งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By…Porta Boonyatearana

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By…Porta Boonyatearana"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By…Porta Boonyatearana
Adobe Photoshop7 By…Porta Boonyatearana

2 บทนำ Photoshop เป็นโปรแกรมสำหรับสร้างและตกแต่งภาพที่มีชื่อเสียงและได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องมาจากคุณสมบัติเด่นมากมาย เครื่องมือมีประสิทธิภาพและความยืดหยุ่นสูง มีความสามารถในการแก้ไขตกแต่งภาพ และการสร้าง Effect พิเศษต่างๆ Plug-in ช่วยให้การทำงานที่ซับซ้อนสำเร็จลงได้อย่างรวดเร็ว

3 ความสามารถ(1) แก้ไขภาพถ่ายที่บกพร่องหรือมีตำหนิ ตกแต่งภาพ ดัดแปลงภาพ
ตัดต่อภาพ

4 ความสามารถ(2) ใส่ effect พิเศษให้ภาพ
สร้างองค์ประกอบที่ใช้ในเว็บเพจ

5 Title bar Menu bar Tool Option bar Toolbox Palettes Image Window Info bar

6 Menu bar ประกอบด้วยเมนูคำสั่งต่างๆ ที่ใช้จัดการกับไฟล์ ทำงานกับภาพ และปรับค่าต่างๆ โดยเมนูเหล่านี้มีเมนูย่อยๆ ให้เลือกใช้งานอีก

7

8 Toolbox ประกอบด้วยเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นต่อการทำงาน ซึ่งมีจำนวนมาก จึงมีการรวมเครื่องมือบางอย่างที่มีการทำงานคล้ายกันไว้ในปุ่มเดียวกัน โดยมีรูปสามเหลี่ยมสีดำอยู่ที่มุมขวาล่าง

9 Tool Option bar Option bar เป็นส่วนที่ใช้ในการปรับแต่งการทำงานของเครื่องมือต่างๆ ซึ่งรายละเอียดใน Option bar จะเปลี่ยนไปตามเครื่องมือที่เราเลือกใช้งานในขณะนั้น

10

11 ข้อมูลที่จะแสดงบน info bar เปอร์เซ็นต์ของการซูมภาพ
คำแนะนำในการใช้เครื่องมือ เปอร์เซ็นต์ของการซูมภาพ ขนาดของไฟล์หรือข้อมูลอื่นๆ ขึ้นอยู่กับ option ในเมนูที่เลือก Info bar

12 Palettes หน้าต่างย่อยๆที่ใช้เลือกรายละเอียดสำหรับประกอบการทำงานต่างๆในโปรแกรม ซึ่งแต่ละ palette จะมีหน้าที่แตกต่างกันออกไป

13 Palette Well ช่วยลดพื้นที่ของ Palette และทำให้มีพื้นที่ว่างสำหรับทำงานกับรูปภาพมากขึ้น โดยเก็บไว้บริเวณขวาสุดของ Option bar ซึ่ง Palette Well จะปรากฏให้เห็นเมื่อใช้จอภาพที่มีความละเอียดมากกว่า 800x600 ขึ้นไป

14 Palette Well

15 Palette ที่ใช้เก็บค่า Preset
เป็น Palette ที่เก็บใน Option bar ของเครื่องมือต่างๆ โดยเป็นที่เก็บรูปแบบสำเร็จรูป ของ option สำหรับเครื่องมือแต่ละชนิด ประกอบด้วย Brushes Swatches Gradients Styles Patterns Contours Custom Shapes Tools

16 click เพื่อเปิด palette

17 การสร้างไฟล์ใหม่ กำหนดชื่อไฟล์ ขนาดของภาพ ค่าความละเอียด โหมดสี
5 4 3 2 1 ขนาดของภาพ ค่าความละเอียด โหมดสี ลักษณะ background

18 การบันทึกไฟล์ เลือก location ตั้งชื่อไฟล์ เลือกนามสกุล กำหนด option 1
2 3 เลือกนามสกุล 4 กำหนด option

19 การเปิดไฟล์ที่มีอยู่แล้ว
เลือก location 1 3 เลือกชื่อไฟล์ ภาพตัวอย่าง 2 เลือก type ขนาดไฟล์

20 File Browser ช่วยให้เรามองหาและเปิดไฟล์ที่ต้องการได้รวดเร็วจากรูปภาพจำนวนมากที่มี Next

21 ข้อมูลของไฟล์ที่ถูกเลือก
File Browser แสดง location ข้อมูลของไฟล์ที่ถูกเลือก

22 Layer ใช้ในการจัดวาง object สามารถวาง object คนละ layer มาวางซ้อนกันได้ การใช้ layer ช่วยให้สามารถแก้ไขรูปภาพเฉพาะส่วนได้ง่าย เพราะแต่ละ layer จะเป็นอิสระจากกัน

23 opacity Blend Menu effect delete new layer Mask Folder fill

24 History ขั้นตอนการทำงาน ถังขยะ ใช้ในการลบ

25 Navigator Preview Zoom

26 เครื่องมือในกลุ่ม Selection Tools
Marquee Tools Lasso Tools Magic Wand Tool Quick Mask Mode

27 Marquee Tools Selection ทรงสี่เหลี่ยม Selection วงรี และ วงกลม
Selection แนวนอน ขนาด 1 pixel Selection แนวตั้ง ขนาด 1 pixel

28 Lasso Tools Lasso รูปทรงอิสระ แล้วแต่จะลาก Lasso รูปทรงหลายเหลี่ยม

29 เลือกบริเวณที่มีสีใกล้เคียงกัน
Magic Wand Tools เลือกบริเวณที่มีสีใกล้เคียงกัน Click !! ปรับค่า Tolerance เพื่อกำหนดความแตกต่างของระดับสี

30 Quick Mask Mode Standard Mode Quick Mask Mode Standard Mode

31 Move Tool

32 Type Tool Type Mask Tool Type Tool

33 Crop Tool ต้นฉบับ หลังการ Crop

34 Print ปรับขนาด

35 Picture Package เลือกที่มาของรูป กำหนด option กำหนด option 1 2
document 3 กำหนด option label

36 Picture Package


ดาวน์โหลด ppt By…Porta Boonyatearana

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google