งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย
การใช้งานระบบและพัฒนา Web Portal (สำหรับผู้ใช้งานระบบ) โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย โดย บริษัท ที ไอ เอส คอนซัลแตนส์ จำกัด วันอังคารที่ 29 มกราคม 2551 ณ ห้องประชุม 141 อาคาร 1 ชั้น กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย TIS Consultants Co., Ltd. 1 1

2 ชื่อ: ธีระพล ม่วงยัง (รักษ์)
วิทยากร ชื่อ: ธีระพล ม่วงยัง (รักษ์) บริษัท ทีไอเอส คอนซัลแตนส์ จำดัด TIS Consultants Co., Ltd. 2

3 เบื้องต้นเกี่ยวกับ Web Portal
เป็นจุดศูนย์กลางในการเข้าถึงระบบงาน หรือเว็บไซต์ต่างๆ นำเสนอข้อมูลที่สำคัญจากแหล่งข้อมูล หรือระบบต่างๆ ทำ Single Sign-On กับระบบงานเดิม ทุกอย่างอยู่บนพื้นฐานของ World Wide Web TIS Consultants Co., Ltd. 3

4 ตัวอย่าง Web Portal TIS Consultants Co., Ltd. 4

5 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd. 5

6 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd. 6

7 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd. 7

8 ตัวอย่าง Web Portal (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd. 8

9 ระบบสารสนเทศสาธารณภัย Web Portal
TIS Consultants Co., Ltd.

10 แหล่งข้อมูลระบบรายงานอุบัติภัยทางถนน
TIS Consultants Co., Ltd. 10

11 แหล่งข้อมูลเว็บไซต์กรมอุตุนิยมวิทยา
TIS Consultants Co., Ltd. 11

12 แหล่งข้อมูลเว็บไซต์กรมชลประทาน
TIS Consultants Co., Ltd. 12

13 ประเภทผู้ใช้งานระบบ Web Portal
1 ประชาชนทั่วไป 2 เจ้าหน้าที่กรมปภ. 3 ผู้ดูแลระบบ Web Portal TIS Consultants Co., Ltd. 13

14 ประเภทผู้ใช้งานระบบ Web Portal (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd.

15 การเข้าใช้งานระบบ Web Portal
1 ผ่านทางเว็บไซต์กรมปภ. ( เข้าใช้งานโดยตรง ที่ URL 2 Username: userviewer1 Password: userviewer1 TIS Consultants Co., Ltd. 15

16 องค์ประกอบหน้า Web Portal
TIS Consultants Co., Ltd. 16

17 ลิงค์เว็บไซต์ TIS Consultants Co., Ltd. 17

18 การ Login เข้าระบบ Web Portal
TIS Consultants Co., Ltd. 18

19 หน้าจอ Login TIS Consultants Co., Ltd. 19

20 หน้าจอเมื่อ Login เรียบร้อย
TIS Consultants Co., Ltd. 20

21 การใช้งานระบบอื่นผ่าน SSO
TIS Consultants Co., Ltd. 21

22 การใช้งานระบบอื่นผ่าน SSO (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd. 22

23 หน้าแรกระบบรายงานผลการปฏิบัติงาน
TIS Consultants Co., Ltd. 23

24 การออกจากระบบ Web Portal
1 คลิกปุ่ม ปิดโปรแกรม Web Browser (IE, Firefox) ทุกหน้าจอ 2 TIS Consultants Co., Ltd. 24

25 การออกจากระบบ Web Portal (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd. 25

26 การออกจากระบบ Web Portal (ต่อ)
TIS Consultants Co., Ltd. 26

27 คำถาม - คำตอบ TIS Consultants Co., Ltd.

28 พักรับประทานอาหารว่าง
พัก 20 นาที TIS Consultants Co., Ltd. 28

29 การเข้าระบบ Web Portal
Username: userviewer1 Password: userviewer1 TIS Consultants Co., Ltd. 29


ดาวน์โหลด ppt การฝึกอบรม โครงการจัดทำระบบคลังข้อมูลสาธารณภัย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google