งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

E-COMMERCE WEBSITE Smartzap Co., Ltd.. Company Profile บริษัท สมาร์ทแซป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 (13 ปี ) ในช่วงยุค Internet เพิ่ง เริ่มต้น เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "E-COMMERCE WEBSITE Smartzap Co., Ltd.. Company Profile บริษัท สมาร์ทแซป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 (13 ปี ) ในช่วงยุค Internet เพิ่ง เริ่มต้น เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้าน."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 E-COMMERCE WEBSITE Smartzap Co., Ltd.

2 Company Profile บริษัท สมาร์ทแซป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 (13 ปี ) ในช่วงยุค Internet เพิ่ง เริ่มต้น เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้าน Internet Solution แบบครบวงจร มีทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้าน Internet Solution, Software Development และ Media Solution ปัจจุบันบริษัทเป็นที่ไว้วางใจจากลูกค้า มากกว่า 1,200 รายที่เป็นทั้งบริษัทเอกชน และ องค์กรราชการ Smartzap Co., Ltd.

3 Business Overview ProductDevelopment & ConsultantMedia Solution  Web design & Web programming  E-Marketing  Web shopping consultant  Software design & development  Mobile Development  Internet & Network solution  Domain Name Registration  Web Hosting  SSL  Dedicated Server  Live Broadcast  Video on demand  Transcode web base

4 Business Overview Product  Domain Name Registration  Web Hosting  SSL  Dedicated Server

5 Business Overview Service (Development & Consultant)  Web design & Web programming  E-Marketing  Web shopping consultant  Software design & development  Mobile Development : iOS, Android, Blackberry  Internet & Network solution

6 Business Overview Service (Media Solution)  Live Broadcast  Video on demand  Transcode web base

7 Standard Feature Catalog Management Product Displays Site Management S.E.O Checkout Shipping Payment Marketing Client Account Translations Security Taxes Analytics and Reporting E-Commerce Website

8 1. Get Requirement 2. Design Template 3. Design Development 4. Programing Development 5. Content Management 6. Public Website 6-Steps Web Design Workflow

9 Web Design Even a single graphic, such as a chart, can be presented more dramatically in widescreen.

10 Pictures can also be presented more dramatically in widescreen. Widescreen Pictures

11 Creating 16:9 Presentations Important: Always start with your slide size set to the aspect ratio you intend to use. If you change the slide size after you’ve created some slides, your pictures and other graphics will be resized. This could potentially distort their appearance. To setup a widescreen presentation, do one of the following:  Start with this template. Simply delete the example slides and add your own content.  Or, go to the Design tab and open the Page Setup Dialog. Click the Slide Size dropdown and pick On-screen Show (16:9) (Note: we also support 16:10, which is a common widescreen laptop resolution. )

12 Slide Show Tips  To present in true widescreen, you’ll need a computer and, optionally, a projector or flat panel that can output widescreen resolutions.  Common computer widescreen resolutions are 1280 x 800 and 1440 x 900. (These are 16:10 aspect ratio, but will work well with 16:9 projectors and screens.)  Standard high definition televisions resolutions are1280 x 720 and 1920 x 1080.  Use the Test Pattern on the next slide to verify your slide show settings.

13 Widescreen Test Pattern (16:9) Aspect Ratio Test (Should appear circular) 16x9 4x3


ดาวน์โหลด ppt E-COMMERCE WEBSITE Smartzap Co., Ltd.. Company Profile บริษัท สมาร์ทแซป จำกัด ก่อตั้งเมื่อปี 2543 (13 ปี ) ในช่วงยุค Internet เพิ่ง เริ่มต้น เป็นบริษัทที่ดำเนินงานทางด้าน.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google