งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ยินดีต้อนรับสู่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ยินดีต้อนรับสู่."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ยินดีต้อนรับสู่

2 เรื่อง มารยาทและนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
เรื่อง มารยาทและนิสัยรักการอ่าน การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน

3 1.นางสาว ทิพวรรณ จันทร์เชื้อ ม.4/1
เลขที่ 32 2.นางสาว อาริญาภรณ์ บุญพงษ์ษา ม.4/1 เลขที่ 34

4 เสนอ

5 อาจารย์ยุทธ แหวนทอง

6 หลักการอ่าน สาเหตุที่อาจทำให้เด็กอ่านหนังสือลดลงไป เช่น หนังสือเรียนมีความยากขึ้น และไม่ค่อยมีความสนุกสนานแบบหนังสือที่เคยอ่านตอนเด็กๆบิดา มารดาอาจส่งเสริม สนับสนุน ให้กำลังใจลูกในการอ่านหนังสือน้อยไป เพราะความจริงแล้ว ลูกยังคงต้องการความสนับสนุน

7 เด็กจึงเกิดความเบื่อหน่าย และกำลังใจในการอ่านหนังสือจากบิดา มารดาอยู่เสมอ เป็นระยะไป หรือสาเหตุที่ทำให้ความสนใจในการอ่านหนังสือของเด็กลดน้อยลง อาจเป็นเพราะบิดา มารดา คอยควบคุม บังคับ หรือเข้มงวดกวดขันในการอ่าน มากจนเกินไปก็ได้

8 มารยาทการอ่าน ถ้าพูดถึงมารยาทในการอ่านแล้วถ้าไปอ่านในที่ที่มีคนหมู่มากเราก็ควรที่จะอ่านเบาไม่ต้องออกเสียงดังเกินไปเพราะอาจทำให้ผู้อื่นรำคาญได้ เช่น ในห้องสมุดเรายังต้องอ่านหนังสือเบาห้ามคุยกันเสียงดังและเมื่ออ่านเสร็จแล้วควรเก็บไว้ที่เก่าไม่ควรทำลายให้เสียหาย ที่กล่าวมานี้ก็นับว่าเป็นมารยาทของการอ่านเหมือนกัน

9 มารยาทการอ่านมีความสำคัญเป็นอย่างมากในสังคมไทยในปัจจุบันเพราะฉะนั้นเราควรที่จะมีมารยาทในการอ่านหนังสือเพราะการอ่านหนังสือเราอาจไม่ได้อ่านแต่เฉพาะในบ้านเราอย่างเดี่ยวแต่อาจต้องไปอ่านนอกบ้าน

10 นิสัยรักการอ่าน นิสัยรักการอ่านหนังสือ เป็นคุณลักษณะที่อาจพัฒนาให้เกิดมีขึ้นได้ตั้งแต่เด็กๆ โดยการให้เด็กเริ่มมีความสนใจในหนังสือก่อน ด้วยวิธีการ เช่น การหมั่นพูดกับเด็กอยู่เสมอ ในเวลาและโอกาสต่างๆกัน

11 หรือในสภาพการณ์อื่นๆ เช่น เวลาทำกับข้าว เวลาอาบน้ำ แต่งตัวให้เด็กก็พูดคุยกัน เป็นต้น แต่เราสามารถที่จะฝึกให้เราให้เป็นคนที่มีนิสัยรักการอ่านได้โดยการอ่านหนังสือที่เราชอบและมีประโยชน์ได้

12 ต้องไปอ่านหรือค้นคว้าหาความรู้นอกบ้านไม่ว่าจะเป็นที่ห้องสมุด และสถานที่ต่างๆมากมายเพราะฉะนั้นมารยาทการอ่านก็มีความจำเป็นในชีวิตประจำวันเหมือนกันที่หลายคนอาจมองข้าม

13 การพัฒนาสมรรถภาพการอ่าน
ถ้าเราอ่านหนังสือบ่อยครั้งหรือเป็นประจำก็สามารถที่จะให้เราอ่านหนังสือได้คล่องมากขึ้น หรือทำกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับการอ่านก็สามารถ

14 ทำให้เรามีนิสัยรักการอ่านและมีการพัฒนาการอ่านไปด้วยเพราะฉะนั้นการอ่านมีความสำคัญเป็นอย่างมากในชีวิตประจำวันของแต่บางคนอาจจะมองข้ามสิ่งเหล่านี้

15 คนเราทุกคนก็สามารถที่จะพัฒนาการอ่านของแต่ละคนได้ถ้าเรามีนิสัยที่รักการอ่านอยู่แล้วก็ไม่อยากที่จะพัฒนาการอ่านให้ดีขึ้นเพราะการอ่านหนังสือทุกวันก็ถือว่าเป็นการพัฒนาการ

16 อ่านเหมือนกันเพราะถือว่าเราได้ทบทวนการอ่านอีกครั้งหนึ่งแต่ถ้าเราไม่มีนิสัยรักการอ่านหรือไม่ชอบอ่านหนังสือเราก็จะพัฒนาการอ่านไม่ได้เพราะฉะนั้นเราต้องมีนิสัยที่รักการอ่านก่อนแล้วค่อยพัฒนาการอ่านต่อ

17 การอ่านมักเป็นสิ่งที่เราทุกคนมองข้ามแต่ความจริงแล้วการอ่านเป็นสิ่งที่จำเป็นต่อเรามาก เช่น เรื่องการเรียนเราก็ต้องอ่านหนังสือการเดินทางก็ต้องอ่านป้ายต่างๆ การใช้ยาก็ต้องอ่านฉลากยา

18 เราอาจเห็นได้ว่าเราต้องใช้การอ่านในชีวิตประจำวันตลอดเพราะฉะนั้นการอ่านจึงมีความจำเป็นในชีวิตประจำวันมาก

19 กลุ่มของดิฉันขอจบการนำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณค่ะ

20 Thank you very much.


ดาวน์โหลด ppt ยินดีต้อนรับสู่.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google