งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

App Learning to English

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "App Learning to English"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 App Learning to English
แบบฟอร์มโครงร่างโครงงาน โครงร่างเพื่อเสนอขอทำโครงงานคอมพิวเตอร์ ( Computer Project ) ชื่อโครงงาน App Learning to English

2 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน
ผู้รับผิดชอบ นส.ธัญลักษณ์ ปัญญาเสน ชั้น ม.5/3 เลขที่ 10 นส.ปาจรีย์ มณีเครือ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 38 นส.อรษา เตชะจันทร์ ชั้น ม.5/3 เลขที่ 42 นส.กันพิรมย์ พรหมพนัส ชั้น ม.5/3 เลขที่ 43 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 / 3 โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน

3 ที่มาและความสำคัญ ปัจจุบันทั่วโลกส่วนใหญ่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร และใช้เป็นสื่อกลางในการแลกเปลี่ยนความคิด การเรียน การลงทุน การทำธุรกิจ จากสิ่งเล็กๆพัฒนาไปเรื่องใหญ่ต่อไป ดังนั้นภาษาคือสิ่งที่สำคัญที่สุด ในยุคปัจจุบัน ก้าวไกลด้านเทคโนโลยีเป็นอย่างมาก เรามักจะพบเห็นเด็กพกพาเทคโนโลยีเหล่านี้กว่าหนังสือ เพราะถูกสั่งสอนให้คิดว่าซื้อมาราคาแพงต้องรักษาให้ดี หากเราทำให้การศึกษาอยู่ในเทคโนโลยีซึ่งสะดวกต่อการใช้งาน แอพมีทั้งภาพและเสียง คงจะเป็นประโยชน์ให้แก่เด็กๆได้ไม่มากก็น้อย คนให้ความสนใจกับเทคโนโลยีที่กำลังขยายตัวอย่างรวดเร็วและได้การตอบรับเป็นอย่างดี

4 นักวิทยาศาสตร์ค้นพบว่า การที่จะให้สมองสามารถจำอะไรได้ดีขึ้น ต้องมีภาพและเสียงอย่างชัดเจน จะทำให้เมื่อคิดอะไรแล้วสมองจะสั่งการ นึกคิดถึงภาพและสียงเหล่านั้นออกมาเป็นที่มาของ แอพการศึกษาภาษาอังกฤษที่มีจำหน่ายในรูปของแอพพลิเคชั่นที่รัฐบาลส่งเสริมงบประมาณมาเพื่อต้องการให้เด็กและคนรุ่นใหม่ใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์สูงสุดในการศึกษา หรือได้อรรถประโยชน์ที่ดีที่สุด

5 การศึกษาในยุคนี้เมื่อเราเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแล้ว ภาษาอังกฤษคือภาษาที่เป็นสื่อกลางในการสนทนาทางคณะผู้จัดทำจึงเล็งเห็นว่า เพียงแค่รู้คำศัพท์เราก็สามารถพูดภาษาอังกฤษให้คนต่างชาติฟังรู้เรื่องได้ เพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้จริง ใช้กับสถานการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นไม่ว่าจะเรื่อง การทำงาน การศึกษา การท่องเที่ยว ฯลฯ

6 วัตถุประสงค์ แอพพลิเคชั่นที่มีทั้งเสียงและรูปภาพ สามารถนำคำศัพท์ไปใช้พูดคุยกับคนต่างชาติในชีวิตประจำวันได้จริง ตามสถานการณ์ต่างๆที่จะเกิดขึ้นจริง

7 หมวดเสื้อผ้า

8 ในชีวิตประจำวันสาวๆจะชอบเลือกซื้อเสื้อผ้า
แต่ถ้าจะให้ไปซื้อกับคนต่างชาติ จะทำยังไง ไม่ยากแค่รู้ศัพท์

9 ร้านอาหาร

10 อาหารคือสิ่งที่เราต้องรับประทานทุกๆวัน วันละ 3มื้อถ้ามื้อไหนอยากลอง
กินอาหารต่างชาติดูบ้างล่ะ

11 หมวดสัตว์

12 ถ้าสุนัขที่คุณอยากเลี้ยง แต่อยากซื้อจากคน ต่างชาติจะต้องพูดกับเขา
จะทำอย่างไรดีนะ

13 หมวดแผนกวิชาต่างๆ

14 ไปอยู่มหาวิทยาลัย ต้องใช้ภาษาอังกฤษ รู้หรือยังว่าคณะที่อยากเข้า
ภาษาอังกฤษเขาพูดว่าอะไร?

15 ที่สถานีรถไฟ

16 ถ้าต้องขึ้นรถไฟ ต้องเจอคนต่างชาติ
จะทำยังไงละทีนี้

17 ที่สนามบิน

18 ในเครื่องบิน ถ้าเจอชาวต่างชาติ ขอความช่วยเหลือทำยังไงดี

19 หมวดเกี่ยวกับรถยนต์

20 ถ้าคนต่างชาติขอให้คุณช่วยซ่อมรถ
ตายล่ะ !! จะทำยังไง

21 หมวดสัตว์น้ำ

22 ถ้าวันหนึ่ง อยากไปดำน้ำดูปะการัง ถามนั่น ถามนี่ จะตอบว่ายังไง
เจอชาวต่างชาติ ถามนั่น ถามนี่ จะตอบว่ายังไง

23 ภัยธรรมชาติ

24 หากเราตกอยู่ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เกี่ยวกับภัยธรรมชาติ
ที่ต่างประเทศจะพูดว่าอย่างไร

25 สีต่างๆ

26 ต้องการพูดให้ชาวต่างชาติหยิบของ สีนั้น สีนี้ จะบอกว่าอย่างไร

27 เชิญรับชมตัวอย่างแอพพลิเคชั่นค่ะ
อยุ่ที่ครูว่าจะเอาแท็บเลตมาหรือเปล่าถ้าไม่เอามาก็ขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ


ดาวน์โหลด ppt App Learning to English

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google