Medium Plan)
สรุป Total 129,400 บาท *รายได้ทุกทางยังไม่นับการขาย Menu

13 Book 32/Come 8/Business Center 2
Easy Plan Work 2 – 4 Hours/Day Add Friend(FB) 200 People/Day Tag Friend (FB) 1,000 People/Day Forward Mail 5,000 Mail/Day Name Leads/Day Working Group /3 times pr. week Book 32/Come 8/Business Center 2 Menu

14 Book 64 /Come 16/Business Center 4
Active Leader Work 4 – 6 Hours/Day Add Friend(FB) 500 People/Day Tag Friend (FB) 1,500 People/Day Forward Mail 10,000-15,000 Mail/Day Name Leads/Day Working Group /3 times pr. week Book 64 /Come 16/Business Center 4 Menu

15 ทำไมต้องรีบทำคุณสมบัติ
วันนี้!! ทำไมต้องรีบทำคุณสมบัติ A ได้ผู้นำแล้ว 1 ขา เพราะเห็นโอกาสเร็ว!! ….เพราะผู้นำในธุรกิจนี้เกิดขึ้นได้เสมอ อย่าพลาด!! เพราะเราไม่รู้ว่าจะมี “เพชร” อีกกี่คนที่เราจะเสียโอกาส จากการที่เรา A B Strong Leg 5 วันผ่านไป ….ช้า 200,000pv 150,000pv 300,000pv B ไม่ได้ผู้นำที่เกิดขึ้นทั้งๆที่ตัวเอง มาก่อน เพราะตัดสินใจช้า Menu

16 Hot Promotion!! March – April 2011
1 Agent TV 1 Manager TV 1 BC TV สะสมครบ 45pv ภายในระยะเวลา 2 เดือน รับไปเลย !!! ตั๋วเครื่องบินไปกลับ พร้อมที่พักสุดหรู 4 วัน 3 คืน ทันที!!!!! Menu

17 Singapore Menu


ดาวน์โหลด ppt สิ่งที่เราจะได้ในการเป็นตำแหน่ง

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google