งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้
QGIS 2.2.0 สพ.ญ.อรพรรณ อาจคำภา นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

2 Question I: จัดทำแผนที่โดยเลือกพื้นที่ที่ต้องการมา นำเสนอ ในการสอบสวนโรค? ระดับจังหวัด ระดับอำเภอ ระดับตำบล

3 Proportion (/105) of mumps cases by district
in Uttaradit province, Jan-Oct 2011 (n=141) Faktha 0.03 Banchook 0.06 Thapla 0.04 Muang 0.03 Nampad 0.10 Lublae 0.03 Distribution of proportion of mumps cases by district in Uttaradit province We found distribution of case in every district of Uttaradit province and the highest id located in Nampad, Banchok, Thong sankhan and Tron district Tron 0.05 Thongsankhan 0.05 Pichai 0.04 Source of data: R506 surveillance data at Bureau of Epidemiology (BoE), Ministry of Public Health

4 Magnitude of student in school A, Uttaradit province,
May-October 2011 (n= 64) Sukhothai province Suspected mumps cases in school A come from different districts 69% from Muang, 27% from Tron and 1% from Lublae district of Uttaradit province And 3% from Srinakhon district of Sukhothai province So when student back home on school closing may be they transmitt disease to their family, neighbouring Srinakhon 3% Uttraradit province Muang 69% Tron 27% LubLae 1%

5 THE 1st FETPV CONFERENCE ON ANIMAL HEALTH SITUATION
This map show interrelation among isolated of pig, worker and the environment by sub-disrict of Chaing Mai and Lamphun province. Chiang Mai is slightly green and Lamphun is dark green, yellow color is MRSA negative subdistrict and red color is MRSA postive subdistrict. In Chiang Mai was found 12 LAMRSA isolates from pig , worker and the environment but in Lamphun was found LAMRSA isolates only in a worker. P: Pig, W: Worker, E: Environment, : One farm THE 1st FETPV CONFERENCE ON ANIMAL HEALTH SITUATION

6 Question II: จัดทำแผนที่โดยนำข้อมูลที่มีมาใส่ในแผนที่ เพื่อนำเสนอผลการสอบสวนโรค?

7 Mumps attack rate by province, Region Health office-9, 2011 (n=….)
21.81 7.97 11.44 24.85 13.96 เพิ่มภาพรวมทั้งประเทศ Source of data: R506 surveillance data at Bureau of Epidemiology (BoE), Ministry of Public Health

8 Goat population in Thailand by province, 2008 and 2012,
Introduction (4) Goat population in Thailand by province, 2008 and 2012, goat population was distributed across the country, especially in southern and western of Thailand where located in yala, pattani, narathiwat, petchaburi, and kanchanaburi province. It seem like in 2008 goat population was located in west central and south. While in 2012, population density of goat was a bit change and move to west and south. Source: DLD

9 Bacterial diseases submitted provinces (n=332; 67%)
Common diagnosed diseases and problem in ill goat from passive and active surveillance in Thailand, (n=490) Bacterial diseases Bacterial diseases submitted provinces (n=332; 67%) Pasteurellosis (n=24) Colibacillosis (n=26) Melioidosis (n=24) For bacterial diseases, 67% of samples were submitted to laboratory for bacterial disease diagnosis which place on south, northest, west and north region. Bacterial diseases including Colibacillosis was mainly found in Nakhonsrithammarat, Pattani and Trang province, Melioidosis was mainly found in Trang, Nakhonsrithammarat and Songkhla province, Pasteurellosis was mainly found in Pattani, Trang and Songkhla province,


ดาวน์โหลด ppt นายสัตวแพทย์ชำนาญการ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการสัตวแพทย์ภาคใต้

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google