งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

และ Floor Plan ด้วย Visio

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "และ Floor Plan ด้วย Visio"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 และ Floor Plan ด้วย Visio
การสร้าง Flow Chart Diagram และ Floor Plan ด้วย Visio 18 กรกฎาคม 2550

2 รู้จักกับโปรแกรม Visio
Visio เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในการสร้างFlow Chart หรือ Diagram ของงานในสาขาต่างๆ ให้ทำได้ง่ายขึ้น ลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการสร้าง Flow Chart บน Visio คือ มีรูปไดอะแกรมพื้นฐานต่างๆ จัดเตรียมไว้ให้ ข้อดีของโปรแกรม Visio คือ เป็นโปรแกรมที่ถูกสร้างให้สนับสนุนการทำงานกับโปรแกรมออฟฟิศอื่นๆได้ เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Ms Office

3 เริ่มต้นกับโปรแกรม Visio
เมื่อเปิดโปรแกรมขึ้นมาก็จะพบกับ Template ต่างๆ -> ให้เลือก Template ต้องการออกแบบ

4 ส่วนประกอบต่างๆ ของการทำงาน
Stencils Drawing Area Shape

5 1. เริ่มต้นการสร้าง Flow Chart Diagram
ให้เลือก Shape ใน Stencils แล้วลาก Shape มาวางไว้ใน Drawing

6 Shape เมื่อคลิกซ้ายที่ Shape จะพบว่ามี 4 เหลี่ยมเล็กๆ ขึ้นตามมุมของ Shape ที่เลือก เราสามารถปรับขนาดของ Shape ได้ตามที่ต้องการด้วยการเลื่อนเมาส์ ไปที่ 4เหลี่ยม เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป เมื่อคลิกซ้ายที่ Shape จะพบว่ามี วงกลมเหนือเชพ เราสามารถปรับองศาของเชพได้ตามที่ต้องการด้วยการเลื่อนเมาส์ ไปที่ วงกลม เมาส์จะเปลี่ยนเป็นรูป

7 การเชื่อมต่อ Shape ด้วย Connector

8 ตัวอย่างภาพประกอบการใช้ Connector
1 2 4 3

9 ตัวอย่างภาพประกอบการใช้ Connector
1 3 2

10 การเพิ่มข้อความลงใน Shape Connector
1 2 คลิกซ้ายที่ Connector จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

11 การเพิ่มข้อความลงใน Shape ต่างๆ
วิธีการเดียวกันกับการเพิ่มข้อความลงใน Connector คือคลิกซ้ายที่ Shape จากนั้น ให้พิมพ์ข้อความที่ต้องการ

12 ตัวอย่างภาพ Flow Chart Diagram

13 2. เริ่มต้นการสร้าง Floor Plan

14 สิ่งแรกที่ต้องทำสำหรับ Floor Plan
การตั้งค่าหน้า กระดาษให้เหมาะสมกับ ขนาดของห้องที่ต้องการออกแบบ โดย ไปที่ File -> Page Setup จากนั้นให้ทำการกำหนดสัดส่วนพื้นที่กระดาษ ต่อ พื้นที่ห้อง ดังตัวอย่าง พื้นที่กำหนดสัดส่วน

15 ห้องประชุมขนาดเล็ก เลือก Shape สำหรับทำห้องประชุม ในที่นี่ คือ Shape Room คลิกซ้ายที่ Shape ค้างไว้แล้วลากมาวางที่พื้นที่ Drawing จากนั้นให้ทำการขยาย Shape Room จนเท่ากับพื้นที่

16 การเชื่อม Shape กับ Shape
ตัวอย่างเช่น หากต้องการสร้างประตูให้กับห้องประชุม ให้ทำการลาก Shape Door มาวางทับบน Shape Room

17 การจัดวาง Shape 1 การจัดวาง Shape เราสามารถปรับทิศทาง ให้เป็นไปตามที่ต้องการได้โดยการ คลิกซ้ายที่ ค้างไว้แล้วลากไปทิศที่ต้องการ 2

18 รูปแบบในการจัดวาง การปรับเปลี่ยนรูป แบบการวาง Shape ด้วยการคลิกขวา

19 การนำ Shape มาต่อเชื่อมกันเพื่อสร้างรูปใหม่
การต่อเชื่อมระหว่าง Shape 2 Shape ทำให้ได้รูปแบบที่ต้องการ เช่นการห้องขนาดเล็ก เพื่อจัดเก็บสิ่งของต่างๆ วิธีทำ ให้ลาก Shapeที่ 1 มาต่อกับ Shapeที่ 2 โดยให้วางต่อกัน ถ้าวางติดแบบถูกต้องจะพบว่ามี กรอบสี่เหลี่ยมเล็กสีแดง ณ จุดเชื่อมต่อ เกิดขึ้น

20 การนำเอา Stencils แบบอื่นมาใช้งาน
วิธีทำ เลือกที่ File -> Shapes -> กลุ่มงานต่างๆ จะพบกับ Stencils มากมาย ในภาพตัวอย่าง เราต้องการเพิ่ม Stencils Furniture

21 ตัวอย่างภาพประกอบของห้องประชุมขนาดเล็ก

22 ตัวอย่างภาพประกอบการสร้าง Shape
รูปแบบใหม่ = จุดสังเกต


ดาวน์โหลด ppt และ Floor Plan ด้วย Visio

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google