งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษรประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษรประดิษฐ์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษรประดิษฐ์
บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษรประดิษฐ์

2 การแทรกรูปภาพและอักษรประดิษฐ์
การนำรูปภาพมาใส่ในผลงาน ไม่ว่าจะเป็น ภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว เสียง และวิดีโอมาใส่ในสไลด์ จะทำให้งานของเรานั้นดูมีความสวยงาม และเป็นมืออาชีพมากขึ้น ในบทนี้จะขอกล่าวถึงการนำภาพและเสียง ได้แก่ คลิปอาร์ต , ภาพเคลื่อนไหว , เสียง , และวิดีโอ มาใส่ในสไลด์

3 แถบเครื่องมือรูปภาพ การแทรกรูปภาพจากแฟ้ม รูปภาพที่จะแทรกลงไปในสไลด์นั้น อาจเป็นภาพสินค้า รูปที่เกียวข้องกับเนื้อหา ดูสวยงามและช่วยสื่อความหมายเวลานำเสนอข้อมูลได้อาจเป็นภาพนั่ง หรือภาพเคลื่อนไหวก็ได้

4 แถบเครื่องมือรูปภาพ

5 แถบเครื่องมือรูปภาพมีหน้าที่จัดการดังนี้

6 แถบเครื่องมือรูปวาด

7 แถบเครื่องมือรูปวาด (รูปวาด) เป็นเมนูคำสั่งที่เกี่ยวข้องกับรูปภาพ
(เลือกวัตถุ) เลือกออบเจ็คหรือระบุขอบเขตเพื่อเลือกทุกออบเจ็คที่อยู่ในขอบเขตนั้น (รูปร่างอัติโนมัติ) เป็นเมนูที่มีรูปต้นแบบเพื่อช่วยสร้างภาพได้ง่ายขึ้น (เส้น) ขีดเส้นตรงทั้งในแนวตั้งหรือแนวนอน ปรือทำมุม (ลูกศร) ขีดเส้นตรงในแนวตั้งและแนวนอน หรือทำมุมพร้อมหัวลูกศร (สี่เหลี่ยม) เขียนรูปสี่เหลี่ยม (วงรี) วาดรูปวงกลมหรือวงรี

8 แถบเครื่องมือรูปวาด (กล่องข้อความ) สร้างกล่องใส่ข้อความเพื่อใส่ข้อความ , รูปที่วาดเองหรือใส่ภาพจากแหล่งอื่น (แทรก Word Art) ประดิษฐ์ตัวอักษรที่มีรูปร่างสวยงาม (แทรกไดอะแกรมหรือแผนผงัองค์กร) แทรกกราฟหรือแผนผังองค์กร (แทรกถาพตัดปะ) แทรกภาพคลิปอาร์ต (แทรกภาพจากแฟ้ม) แทรกรูปภาพ (เติมสี) ระบายสีในพื้นที่ของรูปที่มีเส้นล้อมรอบ(สีเส้น) กำหนดสีให้กับเส้นทุกเส้น (สีแบบอักษร) กำหนดสีให้กับตัวอักษร

9 แถบเครื่องมือรูปวาด (ลักษณะเส้น) กำหนดความหนาของเส้นหรือขอบ
(ลักษณะเส้นประ) เปลี่ยนเส้นตรงให้เป็นเส้นประในรูปแบบต่าง (ลักษณะลูกศร) เปลี่ยนหรือเติมหัว - ท้ายลูกศรให้เป็นเส้นแบบต่างๆ (ลักษณะเงา) เติมเงาให้กับออบเจ็ค (ลักษณะ 3 มิติ) เติมเอฟเฟ็คต์แบบ 3 มิติ

10 การปรับแต่งรูปภาพ คลิ๊กเลือกรูปภาพ ปรับแต่งภาพตามขนาดที่ต้องการ

11 รูปร่างอัตโนมัติ ใช้สำหรับที่จะเน้นข้อความหรือเป็นคำอธิบายต่างๆ ซึ่งมีลักษณะคล้ายกับเท็กซ์บ็อกซ์ มีวิธีการสร้างดังนี้

12 ที่แถบเครื่องมือรูปวาด
WordArt อักษรศิลป์ การสร้าง Word Art หรือข้อความศิลป์ในโปรแกรม PowerPoint 2003 ก็มีขั้นตอนและวิธีการที่เหมือนกับโปรแกรม Excel และWord ทุกประการ เพียงคลิกที่สัญลักษณ์รูปนี้ ที่แถบเครื่องมือรูปวาด


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 5 การแทรกรูปภาพ และอักษรประดิษฐ์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google