งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ้าทุกคนแนะนำลูก 5คน และมีรายได้ เพียงคนละ 1,000/คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ้าทุกคนแนะนำลูก 5คน และมีรายได้ เพียงคนละ 1,000/คน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ถ้าทุกคนแนะนำลูก 5คน และมีรายได้ เพียงคนละ 1,000/คน
9 ชั้นจะมีรายได้ดังต่อไปนี้ ชั้นที่1 20% 1,000X5คน = เราจะมีรายได้ 1,000บาท ชั้นที่2 10% 1,000X25คน = ,500บาท ชั้นที่3 10% 1,000X125คน = ,500บาท ชั้นที่4 10% 1,000X625คน = ,500บาท ชั้นที่5 10% 1,000X3,125คน = ,500บาท ชั้นที่6 10% 1,000X15,625คน = ,562,500บาท ชั้นที่7 10% 1,000X78,125คน = ,812,500บาท ชั้นที่8 10% 1,000X390,625คน = ,062,500บาท ชั้นที่9 10% 1,000X1,953,125คน= ,312,500บาท รวมแม็ทชิ่งโบนัส คำนวณตามสายงานตรง 9ชั้น 244,141,000บาท

2 X X X แม็ชชิ่ง9ชั้น Roll UP นับคนที่มีรายได้จนกว่าจะครบ ตามชั้น
ถ้าคนไหนไม่มีรายได้ ไม่นับเป็น1ชั้น จะนับเฉพาะคนที่มีรายได้เท่านั้น คุณ X ชั้นที่1 ไม่ทำ ไม่มีรายได้ ไม่นับชั้น X ชั้นที่2 ไม่ทำ ไม่มีรายได้ ไม่นับชั้น ชั้นที่3 ชั้นที่1 ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นที่4 ชั้นที่2 ทำ มีรายได้ นับชั้น X ชั้นที่5 ไม่ทำ ไม่มีรายได้ ไม่นับชั้น ชั้นที่3 ชั้นที่6 ทำ มีรายได้ นับชั้น ชั้นทึ่9 นับคนที่มีรายได้จนกว่าจะครบ ตามชั้น

3 กองทุนมหากุศลและกองทุนสุขภาพ 20% เพื่อช่วยเหลือสังคมและสมาชิก
รายได้ทางที่ 5 กองทุนมหากุศลและกองทุนสุขภาพ 20% กองทุนมหากุศล 10% กองทุนสุขภาพ % เพื่อช่วยเหลือสังคมและสมาชิก บริษัทฯจะจ่ายเพิ่มสะสมให้กับกองทุนจาก pv ที่เกิดขึ้นจากสมาชิกทุกๆคน ถือเป็นการร่วมกันทำบุญ ทำกุศล ร่วมกัน

4 รายได้ทางที่6 i-Stockits 5-20%
สำหรับผู้ที่เปิดเป็นโมบาย หรือศูนย์ของบริษัท 50,000B ได้ 5%จากยอดPV 150,000B ขึ้นไป ได้ 10%จากยอดPV 350,000บาท (เซ็นเตอร์) ได้ 20%จากยอดPV

5 การโอนเข้าบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 บาท ถ้าไม่ถึงจะเก็บไว้ให้
การรับรายได้ รับรายโดยโอนเข้าบัญชีธนาคาร ทุกวันศุกร์ รับหลังจากปิดยอดแล้ว 14วัน หรือ 2สัปดาห์ (รับ2ศุกร์ ถัดไป) รายได้รอบที่1 รายได้รอบที่2 รายได้รอบที่3 รายได้รอบที่4 สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่2 สัปดาห์ที่3 สัปดาห์ที่4 สัปดาห์ที่1 สัปดาห์ที่2 เดือนที่1 เดือนที่2 การโอนเข้าบัญชี ขั้นต่ำ 1,000 บาท ถ้าไม่ถึงจะเก็บไว้ให้

6 80% of distributor force joins
จังหวะเวลา....ในการเข้าสู่ธุรกิจนั้นๆ ถูกที่...ถูกจังหวะ...ถูกทีม ความสำเร็จ...อยู่ไม่ไกล Stabilization Momentum 80% of distributor force joins Timing Critical Mass Formulation / Pioneering

7 “ธุรกิจJDK เอ็กซ์เซ็ลเล้นท์ คุณคือเจ้าของธุรกิจ”
เราเป็นหุ้นส่วนของบริษัทไม่ใช่ลูกจ้าง อัพไลน์เป็นพี่เลี้ยงให้คำปรึกษา แนะนำวิธีการทำธุรกิจ แต่เนื้องานเราต้องลงมือทำเองให้ได้ เช่น การเรียนรู้ การทำ House Meeting เองได้ เป็นต้น ดาวไลน์ คือคนในองค์กรที่เราต้องดูแล พัฒนา และทำงานเป็นทีม เพื่อพิชิตความสำเร็จร่วมกัน

8


ดาวน์โหลด ppt ถ้าทุกคนแนะนำลูก 5คน และมีรายได้ เพียงคนละ 1,000/คน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google