งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กลยุทธ์ = การพัฒนา + การ ขยายธุรกิจ เรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ใหน ? สินค้าเรา กลุ่มใหน ? เกรดใหน ? ขนาดใหน ? ตลาดคืออะไร ? ตลาดของเราอยู่ที่ใหน ? แบบใหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กลยุทธ์ = การพัฒนา + การ ขยายธุรกิจ เรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ใหน ? สินค้าเรา กลุ่มใหน ? เกรดใหน ? ขนาดใหน ? ตลาดคืออะไร ? ตลาดของเราอยู่ที่ใหน ? แบบใหน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กลยุทธ์ = การพัฒนา + การ ขยายธุรกิจ เรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ใหน ? สินค้าเรา กลุ่มใหน ? เกรดใหน ? ขนาดใหน ? ตลาดคืออะไร ? ตลาดของเราอยู่ที่ใหน ? แบบใหน ? ขาย เมื่อไหร่ ? ขายใคร ? ใครจะซื้อสินค้าของเรา ? ทำ ยังไง ? เข้าถึงได้อย่างไร ? ใครสนับสนุน ? เรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ใหน ? สินค้าเรา กลุ่มใหน ? เกรดใหน ? ขนาดใหน ? ตลาดคืออะไร ? ตลาดของเราอยู่ที่ใหน ? แบบใหน ? ขาย เมื่อไหร่ ? ขายใคร ? ใครจะซื้อสินค้าของเรา ? ทำ ยังไง ? เข้าถึงได้อย่างไร ? ใครสนับสนุน ?

2 มืดมั้ยค่ะ ? มืดกี่ด้าน ? สร้างสินค้าดีดีมา อย่ามืด 8 ด้าน !!! มาหาจุดเริ่มต้นกัน.... ที่ทำอยู่.. คิดว่า มาถูกทางหรือยัง ? ยุคสมัย เปลี่ยนไป... ตาม ให้ทัน การทำธุรกิจก็เปลี่ยนไป... ตามกาลเวลา ** ต้องมองให้ทะลุ ภายในสู่ ภายนอก ให้ได้ *** มาหาจุดเริ่มต้นกัน.... ที่ทำอยู่.. คิดว่า มาถูกทางหรือยัง ? ยุคสมัย เปลี่ยนไป... ตาม ให้ทัน การทำธุรกิจก็เปลี่ยนไป... ตามกาลเวลา ** ต้องมองให้ทะลุ ภายในสู่ ภายนอก ให้ได้ ***

3 วิธี การตลาด ที่ดี มี 5 ขั้นตอน 1. จะต้องสามารถ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้ อย่างชัดเจน - Market Segmentation 2. สามารถ เลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้ – Market Targeting 3. ต้อง วางตำแหน่งสินค้า ให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย – Market Positioning 4. ศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง คู่แข่ง โอกาส ของ สินค้า – SWOT Analysis 5. ทำ การตลาด โดยใช้ 4P (product, price,place, promotion) and 4C (customer, cost, convenience, communication) 1. จะต้องสามารถ แบ่งกลุ่มเป้าหมาย ได้ อย่างชัดเจน - Market Segmentation 2. สามารถ เลือกกลุ่มเป้าหมาย ได้ – Market Targeting 3. ต้อง วางตำแหน่งสินค้า ให้ตรงกับ กลุ่มเป้าหมาย – Market Positioning 4. ศึกษา วิเคราะห์ จุดอ่อน จุดแข็ง คู่แข่ง โอกาส ของ สินค้า – SWOT Analysis 5. ทำ การตลาด โดยใช้ 4P (product, price,place, promotion) and 4C (customer, cost, convenience, communication)

4 กลยุทธ์ – How to build market growth? เรากำลังพูดถึงการขยาย การพัฒนา การเติบโตของธุรกิจ “ บางุธุรกิจ อาจจะสามารถใช้ สินค้า เดิม ขยายไป กลุ่มเป้าหมาย ใหม่ ก็ได้ และ บางธุรกิจ อาจจะใช้ สินค้าใหม่ ขยายไป กลุ่มเป้าหมายใหม่ ก็ เป็นได้ ”

5 หาวิธี – หาทางออกใหม่ๆ ให้กับ สินค้า การขยายธุรกิจ มี 4 วิธีการ ที่ แตกต่างกัน 1. สินค้าเดิม – ตลาดเดิม – กลยุทธ์การ เจาะตลาด 2. สินค้าเดิม – ตลาดใหม่ – กลยุทธ์การ พัฒนาตลาด 3. สินค้าใหม่ – ตลาดเดิม – กลยุทธ์การ พัฒนาผลิตภัณฑ์ 4. สินค้าใหม่ – ตลาดใหม่ – กลยุทธ์การ กระจายธุรกิจ

6 พัฒนาที่ตัวเรา - สู่โลกภายนอก ผลิตให้ได้มาตรฐาน – รวมกลุ่ม ลงทะเบียน - ค้นหาผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายตรวจสอบกลุ่มอาชีพลงทะเบียน ปี ๒๕๕๕ และ กลุ่มที่ส่งผลิตภัณฑ์คัดสรร หนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิต - จัดประขุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน ปี ๒๕๕๕ และ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาชีดความสามารถ - การเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพในการจัดการแบบครบวงจร - การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การลงทุน - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน เช่น มผช. อย. - จัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อทำหน้าที่ บริการ ด้านข้อมูล แหล่งทุนอาชีพ จัดหาวัสดุบริการ จัดการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแก่กลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบ OTOP ผลิตให้ได้มาตรฐาน – รวมกลุ่ม ลงทะเบียน - ค้นหาผลิตภัณฑ์กลุ่มเป้าหมายตรวจสอบกลุ่มอาชีพลงทะเบียน ปี ๒๕๕๕ และ กลุ่มที่ส่งผลิตภัณฑ์คัดสรร หนึ่งตำบล หนึ่ง ผลิต - จัดประขุมกลุ่มผลิตภัณฑ์ ลงทะเบียน ปี ๒๕๕๕ และ กลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาชีดความสามารถ - การเพิ่มศักยภาพกลุ่มอาชีพในการจัดการแบบครบวงจร - การบริหารจัดการ การผลิต การตลาด การลงทุน - ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์ ให้มีผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมาตรฐาน เช่น มผช. อย. - จัดตั้งศูนย์บริการส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก เพื่อทำหน้าที่ บริการ ด้านข้อมูล แหล่งทุนอาชีพ จัดหาวัสดุบริการ จัดการ เรียนรู้แบบมีส่วนร่วมแก่กลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบ OTOP

7 หาผู้ช่วย – กระจายสินค้า ขยายฐาน ให้เป็นที่รู้จัก 2. หาช่องทางการตลาดสินค้า OTOP กรมพัฒนารง งาน พานิชย์จังหวัด รณรงค์สินค้า OTOP เป็นสินค้าปีใหม่ สินค้าของ ฝากของที่ระลึก ส่งเสริมการจำหน่ายสินค้าตามงานเทศกาล งาน ประจำปี งานมหกรรมสินค้า OTOP ภาค การสร้างเครือข่ายกลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบ OTOP เพื่อร่วมมือกันด้านการตลาด สนับสนุนให้กลุ่มผู้ผลิต / ผู้ประกอบ OTOP ให้มี การจำหน่ายสินค้าในร้านต่างๆ เข้าหา สำนักงานพัฒนาชุมชน

8 http://www2.moc.go.th รายละเอียดการจัดงานโอทอปที่เป็นกิจกรรมการตลาด ภายในประเทศ OTOP Grand Sale ( ครั้งที่ 1) วันที่ 27-31 พ. ค.2548) 2400 คูหา ที่อิมแพค OTOP ภาคตะวันออก / ภาคกลาง (3-12 มิ. ย.2548 160 คูหา ที่รัช ดา OTOP ภาคเหนือ 1-10 ก. ค.2548 160 คูหาที่รัชดา OTOP GrandSale ( ครั้งที่ 2)(8-17 ก. ค.2548 2400 คูหา ที่อิม แพค OTOP Premium( ส. ค.2548)160 คูหาที่ศูนย์แสดงสินค้า รัชดาภิเษก, OTOP ภาคใต้ ( ก. ย.)160 คูหา,OTOP ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (9- 18 ก. ย.2548) 160 คูหาที่รัชดา OTOP ในงาน Made in Thailand (2-11 ธ. ค.2548)2400 คูหา OTOP CITY 3-5 ดาว (16-25 ธ. ค.2548) เต็มรูปแบบ และจัดตามห้าง ค้าปลีกและห้างสรรพสินค้า 3 ครั้ง จังหวัดพิษณุโลกเดือน ก. ค.2548 จังหวัดนครราชสีมาประมาณเดือน ส. ค.2548 จังหวัดภูเก็ตประมาณเดือน ก. ย.2548 และการจำหน่ายสินค้า


ดาวน์โหลด ppt กลยุทธ์ = การพัฒนา + การ ขยายธุรกิจ เรารู้จักตัวเรามากน้อยแค่ใหน ? สินค้าเรา กลุ่มใหน ? เกรดใหน ? ขนาดใหน ? ตลาดคืออะไร ? ตลาดของเราอยู่ที่ใหน ? แบบใหน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google