งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ภวัต เรืองยิ่ง แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ภวัต เรืองยิ่ง แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ภวัต เรืองยิ่ง pootorn@book.co.th แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล
บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 4/02/2552

2 Introduction

3 รายชื่อวารสารที่ให้บริการ
Annals of the Rheumatic Diseases BMJ (British Medical Journal) Archives of Diseases in Childhood (including Fetal and Neonatal Edition และ including Education In Practice) BMJ case report BJO: British Journal of Ophthalmology British Journal of Sports Medicine Journal of Medical Ethics (including Medical Humanities) Text

4 รายชื่อวารสารที่ให้บริการ(ต่อ)
Heart Injury Prevention Gut Emergency Medicine Journal Evidence-Based Mental Health Evidence-Based Medicine Evidence-Based Nursing Journal of Clinical Pathology (including Molecular Pathology which has now merged with JCP) Journal of Epidemiology and Community Health

5 รายชื่อวารสารที่ให้บริการ(ต่อ)
Journal of Medical Genetics Journal of Neurology, Neurosurgery and Psychiatry Occupational and Environmental Medicine Postgraduate Medical Journal Sexually Transmitted Infections Quality and Safety in Health Care Thorax Tobacco Control

6 เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ
หน้าหลัก เลือกชื่อวารสารที่ต้องการ

7 1 2 1 2 เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ ต้องการ
คลิกเลือกงานวิจัยล่าสุด หรือ เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ ต้องการ

8 1 2 1 2 คลิกเลือกผลงานประเภท Clinical Review หรือ
เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ต้องการ

9 1 2 1 2 คลิกเลือกข่าวทางคลินิค หรือ
เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ต้องการ

10 1 2 1 2 คลิกเลือกข้อวิจารณ์ล่าสุด หรือ
คลิกเลือกข้อวิจารณ์ล่าสุด หรือ 2 เลือกสืบค้นเฉพาะโดยระบุคำค้น หรือ ปีทีตีพิมพ์ที่ต้องการ

11 คลิกเลือกหัวเรื่องที่สนใจ

12 เลือกไล่เรียงจากวารสารฉบับปีปัจจุบัน หรือ เลือกวารสารตามปีที่ตีพิมพ์
เลือกไล่เรียงจากวารสารฉบับปีปัจจุบัน หรือ เลือกวารสารตามปีที่ตีพิมพ์

13 1 2 3 1 2 3 เลือกประเภทเอกสารจากหน้าสารบัญ (Table of Contents) หรือ
เลือกสืบค้นจากภายในวารสารนี้ โดยใส่คำค้น แล้วคลิก Enter หรือ 3 คลิกที่ Search ALL Issues เพื่อเลือกสืบค้นจากทุกฉบับ

14 การสืบค้นโดยใช้คำค้น
3 1 2 การสืบค้นอย่างง่าย (ภายในวารสาร) การสืบค้นขั้นสูง / การสืบค้นข้ามวารสาร การสืบค้นทุกรายการทั้งฐานข้อมูล BMJ อาทิ วารสาร, EBMs, BMJ CE

15 1 2 3 7 4 5 6 1 สืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เช่น ปีพิมพ์, เลข Volume และเลขหน้าเริ่มต้น หรือสืบค้นจากเลข DOI 2 สืบค้นในส่วนของชื่อผู้แต่งหรือคำสำคัญในแต่ละช่องตามเขตข้อมูลที่ต้องการ 3 ระบุปีที่พิมพ์ ประเภทของเอกสาร และรูปแบบการแสดงผล 4 5 หรือ เลือกค้นเฉพาะชื่อวารสารที่ต้องการสืบค้น หรือ ค้นคำศัพท์ทางแพทย 6 7 คลิก Search หรือ เลือกค้นฉบับย้อนหลัง หรือ ตามสาขาวิชาที่สนใจ

16 เลือกรูปแบบของวารสาร
Search Results เลือกรูปแบบของวารสาร

17 เลือกแสดงเอกสาร ฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF
Download สู่โปรแกรมจัดการ ทางบรรณานุกรม

18

19 Print,Save

20 3 2 1 1 3 2 คลิกเลือกรายการที่ต้องการ คลิก GO
คลิกที่ปุ่ม Download to citation manager 20

21 คลิกเลือก Download

22 คลิกเลือกรูปแบบโปรแกรมที่เหมาะสมกับการจัดการรายการบรรณานุกรม

23 การสืบค้นวารสารอื่นๆของ BMJ Journal

24 เลือกวารสารที่ต้องการ

25 Journal Home Page 3 1 2 1 3 Current Issue เลือกอ่านวารสารฉบับปัจจุบัน เลือกการสืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง 2 Search Journal เลือกค้นหาเนื้อหาในวารสารในรูปแบบต่างๆ

26 การเลือกดูวารสารตามเล่มที่หรือฉบับที่ (Browse by Issue)

27 เลือกไล่เรียงจากวารสารฉบับปีปัจจุบัน หรือ เลือกวารสารตามปีที่ตีพิมพ์

28 เลือกฉบับที่ต้องการ

29 เลือกเรื่องที่ต้องการจากหน้าสารบัญวารสาร

30 Basic Search 1 2 3 4 6 5 1 ใส่ชื่อผู้แต่ง หรือ 2 ใส่คำสำคัญ หรือ 3
ใส่ฉบับที่ต้องการ ใส่เลขหน้าเริ่มต้นของเอกสาร 4 5 คลิก Go 6 หรือเลือกการสืบค้นแบบ Advanced Search 30

31 1 2 3 4 5 1 สืบค้นจากข้อมูลอ้างอิง เช่น ปีพิมพ์, เลข Volume และเลขหน้าเริ่มต้น หรือสืบค้นจากเลข DOI 2 สืบค้นในส่วนของชื่อผู้แต่งหรือคำสำคัญในแต่ละช่องตามเขตข้อมูลที่ต้องการ 3 4 ระบุปีที่พิมพ์ และประเภทของเอกสาร เลือกรูปแบบการแสดงผลลัพธ์ 5 คลิก Search

32 เลือกแสดง สาระสังเขป Abstract

33 เลือกแสดงเอกสาร ฉบับเต็มแบบ HTML หรือ PDF
Download สู่โปรแกรม จัดการทางบรรณานุกรม

34 เลือกการสืบค้นแบบ CrossRef Search จากหน้า Advanced Search

35 1 2 CrossRef เป็นการสืบค้นข้ามไปสำนักพิมพ์อื่นที่เป็นสมาชิกที่ร่วมใน โครงการ และสืบค้นจาก BMJ Journals ไปพร้อมกัน 1 2 พิมพ์คำค้น คลิกปุ่ม Search

36 เลือกรายการที่ต้องการซึ่งจะ Link ไปยังเอกสารนั้น
1 1 เลือกรายการที่ต้องการซึ่งจะ Link ไปยังเอกสารนั้น


ดาวน์โหลด ppt ภวัต เรืองยิ่ง แผนกฝึกอบรมฐานข้อมูล

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google