งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

หน่วยที่ 8 การตกแต่งภาพถ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "หน่วยที่ 8 การตกแต่งภาพถ่าย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 หน่วยที่ 8 การตกแต่งภาพถ่าย

2 การตกแต่งภาพถ่าย การตกแต่งภาพถ่ายนับได้ว่าโปรแกรม Photoshop เป็นโปรแกรมที่ได้รับความนิยมมากที่สุดโปรแกรมหนึ่ง เนื่องจากมีความสามารถหลากหลาย และมีเครื่องมือช่วยเหลือให้การทำงานเป็นไปด้วยความสะดวกรวดเร็ว ซึ่งการ ตกแต่งภาพถ่ายที่มีการใช้งานกันมากได้แก่ การลบริ้วรอย การปรับความคมชัด การปรับสีผิว และการโคลนนิ่งภาพเป็นต้น ดังนั้นในบทเรียนนี้จะกล่าวถึงการตกแต่งภาพถ่ายอย่างง่าย

3 การลบจุดตำหนิบางจุดบนภาพถ่าย Healing Brush Tool

4 การลบจุดตำหนิด้วย Stamp Tool

5

6 การลบจุดตำหนิด้วย Spot Healing Brush
Spot Healing Brush เป็นเครื่องมือลบรอยตำหนิแบบพิเศษที่เพิ่มเข้ามาใน CS2 ช่วยให้การทำงานสะดวกไม่ยุ่งยากเหมือนกับ Stamp หรือ Healing Brush กล่าวคือ เพียงแค่คลิกเลือก Spot Healing Brush แล้วนำมาคลิกบริเวณจุดที่มีรอยตำหนิเท่านั้น โปรแกรมก็จะจัดการเกลี่ยพื้นสีและลบรอยตำหนิให้โดยอัตโนมัติ

7 ตัวอย่าง

8 การลบตาแดงด้วย Red Eye Tool
ในการถ่ายภาพบางครั้งจะพบว่า ปัญหากวนใจที่พบมากปัญหาหนึ่งคือภาพตาแดงซึ่งเกิดจากแสงสะท้อน ดังนั้นโปรแกรม Photoshop จึงพัฒนาเครื่องมือเพื่อแก้ไขปัญหาตาแดงโดยใช้ Red Eye Tool

9 ตัวอย่าง  ภาพต้นฉบับ  ภาพหลังปรับแต่ง

10 การสร้างความโดดเด่นให้กับภาพ
ถ้าต้องการตกแต่งให้ภาพบางส่วนมีความโดดเด่นมากยิ่งขึ้น สามารถทำได้โดยอาศัยเครื่องมือ Blur Tool  ภาพต้นฉบับ  ภาพหลังปรับแต่ง

11 การเพิ่มพื้นที่สว่างให้กับภาพ
จากการถ่ายภาพบางครั้งบางส่วนของภาพมีจุดมืดบางจุดทำให้ภาพไม่สวยงาม สามารถแก้ไขได้โดยอาศัยเครื่องมือ Dodge Tool  ภาพขณะดำเนินการ  ภาพหลังปรับแต่ง

12 การเปลี่ยนฉากหลังของภาพ

13

14 การตกแต่งภาพโดยใช้ Filter

15 ตัวอย่าง Filter ที่น่าสนใจ

16 การปรับขนาดของภาพ (Image Size)
Image Size คือการ ลด/ ขยายรูปภาพโดยสามารถใช้คำสั่งนี้ได้จากเมนู Image > Image Size…

17 การตัดเฉพาะบางส่วนของรูปภาพ
การตัดเฉพาะบางส่วนของรูปภาพสามารถทำได้โดยการใช้เครื่องมือ Selection สร้างขอบเขตพื้นที่ล้อมรอบส่วนของภาพที่ต้องการ ซึ่งวิธีการใช้งาน Selection มีหลากหลายวิธีดังที่ได้กล่าวมาแล้วจากบทเรียนที่ผ่านมา สำหรับตัวอย่างที่จะกล่าวดังต่อไปนี้จะใช้เครื่องมือ Elliptical Marquee Tool และ Custom Shape Tool

18 Elliptical Marquee Tool

19 Custom Shape Tool

20 การตัดกรอบของรูป (Crop)
การ Crop คือ การตัดกรอบภาพเฉพาะที่ต้องการ นอกจากรูปภาพจะมีขนาดเล็กเกินไปแล้ว บางครั้งรูปภาพก็มีขนาดใหญ่เกินไปได้เช่นกัน เราสามารถตัดกรอบภาพ (Cropping) ให้เหลือเฉพาะที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt หน่วยที่ 8 การตกแต่งภาพถ่าย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google