งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การแจกแจงรายได้จากแผนการตลาด GT&F

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การแจกแจงรายได้จากแผนการตลาด GT&F"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การแจกแจงรายได้จากแผนการตลาด GT&F
โดยผมจะสมมุติการเติบโตของทีมงานของ A ขึ้นมาจำนวนหนึ่ง โดยในทุกๆเดือนทุกคนใช้สินค้าคนละ 1 กล่อง เดือนที่ 1 A แนะนำสมาชิกได้ 7 คน คือ B1-B5 A โดยแต่ละคนมียอดส่วนตัว 1 กล่อง เท่ากับคนละ 120 BV 1bv มีค่าเท่ากับ 9 บาท B5 B1 B4 B2 B3 ดังนั้นในเดือนนี้ A จะมีตำแหน่งผู้จัดการ และมีรายได้แจกแจงได้ดังนี้ ข้อ 2.1 ได้รับโบนัสจากการซื้อส่วนตัว = 20% ของยอดซื้อส่วนตัว = 120 bv x 20% x 9 บาท = 216 บาท ข้อ 2.2 โบนัสจากการแนะนำสมาชิก 5 คนติดตัว ได้รับเท่ากับ 15% (จากของ A 20% - B คนละ5%) = 120 bv x 5 x 15% x 9 บาท = 810 บาท ข้อ 2.3 โบนัสจากยอดกลุ่มสะสมแต่ละเดือน คือยอดส่วนตัวรวมกับยอดขายทั้งทีมงาน = 720 bv ซึ่งเข้าเงื่อนใข 5 % = 720 bv x 5% x 9 บาท = 324 บาท ข้อ 2.4 โบนัสจาก 5 กลุ่มที่ทำงาน = 720 bv x 5%x9 บาท ข้อ 4.1 โบนัส Unilevel ได้รับ 10 % จากยอดกลุ่ม เพราะมีทีมงานติดตัว 5 คน = 120bv x 5 คน x 10 % x 9 บาท = 540 บาท รวมโบนัสที่ได้ทั้งหมด = 2,214 บาท ***Roll up Bonus ยังไม่ได้รับเพราะยังไม่มีทีมงานสายลึก*****

2 เดือนที่ 2 ลูกทีมติดตัวแต่ละคนแนะนำสมาชิกเพิ่มกลุ่มละ 3 คน จะทำให้เกิดยอดกลุ่มทีมงานละ 480 bv 7 ทีม A แทน B1 B5 B2 720 bv B4 B3 ดังนั้น B1- B5 จะมีได้รับโบนัสจากยอดส่วนตัวคนละ 10 % และได้รับโบนัสจากยอดกลุ่มของแต่ละคน ส่วนโบนัสของ A นั้นแจกแจงได้ดังนี้ 1. โบนัสจากยอดซื้อส่วนตัว 20% = 120 bv x 20 % x 9 บาท = 216 บาท 2.1 โบนัสจากยอดที่ลูกทีมติดตัว B1-B5 ที่ได้รับโบนัสเพิ่มเป็น 10 % ดังนั้น A ได้โบนัสส่วนต่างเท่ากับ 10 % = 120 bv x 5 x 10% x 9 บาท = 540 บาท 2.2 โบนัสจากยอดกลุ่มสะสม = 720 bv (ด1) bv (ส่วนตัว) bv x 5 (จาก B1-B5) = 4,440 bv ดังนั้นจึงควรได้รับ 15 % ดังนั้นจึงเอายอดกลุ่มเดือน 2 มาคำนวณโบนัสที่ 15 % = 3,600 bv x 15 % x 9 บาท = 4,860 บาท 4.1 Unilevel Bonus โดยมีรายได้จากทีมงาน 2 ระดับระดับละ 10 % - จากลูกทีมติดตัว 5 คน = 120 bv x 5 x 10 % x 9 บาท - จากทีมงานชั้นที่ คน = 120 bv x 25 x 10% x 9 บาท = 2,700 บาท 4.2 Roll up Bonus คือเมื่อทีมงานทั้ง 5 คนมีสายลึก จึงนำยอดกลุ่มทั้งหมดมาจ่ายโบนัส 10 % = 120 bv (ยอดส่วนตัว) bv x 5 (ยอดกลุ่ม 5 กลุ่ม) = 3,720 bv x 10% x 9 บาท = 3,348 บาท รวมโบนัสทั้งหมดเท่ากับ 12,240 บาท

3 เดือนที่ 3 เดือนที่ 3 นี้ ทีมงานของ B1- B7 ก็สร้างธุรกิจให้เติบโตเลียนแบบที่ B ทำในเดือนที่ 2 ทำให้แต่ละกลุ่มมียอดเพิ่มเป็นกลุ่มละ 1,560 bv แทน 720bv B B5 A B1 720bv C C B4 B2 3,720 bv 720bv C C C 720bv 720bv B3 ดังนั้น B1- B5 จะมีได้รับโบนัสจากยอดส่วนตัวคนละ 10 % และได้รับโบนัสจากยอดกลุ่มของแต่ละคน ส่วนโบนัสของ A นั้นแจกแจงได้ดังนี้ 1. โบนัสจากยอดซื้อส่วนตัว 20% = 120bv x 20 % x 9 บาท = 216 บาท 2.1 โบนัสจากยอดลูกทีมติดตัว B1-B5 เหมือนเดือนที่ 2 คือเท่ากับ 10 % = 120 bv x 5 x 10% x 9 บาท = 540 บาท 2.2 โบนัสจากยอดกลุ่มสะสม = 4,440 bv (ด1+ ด2) bv (ส่วนตัว) + 3,720 bv x 5 (จาก B1-B5) = 4,560 bv +18,600 bv ดังนั้นจึงควรได้รับ 20 % ดังนั้นจึงเอายอดกลุ่มเดือน 2 มาคำนวณโบนัสที่ 20 % = 18,600 bv x 20 % x 9 บาท = 41,688 บาท 4.1 Unilevel Bonus โดยมีรายได้จากทีมงาน 2 ระดับระดับละ 10 % - จากลูกทีมชั้นที่ 1 (ติดตัว 5 คน) ได้รับเหมือนเดือนที่ 2 = 120 bv x 5 x 10 % x 9 บาท - จากทีมงานชั้นที่ คน ได้รับเหมือนเดือนที่ 2 = 120 bv x 25 x 10% x 9 บาท = 2,700 บาท - จากทีมงานชั้นที่ 3 ทีมละ 25 คน ทั้งหมด 25 ทีม (ทีมละ 720 bv) ได้รับ 5 % = 720 bv x 25 x 5 % x 9 บาท = 8,100 บาท 4.2 Roll up Bonus คือเมื่อมีทีมงานสายลึก 5 สาย จึงนำยอดกลุ่มทั้งหมดมาจ่ายโบนัส 10 % = 120 bv (ยอดส่วนตัว) + 3,720 bv x 5 (ยอดกลุ่ม 5 กลุ่ม) = 18,720 bv x 10% x 9 บาท = 16,840 บาท รวมโบนัสทั้งหมดเท่ากับ 70,624 บาท


ดาวน์โหลด ppt การแจกแจงรายได้จากแผนการตลาด GT&F

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google