งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 4 การตกแต่งแผ่นงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 4 การตกแต่งแผ่นงาน"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 4 การตกแต่งแผ่นงาน
บทที่ 4 การตกแต่งแผ่นงาน

2 การตกแต่งแผ่นงาน การตกแต่งแผ่นงานให้มีความสวยงาม ดึงดูดใจผู้ที่ชม สามารถกระทำได้หลายวิธีแต่ต้องไม่มากเกินไปจนทำให้ผู้ชมสับสนได้ ซึ่งการตกแต่งสไลด์นั้นต้องอาศัยเครื่องมือ 3 อย่าง คือ แม่แบบ โครงร่างสี ต้นฉบับ  

3 การเลือกใช้แม่แบบ Design Template
เป็นแบบสไลด์สำเร็จรูปที่ โปรแกรมเตรียมไว้ให้ มีทั้งลวดลาย สี ฟอนต์ ทำให้ประหยัดเวลาได้มากขึ้น 

4 โครงร่างสี Color Scheme
โครงร่างสี คือกลุ่มของสีที่มีอยู่ด้วยกัน 8 สี ที่ออกแบบมาให้ใช้ กับส่วนประกอบต่างๆในสไลด์ เช่น สีที่ใช้กับข้อความและเส้น, พื้นหลัง, เงา, และจะแตกต่างกันไปตามแม่แบบที่เลือกใช้งาน   ถ้าหากไม่ชอบสีที่โปรแกรมมีให้ ให้คลิกที่แก้ไขโครงร่างสี แล้วเลือกสีที่ต้องการ

5 ตกแต่งพื้นหลัง พื้นหลังของสไลด์ก็สามารถที่จะเปลี่ยนให้มีลวดลายได้คือ เป็นพื้นผิวต่างๆที่เกิดจากเส้น หรือเป็นภาพถ่าย  เปลี่ยนพื้นหลังให้เป็นสีต่างๆ  

6 ตกแต่งพื้นหลัง

7 การใส่ข้อความส่วนหัวและส่วนท้าย
1.เลือก มุมมอง -> หัวกระดาษท้ายกระดาษ 2.คลิกแท็บ ภาพนิ่ง 3.คลิกให้มีเครื่องหมายถูก หน้าวันที่และเวลา  

8 ใส่วันที่และเวลา นอกจากจะใส่วันที่และเวลาในส่วนหัวท้ายของไสลด์แล้ว สามารถนำมาใสบริเวณเดียวกับข้อความได้ แต่ต้องยกเลิกในส่วนข้องหัวท้ายออกก่อน   


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 4 การตกแต่งแผ่นงาน

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google