งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI)
อบรมการใช้งาน ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการงานวิจัย Research Management Information System (RMIS) วันที่ 26 ธันวาคม 2556 เวลา น. ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI) อาคารแพทยศาสตร์ศึกษาราชนครินทร์ คณะเเพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2 ตัวอย่าง การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ สำหรับบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ http://rmis.medicine.psu.ac.th

3 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ
เข้าสู่ระบบ (Login) Username คือ รหัสบุคลากร Password คือ วัน/เดือน/ปีเกิด เช่น วันเกิด 1/03/1982  กดที่ปุ่ม Login

4 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 1 กรอกข้อมูลส่วนตัว

5 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 กรอกข้อมูลเข้าใช้งานระบบ ใส่รหัสผ่านใหม่ พร้อมยืนยันรหัสผ่าน กดปุ่ม บันทึก

6 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 4 นำ Username และ Password ที่ได้ใหม่ Login เข้าสู่ระบบใหม่อีกครั้ง

7 การลงทะเบียนเพื่อใช้งานระบบ (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 5 ผลลัพธ์ หน้าเว็บในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

8 ตัวอย่าง การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
ตัวอย่าง การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย

9 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย
คลิกที่เมนู ลงทะเบียนเสนอโครงการวิจัย

10 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 1 กรอกรายละเอียดข้อมูลโครงการวิจัย

11 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 2 เลือกไฟล์เอกสารในรูปแบบ .pdf .zip หรือ .rar ขนาดไม่เกิน 25 MB จากเครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม บันทึก

12 การยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
ขั้นตอนที่ 3 สังเกต สถานะโครงการ “รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร”

13 ตัวอย่าง เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย
ตัวอย่าง เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย

14 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย คลิกที่เมนู เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย

15 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย (ต่อ)
คลิกที่เมนู เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย

16 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย (ต่อ)
กรอกรายละเอียดข้อมูลทีมวิจัย จากนั้นกด บันทึก

17 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย (ต่อ)
3) คลิกที่เมนู แสดงข้อมูลทีมวิจัย

18 เพิ่มข้อมูลทีมวิจัย (ต่อ)
แสดงข้อมูลทีมวิจัย

19 ตัวอย่าง การแก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย
ตัวอย่าง การแก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย กรณีเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสารโครงการวิจัยแล้วไม่ถูกต้อง

20 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
แสดงจำนวนโครงการที่ต้องแก้ไข

21 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
สังเกต สถานะโครงการ “เอกสารไม่ถูกต้อง” คลิก ดูรายละเอียด 4) คลิก แก้ไขแบบเสนอโครงการ

22 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
5) แก้ไขข้อมูลเสนอโครงการ

23 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
เลือกไฟล์เอกสารในรูปแบบ .pdf .zip หรือ .rar ขนาดไม่เกิน 25 MB จากเครื่องคอมพิวเตอร์ กดปุ่ม บันทึก

24 แก้ไขแบบเสนอโครงการวิจัย (ต่อ)
8) สังเกต สถานะโครงการ “รอเจ้าหน้าที่ตรวจสอบเอกสาร”

25 ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
ตัวอย่าง การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย

26 การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย
คลิกที่เมนู ข้อมูลผู้ช่วยวิจัย

27 การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย (ต่อ)
คลิกที่เมนู เพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย

28 การเพิ่มข้อมูลผู้ช่วยวิจัย (ต่อ)
กรอกข้อมูลส่วนตัว กดบันทึกข้อมูล นำ username และ password แจ้งกับผู้ช่วยวิจัยเพื่อเข้าใช้งานระบบ

29 จบการนำเสนอ ขอบคุณครับ

30 คู่มือการใช้งาน ข้อมูล ติดต่อ นายอับดุลปาตัส ยูโซะ (ปาตัส)
ข้อมูล ติดต่อ นายอับดุลปาตัส ยูโซะ (ปาตัส) โทรศัพท์มือถือ: โทรศัพท์ภายใน: 1165


ดาวน์โหลด ppt ณ ห้องประชุมปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (CAI)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google