งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวาดและการทำงานกับวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวาดและการทำงานกับวัตถุ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวาดและการทำงานกับวัตถุ

2 วาดรูปทรงพื้นฐาน วาดรูปทรงไว้ให้เลือกใช้งานมาก โดยสามารถวาดได้ทั้ง
โปรแกรม PowerPoint ได้จัดเตรียมปุ่มที่ใช้สำหรับ วาดรูปทรงไว้ให้เลือกใช้งานมาก โดยสามารถวาดได้ทั้ง รูปทรงพื้นฐาน เส้นเชื่อมต่อ ลูกศร เครื่องหมายทาง คณิตศาสตร์ ซึ่งมีขั้นตอนการวาดดังนี้

3 วาดหลายรูปทรงอย่างรวดเร็ว
ในกรณีที่ต้องการวาดรูปทรงแบบเดียวกันหลายๆ ชิ้น ก็ สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพียงเลือกคำสั่ง Lock Drawing Mode จากนั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปคลิกปุ่ม คำสั่งเพื่อสร้างรูปทรงเดิมซ้ำๆ อีก ซึ่งจะช่วยให้ประหยัดเวลา ในการทำงานได้มากยิ่งขึ้น สำหรับขั้นตอน การทำงานมีดังนี้

4 จัดการกับรูปทรง ภายหลังจากวาดรูปทรงเรียบร้อยแล้ว ยังสามารถทำงาน ต่างๆ ได้อีกมากมายไม่ว่าจะเป็นการเลือก เคลื่อนย้าย คัดลอก ปรับขนาด หมุน พิมพ์ข้อความ เปลี่ยนลักษณะของ รูปทรง เปลี่ยนเป็นรูปทรงใหม่ รวมถึงปรับเปลี่ยนแก้ไข รูปทรงได้ โดยมีรายละเอียดดังนี้

5 จัดการกับรูปทรง เลือกรูปทรงเดียว
เมื่อต้องการเลือกรูปทรงใดๆ สามารถทำได้อย่างง่ายดาย เพียงคลิกเลือกรูปที่ต้องการจากนั้นก็จะปรากฏจุดควบคุม ขึ้นมาเพื่อให้ทำงานต่างๆ ได้ตามต้องการ เลือกรูปทรงหลายหลายชิ้นที่อยู่ติดกัน ในกรณีที่ต้องการทำงานกับรูปทรงหรือวัตถุหลายชิ้นอย่าง รวดเร็ว ก็สามารถทำได้เพียงลากคลุมรูปทรงที่ต้องการ จุด ควบคุมที่ปรากฏขึ้นมาจะปรากฏที่ตำแหน่งของหัวและปลายของ เส้นเท่านั้น

6 จัดการกับรูปทรง เลือกรูปทรงหลายชิ้นที่ไม่อยู่ติดกัน
ไม่เพียงแต่การเลือกรูปทรงหรือวัตถุหลายชิ้นที่อยู่ติดกัน เท่านั้น แต่หากต้องการเลือกรูปหลายชิ้นอย่างอิสระ ก็ สามารถทำได้ดังนี้ เคลื่อนย้ายและคัดลอกรูปทรง เมื่อต้องการเคลื่อนย้ายเพื่อให้รูปทรงเปลี่ยนตำแหน่งไปจาก เดิมสามารถทำได้ด้วยการลากเมาส์แต่หากต้องการคัดลอก สามารถทำได้อย่างรวดเร็วเพียงกดปุ่ม Ctrl ค้างไว้ในขณะที่ ลากเมาส์เท่านั้นสำหรับขั้นตอนมีดังนี้

7 จัดการกับรูปทรง ปรับขนาดรูป
หากเห็นว่าวัตถุหรือรูปทรงที่วาดขึ้นมามีขนาดเล็กหรือ ใหญ่เกินไป ก็สามารถปรับขนาดเพื่อให้เหมาะสมต่อการ ทำงานมากขึ้น โดยมีขั้นตอนดังนี้ หมุนรูป เมื่อคลิกเลือกรูปทรงหรือวัตถุใดๆ จะปรากฏจุดสีเขียวที่ใช้ใน การหมุนขึ้นมา โดยสามารถหมุนไปในทิศทางต่างๆ ได้ตาม ต้องการ ซึ่งจะช่วยเพิ่มลูกเล่นให้ผลงานที่ได้มีความน่าสนใจยิ่งขึ้น

8 จัดการกับรูปทรง พิมพ์ข้อความลงในรูปทรง
รูปทรงที่สร้างไว้ยังสามารถพิมพ์ข้อความอธิบายพร้อมทั้ง ปรับเปลี่ยนรูปแบบเพิ่มเติมได้ เปลี่ยนลักษณะของรูปทรง บางรูปทรงจะปรากฏจุดสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูนสีเหลือง ขึ้นมา ซึ่งจุดดังกล่าวจะมีประโยชน์ใช้สำหรับปรับรูปทรงให้ มีลักษณะเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม โดยมีขั้นตอนดังนี้

9 จัดการกับรูปทรง เปลี่ยนเป็นรูปทรงใหม่
ในกรณีที่สร้างรูปทรงใดๆ ไว้เรียบร้อยแล้ว หากเห็นว่าไม่ตรง ตามที่ต้องการ ก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงใหม่ได้อย่างรวดเร็ว โดยไม่จำเป็นต้องลบรูปทรงเดิมทิ้งไป สำหรับขั้นตอนมีดังนี้ ปรับเปลี่ยนแก้ไขรูปทรง ไม่เพียงแต่การเปลี่ยนลักษณะจากรูปทรงหนึ่งไปเป็นอีกรูปหนึ่ง เท่านั้น แต่สำหรับรูปทรงปกติก็สามารถเปลี่ยนให้เป็นรูปทรงอิสระ เพื่อที่จะได้แก้ไขส่วนประกอบต่างๆ ให้กลายเป็นรูปทรงใหม่ได้ ดังนี้


ดาวน์โหลด ppt การวาดและการทำงานกับวัตถุ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google