งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Start Up Pro Business Business • ซื้อระบบ 1,200 บาท • ได้ 200PV • ได้รับค่าโทรในระบบ 50 บาท • บัตรสมาชิก • ซื้อ 3,000 บาท • ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Start Up Pro Business Business • ซื้อระบบ 1,200 บาท • ได้ 200PV • ได้รับค่าโทรในระบบ 50 บาท • บัตรสมาชิก • ซื้อ 3,000 บาท • ได้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14 Start Up Pro Business Business • ซื้อระบบ 1,200 บาท • ได้ 200PV • ได้รับค่าโทรในระบบ 50 บาท • บัตรสมาชิก • ซื้อ 3,000 บาท • ได้ App 3 ชุด มูลค่า 3,600.- • บัตรสมาชิก • ซื้อ 10,000 บาท • ได้ App 10 ชุดมูลค่า 12,000.- • บัตรสมาชิก

15

16 Pro Business ชั้นลูก =50% ชั้นหลาน =20% ชั้นเหลน =10% ชั้นโหลน =5% 5 25 125 625 x200PVx50%=500 บาท x200PVx20%=1,000 บาท x200PVx10%=2,500 บาท x200PVx5%=6,260 บาท

17 ชั้นลูก ชั้นหลาน ชั้นเหลน ชั้นโหลน ตำแหน่ง 50%50% 50%50% - - Start Up - - - - 50%50% 50%50% Business 20% 10% - - Pro Business 50% 20% 10% 5% Start Up Pro Business Business

18 Pro Business ทีมอ่อน WT 40% ทีมแข็ง ST 10% คะแนนรวม 24,000 PV คะแนน รวม 50,000 PV 24,000 PV x 40% = 9,600.- 24,000 PV x 10% = 2,400.- รวมรายได้ = 12,000 บาท คะแนนที่เหลือ 26,000 PV

19 20% 30% 10% Start Up Business Pro Business Weak Team Strong Team ต่อวัน ต่อเดือน ตำแหน่ง 6,000.- 180,000.- 10% 9,000.- 270,000.- 40% 10% 12,000.- 360,000.- Start Up Pro Business Business

20 Pro Business ชั้น ลูก =100% ชั้นหลาน =50% ชั้นเหลน =20% ชั้น โหลน =10% 5 25 125 625 X ฿ 1,000x100%=5,000 บาท X ฿ 1,000x50%=12,500 บาท X ฿ 1,000x20%=25,000 บาท X ฿ 1,000x10%=62,500 บาท

21 ชั้นลูก ชั้นหลาน ชั้นเหลน ชั้นโหลน ตำแหน่ง 100% - - Start Up - - - - 100% Business 50% 20% - - Pro Business 100% 50% 20% 10% Start Up Pro Business Business

22 Pro Business ชั้นที่....... จำนวน.......... ฿ Total in 20 Level 10,485,760 ฿ 1 …… 2 ……10 ฿ 2 …… 4 ……20 ฿ 3 …… 8 ……40 ฿ 20……1,048,576 x5 =5,242,880 ฿

23 5 ชั้น จำนวนชั้น โบนัสละ 5 บ. รายได้ 10 ชั้น 62 x 5 Start Up Business Pro Business ตำแหน่ง 310.- 2,046 x 5 10,230.- 20 ชั้น 65,534 x 5 327,670.- Start Up Pro Business Business

24

25 ซื้อสินค้า 100 บาท ได้ 1 GBL ซื้อสินค้า 1,000 บาท ได้ 10 GBL ซื้อสินค้า 5,000 บาท ได้ 50 GBL ซื้อสินค้า 10,000 บาท ได้ 100 GBL

26 ชั้นจำนวนสมาชิกโบนัส GBL โบนัสรวม GBL 0 เรา 12.60 241.21.8 382.44.2 4164.89 5329.618.6 66419.237.8 712438.476.2 825676.8153 9512153.6306.6 101,024307.2613.8

27 1 จุดรับโบนัส สูงสุด 613.8 บาท 10 จุดรับโบนัส สูงสุด 6,138 บาท 50 จุดรับโบนัส สูงสุด 30,690 บาท 100 จุดรับโบนัส สูงสุด 61,380 บาท

28  รับค่าบริหาร 5% ของบาท  รับความคุ้มครอง 500,000 บาท  รับความคุ้มครอง 300,000 บาท  รับค่าบริหาร 10% ของบาท  รับความคุ้มครอง 2,000,000 บาท  รับความคุ้มครอง 1,000,000 บาท

29 รอบการจ่าย จ่ายวันที่ วันที่ 1-5 10 วันที่ 6-10 15 วันที่ 11-15 20 วันที่ 16-20 25 วันที่ 21-25 สิ้นเดือน วันที่ 26- สิ้นเดือน 5 เดือน ถัดไป

30 ฟ รี

31

32

33


ดาวน์โหลด ppt Start Up Pro Business Business • ซื้อระบบ 1,200 บาท • ได้ 200PV • ได้รับค่าโทรในระบบ 50 บาท • บัตรสมาชิก • ซื้อ 3,000 บาท • ได้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google