งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

พื้นที่ผิวและปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "พื้นที่ผิวและปริมาตร"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 พื้นที่ผิวและปริมาตร
นางสาวกุลธิดา แก่นแก้ว ตำแหน่ง ครู คศ. 1 โรงเรียนหนองหิ้งพิทยา

2 ปริมาตรของปริซึม

3 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปเหลี่ยมที่เท่ากันทุกประการ ฐานทั้งสองอยู่บนระนาบที่ขนานกันและด้านข้างของแต่ละด้านเป็นรูปสี่เหลี่ยมด้านขนาน เรียกว่า ปริซึม

4 ปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก
ปริมาตรของปริซึมสี่เหลี่ยมมุมฉาก = พื้นที่ฐาน x ความสูง ปริมาตรของปริซึมใดๆ = พื้นที่ฐาน x ความสูง

5 ตัวอย่างการคำนวณหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า
= กว้าง x ยาว = 20 x 15 = 300 ตารางเซนติเมตร ปริมาตร = พื้นที่ฐาน x สูง = 300 x 10 = 3,000 ลูกบาศก์เซนติเมตร

6 ปริมาตรของทรงกระบอก

7 รูปเรขาคณิตสามมิติที่มีฐานทั้งสองเป็นรูปวงกลมที่เท่ากันทุกประการและอยู่บนระนาบที่ขนานกัน เมื่อตัดรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นด้วยระนาบที่ขนานกับฐานแล้ว หน้าตัดที่ได้จะเป็นวงกลมที่เท่ากันทุกประการกับฐานเสมอเรียกรูปเรขาคณิตสามมิตินั้นว่า ทรงกระบอก

8 ปริมาตรของทรงกระบอก

9 สรุปลักษณะรูปคลี่ของทรงกระบอก

10 ตัวอย่าง แก้วน้ำทรงกระบอกใบหนึ่งวัดเส้นผ่านศูนย์กลางภายในได้ 7 เซนติเมตรใส่น้ำได้ลึก 21 เซนติเมตร น้ำเต็มแก้วพอดี จงหาความจุของแก้วน้ำใบนี้


ดาวน์โหลด ppt พื้นที่ผิวและปริมาตร

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google