งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Influenza A (H1N1) 2009 in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Influenza A (H1N1) 2009 in Thailand"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Influenza A (H1N1) 2009 in Thailand
May-August 2009 Bureau of Epidemiology Department of disease control Ministry of public health, Thailand

2

3 Emerging Virus and questions
It is new (novel) virus (life) ? Evolution or mutation Little is known – virulence, infectiousness, fatality, uncertain ? No prior antibody among human population Limited data on Biological interaction with human Will it be as worse as 1918 flu, killed 20m ?

4 What has happened during the early phase of viral infection
(Imported phase)

5 ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง
สรุปสถานการณ์ Flu A (H1N1) ประเทศไทย วันที่ 3 มิถุนายน 2552 เวลา 8.00 น. ผลการดำเนินงานเฝ้าระวัง จำนวน ได้รับแจ้งผู้ป่วยสะสม 469 ไม่เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวัง 121 เข้ากับนิยามผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังโรค 348 ผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่ตัดออกแล้ว 333 ผู้ป่วยในข่ายเฝ้าระวังที่อยู่ระหว่างการสอบสวน หรือกำลังดำเนินการตรวจทางห้องปฏิบัติการ 9 ผู้ป่วยสงสัยไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 1 ผู้ป่วยยืนยันไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ใหม่ ชนิด A H1N1 5

6 ไทย มาเลเซียสิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์
Prior anticipate scenario of A/H1N1 epidemic after import into the country Phase C Indigenous, sustain transmission ตัวอย่างประเทศ ไทย มาเลเซียสิงค์โปร์ ฟิลิปปินส์ ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย ปานามา ชิลี Phase A Import Infected persons สถานการณ์ปัจจุบัน Phase B Limited ภายใน มิย.

7 จำนวนผู้ป่วยที่มีผลการตรวจพบเชื้อไข้หวัดใหญ่ H1N1 (2009) ในการระบาดที่โรงเรียนแห่งหนึ่ง
รับแจ้งและควบคุมโรค ราย R0=1.46

8 อัตราป่วย ประมาณร้อยละ 33
จำนวนผู้ป่วยไข้หวัดใหญ่ H1N1 (2009) ในการระบาดที่สถานบันเทิงแห่งหนึ่ง เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน 2552 Number of Novel Influenza H1N1 cases in Pub A, Pattaya, BangLamoong District, Chonburi, 23 May – 9 June 2009 (N=41) No. of cases ราย เวลาทอง onset อัตราป่วย ประมาณร้อยละ 33

9 Number of confirmed influenza A (H1N1) in Thailand, May – 7 August 2009
Imported cases School outbreak Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand

10 Number of confirmed cases of influenza A (H1N1) in Thailand (as 3 August 2009)
Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand

11

12 Distribution of influenza A (H1N1) cases by age-group Thailand, May-July 2009
Shift to older age groups School closure Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand

13 Intensive control measures
Number of confirmed H1N1 cases by region of Thailand (as 3 August 2009) Intensive control measures Source: Bureau of Epidemiology, MOPH, Thailand

14 PCR testing for influenza subtype, Thailand,
May-July 2009 Influenza subtype by PCR Percent New Flu A H1N1 44.6 % Flu A H1N1 (seasonal) 0.3 % Flu A H3 0.7 % Flu B 0.1 % Negative 54.3 %

15 Monitoring the Epidemic What can we do to better understand and response
Epidemic Investigation, outbreaks, clusters Monitor – pattern and change of descriptive epidemiologic characteristics (place-time-person, attack rate, death and risk factors) Monitor rate/prevalence Influenza like Illness at provincial, school and community Sentinel surveillance of ILI Laboratory monitoring Model and Simulation/Projection study Virology Parameter Clinical care, treatment access and QL of services

16 Adaptive Strategy in response to the phase of epidemic
Level 6 Level 5 สถานการณ์ A มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ เดินทางเข้าประเทศ เป้าหมาย ป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ ยุทธศาสตร์หลัก คัดกรองผู้เดินทาง เฝ้าระวังโรคค้นหาผู้ป่วย ดูแลรักษาผู้ป่วย เฝ้าติดตามผู้สัมผัสโรค สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เตรียมเข้าสถานการณ์ B สถานการณ์ B เกิดการระบาดในประเทศ ในวงจำกัด เป้าหมาย ควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงแคบที่สุด ยุทธศาสตร์หลัก เฝ้าระวังโรค ค้นหาผู้ป่วย เฝ้าติดตามผู้สัมผัสโรค รักษาผู้ป่วย แนะนำดูแลที่บ้าน สุขศึกษา ปชส. ส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรค แยกตัว / ลดกิจกรรมทางสังคม พร้อมการป้องกันโรค เตรียมพร้อมเข้าสถานการณ์ C สถานการณ์ C การระบาดในประเทศ ขยายวงกว้าง เป้าหมาย บรรเทาความรุนแรง & ลดผลกระทบของการระบาด ยุทธศาสตร์หลัก รักษาผู้ป่วย / ดูแลที่บ้าน สุขศึกษา ปชส.เสริมสุขภาพจิต มาตรการด้านชุมชน/สังคม ดูแลสาธารณูปโภคไม่ให้ชะงัก ประคองกิจการ รัฐ / เอกชน พยุงเศรษฐกิจ รักษาความสงบ ใช้วัคซีน (ถ้ามี) Detect And contain Active control Limit outbreak Protect Mitigation

17 Adaptive Strategy in response to the phase of epidemic
Level 6 Level 5 Containment phase สถานการณ์ A มีผู้ติดเชื้อจากต่างประเทศ เดินทางเข้าประเทศ เป้าหมาย ป้องกันการแพร่เชื้อในประเทศ ยุทธศาสตร์หลัก คัดกรองผู้เดินทาง เฝ้าระวังโรคค้นหาผู้ป่วย ดูแลรักษาผู้ป่วย เฝ้าติดตามผู้สัมผัสโรค สุขศึกษา ประชาสัมพันธ์ เตรียมเข้าสถานการณ์ B สถานการณ์ B เกิดการระบาดในประเทศ ในวงจำกัด เป้าหมาย ควบคุมการระบาดให้อยู่ในวงแคบที่สุด ยุทธศาสตร์หลัก เฝ้าระวังโรค ค้นหาผู้ป่วย เฝ้าติดตามผู้สัมผัสโรค รักษาผู้ป่วย แนะนำดูแลที่บ้าน สุขศึกษา ปชส. ส่งเสริมพฤติกรรมป้องกันโรค แยกตัว / ลดกิจกรรมทางสังคม พร้อมการป้องกันโรค เตรียมพร้อมเข้าสถานการณ์ C สถานการณ์ C การระบาดในประเทศ ขยายวงกว้าง เป้าหมาย บรรเทาความรุนแรง & ลดผลกระทบของการระบาด ยุทธศาสตร์หลัก รักษาผู้ป่วย / ดูแลที่บ้าน สุขศึกษา ปชส.เสริมสุขภาพจิต มาตรการด้านชุมชน/สังคม ดูแลสาธารณูปโภคไม่ให้ชะงัก ประคองกิจการ รัฐ / เอกชน พยุงเศรษฐกิจ รักษาความสงบ ใช้วัคซีน (ถ้ามี) Treatment phase Detect And contain Active control Limit outbreak Protect Mitigation

18 Dead and Surge of Care need
public sentiment Surge of Care need Rapid Increase of infection Implement Social distancing School prevention Community Ed prg PPE, public hygiene Regulation, quarantine Improve care Access to drug Early treatment Early identify risk factors Alternative home care Proactive and special clinic Infection control Hosp screen channel

19 Thank you


ดาวน์โหลด ppt Influenza A (H1N1) 2009 in Thailand

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google