งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการรับรายได้เท่าไหร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการรับรายได้เท่าไหร่"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2 ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการรับรายได้เท่าไหร่
10,000 100,000 1,000,000

3 แผนธุรกิจ เงินล้าน

4 ท่องเที่ยวใน/ต่างประเทศ
บริษัท ผลิตสินค้า จัดส่งสินค้า ศูนย์บริการสินค้า Internet วิจัย/คิดค้น บัญชี/ภาษี สิทธิประโยชน์ ส่วนลด 20%-25% ท่องเที่ยวใน/ต่างประเทศ โอนเป็นมรดกได้จริง สร้างสายงานได้ 2 สาย รายได้ 6 ทาง การเข้าร่วมธุรกิจ 200/ปี(ฟรี) สำเนาบัตรประชาชน สำเนาบัญชีธนาคาร

5 รายได้ 6 ทาง 4. MTA จ่าย 5 % ลึก 20 ชั้น จากสายงานการสปอนเซอร์
1.โบนัสแนะนำสูงสุด (Fast start ) 30% ของPV 2. โบนัสพัฒนาทีม Balance (WT/ST จ่าย 25%-35%) 3. โบนัสบริหารผู้นำ Matching จ่ายลึก 4 ชั้น 50% 4. MTA จ่าย 5 % ลึก 20 ชั้น จากสายงานการสปอนเซอร์ 5. โบนัส ตำแหน่งบริหาร 6. โบนัสจากยอดขายทั่วประเทศ 5%

6 ตำแหน่งทางธุรกิจ Silver 1,000 pv 2,500 บาท Gold 3,000 pv 7,500 บาท
2,500 บาท Gold 3,000 pv 7,500 บาท Diamond 9,000 pv 22,500 บาท

7 1. โบนัสแนะนำสูงสุด 30% ลูก 20% Silver ลูก 25% Gold ลูก 30% Diamond 7

8 1. โบนัสแนะนำสูงสุด 30% คุณ S G D 20% 25% 30% D S G D 2,700บ. 300บ.
600บ. 1000PV 9,000PV 2,700บ. G D 3,000PV 9,000PV 8

9 2. โบนัสพัฒนาทีม (Balance) WTอ่อน STแข็ง 25%- 35%
ซ้าย ขวา WTอ่อน STแข็ง 20,000 pv 20,000 pv รายได้ทางที่ 2 โบนัสบริหาร Balance ทีมอ่อน:W/ทีมแข็ง:S คะแนนหรือพีวีที่จ่ายโบนัสแนะนำให้เราไปแล้ว ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนบริษัทให้เรารวมคะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในแต่ละวันมาคำนวณจ่ายรายได้ Balance ให้กับเราอีก ตัวอย่าง ฝั่งซ้าย(L) รวมทั้งองค์กรใต้สายงานเรา(Roll Up)ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราแนะนำมาเองหรือทีมงานแนะนำมา เท่ากับ 4,500 พีวี(คะแนน) ฝั่งขวา(R)เท่ากับ 7,000 พีวี(คะแนน) การคำนวณรายได้จะคำนวณเมื่อมียอดทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งไหนที่มียอดน้อยกว่า(ฝั่งซ้าย : L)เป็นฝั่งอ่อน ฝั่งไหนมียอดมากกว่า(ฝั่งขวา R)จะเป็นฝั่งแข็ง จะใช้ฝั่งอ่อนเป็นกรอบ ฝั่งอ่อนมี 4,500 ฝั่งแข็ง 7,000 จะใช้ยอด 4,500 ทั้ง 2 ฝั่งมาคำนวณรายได้ ส่วนที่เหลือของฝั่งแข็ง จำนวน 2,500 ก็จะยกยอดไปเก็บไว้รอคำนวณในวันต่อๆไป จะเก็บยอดไว้รอจนกว่าจะมียอดอีกฝั่งมาคำนวณไม่ได้ทิ้งไปไหน แต่การคำนวณรายได้จะจ่ายตามขนาดของการลงทุน ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ตำแหน่งอะไรในขณะนั้น -ถ้าเราเป็น บรอนซ์ (B1,B2) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 10,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ซิลเวอร์(S) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 15,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น โกลด์(G) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 20,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ไดมอนด์(D) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 30,000 คะแนน/วัน/รอบ ถ้าวันไหนมียอดมากกว่าที่กำหนดบริษัทก็จะจ่ายตามกรอบเท่าที่กำหนดไว้ตามตำแหน่ง ส่วนที่เกินไปเรียกว่า “ล้น” ไม่นำมาคำนวณให้ แต่ถ้ายอดมาไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ก็จ่ายตามจริง 120,000 pv WT 20,000 x 30% = 6,000 100,000 pv 6,000บาท/วัน เก็บคะแนนที่เหลือไว้คำนวณในวันต่อไป เก็บคะแนนฝั่งแข็ง ST ไว้

10 Silver โบนัสพัฒนาทีม (Balance) จ่ายจากทีม WT อ่อน
1 600pv-6,000pv x 35% Silver 2 6,001pv-20,000pv x 30% รายได้ทางที่ 2 โบนัสบริหาร Balance ทีมอ่อน:W/ทีมแข็ง:S คะแนนหรือพีวีที่จ่ายโบนัสแนะนำให้เราไปแล้ว ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนบริษัทให้เรารวมคะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในแต่ละวันมาคำนวณจ่ายรายได้ Balance ให้กับเราอีก ตัวอย่าง ฝั่งซ้าย(L) รวมทั้งองค์กรใต้สายงานเรา(Roll Up)ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราแนะนำมาเองหรือทีมงานแนะนำมา เท่ากับ 4,500 พีวี(คะแนน) ฝั่งขวา(R)เท่ากับ 7,000 พีวี(คะแนน) การคำนวณรายได้จะคำนวณเมื่อมียอดทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งไหนที่มียอดน้อยกว่า(ฝั่งซ้าย : L)เป็นฝั่งอ่อน ฝั่งไหนมียอดมากกว่า(ฝั่งขวา R)จะเป็นฝั่งแข็ง จะใช้ฝั่งอ่อนเป็นกรอบ ฝั่งอ่อนมี 4,500 ฝั่งแข็ง 7,000 จะใช้ยอด 4,500 ทั้ง 2 ฝั่งมาคำนวณรายได้ ส่วนที่เหลือของฝั่งแข็ง จำนวน 2,500 ก็จะยกยอดไปเก็บไว้รอคำนวณในวันต่อๆไป จะเก็บยอดไว้รอจนกว่าจะมียอดอีกฝั่งมาคำนวณไม่ได้ทิ้งไปไหน แต่การคำนวณรายได้จะจ่ายตามขนาดของการลงทุน ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ตำแหน่งอะไรในขณะนั้น -ถ้าเราเป็น บรอนซ์ (B1,B2) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 10,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ซิลเวอร์(S) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 15,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น โกลด์(G) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 20,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ไดมอนด์(D) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 30,000 คะแนน/วัน/รอบ ถ้าวันไหนมียอดมากกว่าที่กำหนดบริษัทก็จะจ่ายตามกรอบเท่าที่กำหนดไว้ตามตำแหน่ง ส่วนที่เกินไปเรียกว่า “ล้น” ไม่นำมาคำนวณให้ แต่ถ้ายอดมาไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ก็จ่ายตามจริง 3 20,001pv-40,000pv x 25% จ่ายสูงสุด 10,000 บาท/วัน เดือนละ 300,000 บาท

11 Gold โบนัสพัฒนาทีม (Balance) จ่ายจากทีม WT อ่อน
1 600pv-6,000pv x 35% Gold 2 6,001pv-20,000pv x 30% รายได้ทางที่ 2 โบนัสบริหาร Balance ทีมอ่อน:W/ทีมแข็ง:S คะแนนหรือพีวีที่จ่ายโบนัสแนะนำให้เราไปแล้ว ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนบริษัทให้เรารวมคะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในแต่ละวันมาคำนวณจ่ายรายได้ Balance ให้กับเราอีก ตัวอย่าง ฝั่งซ้าย(L) รวมทั้งองค์กรใต้สายงานเรา(Roll Up)ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราแนะนำมาเองหรือทีมงานแนะนำมา เท่ากับ 4,500 พีวี(คะแนน) ฝั่งขวา(R)เท่ากับ 7,000 พีวี(คะแนน) การคำนวณรายได้จะคำนวณเมื่อมียอดทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งไหนที่มียอดน้อยกว่า(ฝั่งซ้าย : L)เป็นฝั่งอ่อน ฝั่งไหนมียอดมากกว่า(ฝั่งขวา R)จะเป็นฝั่งแข็ง จะใช้ฝั่งอ่อนเป็นกรอบ ฝั่งอ่อนมี 4,500 ฝั่งแข็ง 7,000 จะใช้ยอด 4,500 ทั้ง 2 ฝั่งมาคำนวณรายได้ ส่วนที่เหลือของฝั่งแข็ง จำนวน 2,500 ก็จะยกยอดไปเก็บไว้รอคำนวณในวันต่อๆไป จะเก็บยอดไว้รอจนกว่าจะมียอดอีกฝั่งมาคำนวณไม่ได้ทิ้งไปไหน แต่การคำนวณรายได้จะจ่ายตามขนาดของการลงทุน ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ตำแหน่งอะไรในขณะนั้น -ถ้าเราเป็น บรอนซ์ (B1,B2) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 10,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ซิลเวอร์(S) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 15,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น โกลด์(G) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 20,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ไดมอนด์(D) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 30,000 คะแนน/วัน/รอบ ถ้าวันไหนมียอดมากกว่าที่กำหนดบริษัทก็จะจ่ายตามกรอบเท่าที่กำหนดไว้ตามตำแหน่ง ส่วนที่เกินไปเรียกว่า “ล้น” ไม่นำมาคำนวณให้ แต่ถ้ายอดมาไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ก็จ่ายตามจริง 3 20,001pv-80,000pv x 25% จ่ายสูงสุด 20,000 บาท/วัน เดือนละ 600,000 บาท

12 โบนัสพัฒนาทีม (Balance) จ่ายจากทีม WT อ่อน
1 600pv-6,000pv x 35% Diamond 2 6,001pv-20,000pv x 30% รายได้ทางที่ 2 โบนัสบริหาร Balance ทีมอ่อน:W/ทีมแข็ง:S คะแนนหรือพีวีที่จ่ายโบนัสแนะนำให้เราไปแล้ว ยังไม่ได้ทิ้งไปไหนบริษัทให้เรารวมคะแนนทั้งฝั่งซ้ายและฝั่งขวาในแต่ละวันมาคำนวณจ่ายรายได้ Balance ให้กับเราอีก ตัวอย่าง ฝั่งซ้าย(L) รวมทั้งองค์กรใต้สายงานเรา(Roll Up)ไม่ว่าจะเป็นคนที่เราแนะนำมาเองหรือทีมงานแนะนำมา เท่ากับ 4,500 พีวี(คะแนน) ฝั่งขวา(R)เท่ากับ 7,000 พีวี(คะแนน) การคำนวณรายได้จะคำนวณเมื่อมียอดทั้ง 2 ฝั่ง โดยฝั่งไหนที่มียอดน้อยกว่า(ฝั่งซ้าย : L)เป็นฝั่งอ่อน ฝั่งไหนมียอดมากกว่า(ฝั่งขวา R)จะเป็นฝั่งแข็ง จะใช้ฝั่งอ่อนเป็นกรอบ ฝั่งอ่อนมี 4,500 ฝั่งแข็ง 7,000 จะใช้ยอด 4,500 ทั้ง 2 ฝั่งมาคำนวณรายได้ ส่วนที่เหลือของฝั่งแข็ง จำนวน 2,500 ก็จะยกยอดไปเก็บไว้รอคำนวณในวันต่อๆไป จะเก็บยอดไว้รอจนกว่าจะมียอดอีกฝั่งมาคำนวณไม่ได้ทิ้งไปไหน แต่การคำนวณรายได้จะจ่ายตามขนาดของการลงทุน ขึ้นอยู่ว่าเราอยู่ตำแหน่งอะไรในขณะนั้น -ถ้าเราเป็น บรอนซ์ (B1,B2) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 10,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ซิลเวอร์(S) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 15,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น โกลด์(G) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 20,000 คะแนน/วัน/รอบ -ถ้าเราเป็น ไดมอนด์(D) จ่ายสูงสุดฝั่งละ 30,000 คะแนน/วัน/รอบ ถ้าวันไหนมียอดมากกว่าที่กำหนดบริษัทก็จะจ่ายตามกรอบเท่าที่กำหนดไว้ตามตำแหน่ง ส่วนที่เกินไปเรียกว่า “ล้น” ไม่นำมาคำนวณให้ แต่ถ้ายอดมาไม่ถึงตามที่กำหนดไว้ก็จ่ายตามจริง 3 20,001pv-120,000pv x 25% จ่ายสูงสุด 30,000 บาท/วัน เดือนละ 900,000 บาท

13 3. โบนัสบริหารผู้นำ Matching จากรายได้ B/L สุทธิ 50% (Roll up)
เรา A ลูก 20% ทีมอ่อน ทีมแข็ง A ลูก 180,000.- 20% 90,000.- Bหลาน 10% 100,000 x 20% 20,000 90,000.- Cเหลน S 300,000 x 20% 60,000 10% G 600,000 x 20% 120,000 Dโหลน 90,000.- 10% D 900,000 x 20% 180,000

14 สรุปโบนัสบริหารผู้นำ Matching 50%
Silver Gold Diamond Matching ลูก = 20% Matching ลูก = 20% หลาน=10% Matching ลูก =20% หลาน=10% เหลน=10% โหลน=10% การประกันรายได้ 400PV 600PV 800PV

15 กติกาการรับ MTA จ่าย 5 % ลึก 20 ชั้น จากโครงสร้าง Binary 4. MTA
ตำแหน่ง Silver รับ 10 ชั้น รวม 50% ตำแหน่ง Gold รับ 15 ชั้น รวม 75% ตำแหน่ง Diamond รับ 20 ชั้น รวม 100%

16 โบนัส MTA รับ 5 เดือนถัดไป
การคำนวณและการจ่ายโบนัส โบนัสทีมอ่อน (WT) คำนวณ รับรายได้ วันจันทร์ วันอาทิตย์ วันศุกร์ โบนัสบริหารผู้นำ (Matching ) โบนัส MTA รับ 5 เดือนถัดไป

17 รายได้สะสมจาก (WT) 5,000บาท/เดือน
5. โบนัสตำแหน่งบริหาร สะสมคะแนนทั้ง WT และ ST ครบข้างละ รับตำแหน่ง โบนัสเงินสด 150,000 pv SUPERVISOR 15,000 บาท รายได้สะสมจาก (WT) 5,000บาท/เดือน รับ ON SALE 1%

18 รายได้สะสมจาก (WT) 15,000บาท/เดือน
5. โบนัสตำแหน่งบริหาร สะสมคะแนนทั้ง WT และ ST ครบข้างละ รับตำแหน่ง โบนัสเงินสด 500,000 pv Manager 50,000 บาท รายได้สะสมจาก (WT) 15,000บาท/เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1%

19 รายได้สะสมจาก (WT) 30,000บาท/เดือน
5. โบนัสตำแหน่งบริหาร สะสมคะแนนทั้ง WT และ ST ครบข้างละ รับตำแหน่ง โบนัสเงินสด 1,500,000 pv DIRECTOR 150,000 บาท รายได้สะสมจาก (WT) 30,000บาท/เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1%

20 รายได้สะสมจาก (WT) 40,000บาท/เดือน
5. โบนัสตำแหน่งบริหาร สะสมคะแนนทั้ง WT และ ST ครบข้างละ รับตำแหน่ง โบนัสเงินสด 5,000,000 pv EXECUTIVE 500,000 บาท รายได้สะสมจาก (WT) 40,000บาท/เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1%

21 รายได้สะสมจาก (WT) 50,000บาท/เดือน
5. โบนัสตำแหน่งบริหาร สะสมคะแนนทั้ง WT และ ST ครบข้างละ รับตำแหน่ง โบนัสเงินสด 9,000,000 pv PRESIDENT 1,400,000 บาท รายได้สะสมจาก (WT) 50,000บาท/เดือน รับ ON SALE เพิ่มอีก 1%

22 Gold Silver การประกันรายได้ ตำแหน่ง Diamond
รับ Balance (WT/ST) / รับ Matching Silver - 400PV Gold PV Diamond PV

23 องค์ประกอบหลัก 7 ข้อ ขององค์กรที่ยิ่งใหญ่
บริษัท จังหวะเวลา แนวโน้ม แผนรายได้ ผลิตภัณฑ์ ผู้บริหาร โอกาส ที่ดี ระบบทีม “ โอกาสทางธุรกิจที่ดี ต้องมีส่วนผสมที่ลงตัว ” Peter Drucker ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ปรมาจารย์การตลาดโลก


ดาวน์โหลด ppt ถ้าคุณเลือกได้ คุณต้องการรับรายได้เท่าไหร่

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google