งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Office 365 CDG Group Training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Office 365 CDG Group Training"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Office 365 CDG Group Training
Technical Training/Administration Department Supaporn Poonsuwon Wanchaloem Nitimaneerat

2 3 อย่าง จะรู้ได้อย่างไร ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร

3 How to know? จะทราบได้อย่างไรคะ ว่าบัญชีขึ้นไปอยู่บน Office365 แล้ว?
ทางทีมงานจะมี แจ้งล่วงหน้าว่าบัญชีของเราจะถูกย้ายเข้าไปวันที่กำหนดครับ จะทราบได้อย่างไรคะ ว่าบัญชีขึ้นไปอยู่บน Office365 แล้ว? หรืออีกวิธีหนึ่งคือ ทดสอบเข้า OWA เดิมครับ

4 How to know?

5

6 3 อย่าง จะรู้ได้อย่างไร ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร

7 How to do? ถ้าใช้ Outlook อยู่แล้ว เพียงแค่กรอกอีเมลในรูปแบบ ก็สามารถเข้าใช้งานได้โดยไม่รู้สึกถึงความเปลี่ยนแปลงเลยครับ ถ้าใช้ Outlook อยู่แล้ว จะได้รับผลกระทบอะไรบ้างคะ? Outlook ที่ใช้อยู่ต้องเป็นรุ่น ตั้งแต่ 2007 ขึ้นไปนะครับ

8 How to do?

9 ในวันแรกหากไม่สามารถเข้าใช้ Outlook ได้แนะนำให้ใช้ OWA แทนไปก่อนนะครับ
How to do? ในวันแรกหากไม่สามารถเข้าใช้ Outlook ได้แนะนำให้ใช้ OWA แทนไปก่อนนะครับ

10 3 อย่าง จะรู้ได้อย่างไร ต้องทำอย่างไร ใช้งานอย่างไร

11 การใช้งาน การเข้าใช้งาน Office 365 การใช้งานบน BYOD
ค่าต่างๆบน Outlook Web App การใช้งาน Office บน Browser การติดตั้ง Office บนเครื่อง การใช้งานบน BYOD ขีดความสามารถ และข้อจำกัด Contact Point

12 การเข้าใช้งาน Microsoft Office 365

13 Username:

14 Sign in to Office365 Username: 00xxxx@cdg.co.th
Password: current password (not change)

15 Sign in to Office365 First Login

16 Sign in to Office365

17 ค่าต่างๆบน Outlook Web App

18 Configuration

19 การใช้งาน Office บน Browser

20 Office Online

21 Office Online Office in the browser Office Online also hosts apps for Office and requires a browser that supports HTML 5 and JavaScript 5, like: Internet Explorer 9 with at least MS12-037: Cumulative Security Update for Internet Explorer: June 12, 2012 installed Internet Explorer 10 or later (strongly recommended) At least Mozilla Firefox 12 At least Apple Safari 5 At least Google Chrome 18

22 การติดตั้ง Office บนเครื่อง

23 การติดตั้ง Office บนเครื่อง
ติดตั้งจากหน้าเว็บ Portal

24 การติดตั้ง Office บนเครื่อง
ติดตั้งจากหน้าเว็บ IDC Step 1: Go to Step 2: Download Office Client(zip file) relate your type of operating system Step 3: Extract to C:\ Step 4: Go to C:\O365-xxbit\ Double Click > Run-O365-xxbit.bat Step 5 : About 25 minutes if Command Prompt Windows disappear. Office Client is installed successfully.

25 System requirements

26 การใช้งานบน BYOD Bring Your Own Device (BYOD) (แปลตามอักษร: "นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง")

27 Bring Your Own Device (BYOD) (แปลตามอักษร: "นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง")

28 Configuring and Connecting iOS devices (iPhone, iPod Touch, iPad)
Account Configuration Configuring and Connecting iOS devices (iPhone, iPod Touch, iPad) Step 1: On the home screen of your iOS device, tap the Settings icon. Step 2: Scroll down until you see Mail, Contacts, Calendars and tap the option. Step 3: Tap the Add Account icon.

29 Email Account Configuration
Step 4: Tap the Microsoft Exchange option Step 5: Configure your Exchange credentials Enter your address and password Tap Next.

30 Email Account Configuration
Step 6: The server name may automatically be populated, if not, you may be prompted with additional fields to enter. Type in the following: Server: outlook.office365.com Domain: (Leave Blank) Username: Step 7: Set which features (Mail, Contacts, Calendars, Reminders, Notes) you want to sync on your device and tap Save.

31 Configuring and Connecting Android devices
Account Configuration Configuring and Connecting Android devices Step 1: Tap on the App Drawer then tap on Settings Step 2: Scroll down and tap on + Add Account Step 3: Tap on Corporate

32 Email Account Configuration
Step 5: Configure your Exchange credentials Fill your address and password Tap Next. Step 4: Tap the Microsoft Exchange option

33 Email Account Configuration
Step 6: Configure Account Setup (continued) Enter your in the “Domain\Username” field Enter your password enter outlook.office365.com in server field Verify there is a checkmark for Use secure connection Tap Next. Step 7: You will be prompted to allow remote security administration. Tap OK to allow setup to complete.

34 Email Account Configuration
Step 8: Configure your preferred sync options. Tap Next. Step 9: Set account name. Tap Next Step 10: Tap Activate. Your will download.

35 OWA Mobile

36 OWA Mobile

37 OWA Mobile

38 Office Mobile

39 Email Account Configuration
For Existing Outlook ปกติทุกท่านจะใส่ user เป็น cdg\00XXXX ซึ่งจะทำให้ login ไม่ผ่าน (User ถูกลบออกจากระบบเก่าแล้ว) ให้แก้ไข user เป็น แทนและใส่ password หรือรหัสผ่านเดิม จะทำให้ Outlook Client ปรับค่า Server และสามารถใช้งานได้ตามปกติ cdg\00XXXX

40 Email Account Configuration
For Microsoft Outlook 2013 <- Control Panel Mail (Microsoft Outlook 2013)

41 Email Account Configuration
Step 1: Choose “Show Profiles” Step 2: Choose “Add” Step 3: Set Profile Name and click “OK”

42 Step 4: Setup Account Information
Account Configuration Step 4: Setup Account Information (Real name)

43 Step 5: Enter credential
Account Configuration Step 5: Enter credential (Staff ID No.) Step 6: Wait until Configuration

44 ขีดความสามารถ และข้อจำกัด
Bring Your Own Device (BYOD) (แปลตามอักษร: "นำอุปกรณ์ของคุณมาเอง")

45 Capabilities and Limitation
เพิ่มความจุจากเดิม 500 MB เป็น 50 GB มี OneDrive Cloud Storage ให้ใช้งาน 1 TB การรับ-ส่ง อาจช้าเป็นบางเวลา เนื่องจากที่เก็บอยู่สิงคโปร์ Office Mobile ยังไม่สามารถใช้ได้ในประเทศไทย( สามารถนำชุดโปรแกรมไปติดตั้งได้ 5 อุปกรณ์ต่อ 1 บัญชีผู้ใช้งาน และสามารถถอดบัญชี (Deactivate) ออกจากอุปกรณ์ได้ สามารถทำเอกสารต่างๆร่วมกัน ในเวลาเดียวกันได้

46 Capabilities and Limitation
Limitation for Open Office ( Limitation for Office Online

47 Contact Point กัญญ์ชนา นวลเศษ PRAWIT SAMNAK prawit.s@cdg.co.th 1854
ประวิทย์ สำนัก SUKANYA SWADISWANEE 1769 สุกัญญา สวัสดิสวนีย์ GLOBETECH KUNCHANA NULSATE 6603,328 กัญญ์ชนา นวลเศษ

48 Contact Point พิมพ์ชนก กล่อมวงค์ ฐิติวัลคุ์ เนียมประเสริฐ
PHIMCHANOK GROMWONG 1369 พิมพ์ชนก กล่อมวงค์ TITIWAN NIEMPRASERT 1562 ฐิติวัลคุ์ เนียมประเสริฐ CHADCHAI TANGWADTHANA 1226 ฉัตรชัย ตั้งวัฒนา

49 Contact Point ISD.Helpdesk 4300 isd.Helpdesk@g-able.com
CDT-TS SURIN JHAISUPAP CDT-MOI / CORE TOSSAPON NGAMWITCHUKORN CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN MUNGSITTISAK 2895 SAKDAWOOT CHALAEYPOB ISD.Helpdesk 4300

50 IT ADMIN Company Name Email Address EXT ESRI PRAWIT SAMNAK
1769 SUKANYA SWADISWANEE  1854 GLOBETECH KUNCHANA NULSATE CDGS PHIMCHANOK GROMWONG 1369 TITIWAN NIEMPRASERT 1562 CHADCHAI TANGWADTHANA 1226 CDT-TS SURIN JHAISUPAP CDT-MOI / CORE TOSSAPON NGAMWITCHUKORN CDT-GROUP SUPPORT PRAPAPAN MUNGSITTISAK 2895 SAKDAWOOT CHALAEYPOB   G-ABLE ISD.Helpdesk 4300

51 Q&A

52 THIS IS THE HEADLINE

53 THIS IS THE HEADLINE

54 THIS IS THE HEADLINE Content Design 1
Key message Key message Key message Key message Key message Key message Content Design 1 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial”

55 THIS IS THE HEADLINE Content Design 2
Key message Key message Key message Key message Key message Key message Content Design 2 Page number ไว้มุมซ้ายล่าง Number จะรัน Auto Font Thai “Cordia New” Size 40 pt Font English “Arial”


ดาวน์โหลด ppt Office 365 CDG Group Training

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google