งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สุภาดา พูนศรีโชติ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ กลุ่มงานวัดและประเมินผลการศึกษา

2 ภาษาไทย สาระที่ 1 การอ่าน ( มฐ.1.1) ใช้กระบวนการการอ่านสร้างความรู้ความคิด เพื่อนำไปใช้ในการตัดสินใจ การแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิตและมีนิสัยรักการอ่าน

3 เรามีทางชีวิต เราต้องคิดให้งดงาม
เรามีทางชีวิต เราต้องคิดให้งดงาม อนาคตปั้นได้ตาม ที่วิเคราะห์เห็นเหมาะสม อยากดีต้องทำดี ชีวิตนี้จะรื่นรมย์ ทำชั่วใครชื่นชม เร่งสมสร้างทางชีวิต ข้อความนี้ต้องการเน้นในเรื่องใด ? ก. การวิเคราะห์ตนเอง ข. การกระทำของมนุษย์ ค. การทำดีได้ดี ทำชั่วได้ชั่ว ง. แนวทางการดำเนินชีวิตของตนเอง

4 ตัวชี้วัด 1.อธิบายความหมายของคำ ประโยคและข้อความที่เป็นโวหาร 2.อธิบายการนำความรู้และความคิดจากที่เรื่องที่อ่านไปตัดสินใจแก้ปัญหาในการดำเนินชีวิต

5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น
สาระที่ 5 การวิเคราะห์ข้อมูลและความน่าจะเป็น มฐ.ค 5.1 เข้าใจและใช้วิธีการทางสถิติในการวิเคราะห์ข้อมูล ตัวชี้วัด อ่านข้อมูลจากกราฟและแผนภูมิ

6 ข้อมูลแสดงอายุของคนในเมืองแห่งหนึ่งเป็นดังนี้
จากข้อมูลเมื่อนำเสนอเป็นกราฟแท่งจะได้ดังกราฟใด ก.จำนวน คน อายุ(ปี) 0-15 16-25 26-45 46-64 65ขึ้นไป จำนวน(คน) 2997 4432 3761 5980 7440

7 การวัด มาตรฐาน ค.2.2 แก้ปัญหาเกี่ยวกับการวัด
ตัวชี้วัด 1. แก้ปัญหาเกี่ยวกับพื้นที่ความยาวรอบรูปของรูปสี่เหลี่ยมและรูปวงกลม 2. แก้ปัญหาเกี่ยวกับปริมาตรและความจุของทรงสี่เหลี่ยมมุมฉาก 3.เขียนแผนผัง แสดงตำแหน่งของสิ่งต่างๆและแผนผังแสดงเส้นทางการเดินทาง

8 ระดับพฤติกรรม ทักษะกระบวนการ
มาตรฐานการเรียนรู้ นำความรู้เกี่ยวกับการวัด เงิน เวลาไปใช้ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆได้ ระดับพฤติกรรม ทักษะกระบวนการ

9 รายการอาหาร อาหารคาว ขนมหวาน ราดหน้า 20 บาท กล้วยบวดชี 10 บาท
อาหารคาว ขนมหวาน ราดหน้า บาท กล้วยบวดชี 10 บาท ข้าวผัด บาท ไอศกรีม บาท ไก่ทอด บาท เครื่องดื่ม ต้มยำ บาท น้ำเปล่า บาท น้ำผลไม้ปั่น 10 บาท

10 สถานการณ์ ร้านอาหารแห่งหนึ่งเป็นชุด ซึ่งอาหารหนึ่งชุด ประกอบด้วย อาหารคาว 1 อย่าง ขนมหวาน 1 อย่างและเครื่องดื่ม 1 อย่าง

11 การสอบ O- NET ป.6 และ ม. 3 ทุกวิชา
วันที่ กพ 56 NT ชั้น ป ภาษาไทย การอ่าน เขียน คำนวณ ชั้น ป ภาษาไทย คณิต วิทย์ ชั้น ม ทุกกลุ่มสาระการเรียนรู้

12

13

14


ดาวน์โหลด ppt การวิเคราะห์ข้อสอบ ให้สอดคล้องกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google