งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

บทที่ 12 Virtual Private Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "บทที่ 12 Virtual Private Networks"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 บทที่ 12 Virtual Private Networks
นายวุฒิพล คุ่ยปรีชา นางสาว กาญจนา กันภัย นาย ไตรภพ จูฑา 50446 CPE

2 YOU WILL LEARN HOW TO DO THE FOLLOWING:
Explain the functions and operation of virtual private networks Describe the components and operations of IPsec VPNs and GRE tunnels Configure a site-to-site IPsec VPN/GRE tunnel with SDM (i.e., pre-shared key) Verify IPsec/GRE tunnel configurations (i.e., IOS CLI configurations) Describe and configure Cisco Easy VPN solutions using SDM

3 Introduction to Virtual Private Networks
เครือข่ายเสมือนส่วนตัว ใช้เทคโนโลยี IPSec ( IP Security) ทำงานกับ Generic Router Encapsulation (GRE)

4 IPsec

5 Common IP Type

6 A GRE Tunnel for Voice Traffic

7 Generic Routing Encapsulation (GRE)
เป็นเส้นทางช่องสัญญาณการเดินทางของ IP ผ่านทางเครือข่ายอื่นๆซึ่งริเริ่มมาจาก Cisco ภายหลังได้ กลายเป็นมาตรฐาน Configuring a GRE Tunnel RND1#configure terminal RND1 (config)#interface tunne10 RND1 (config-if)#tunnel source RND1 (config-if) #ip address RND1(config-if)#tunnel mode gre RND1(config-if)#tunnel destination RND1 (config) # interface tunnel 0

8 VPN Operation Cisco-Specific Operation IKE Phase 1 IKE Phase 2
main mode และaggressive mode สามารถโอนข้อมูลตราบเท่าที่ VPN เก็บข้อมูลได้ Cisco-Specific Operation IKE Phase 1 IKE Phase 2

9 Summing It Up

10 Configuring Site-to-Site VPN
SDM Configuration SDM Home

11 The SDM Configure Tool

12 The Site-to-Site VPN Wizard

13 Quick setup is the default option

14 VPN Connection Information Options

15 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Connection Information

16 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Connection Information

17 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Summary of the Configuration

18 Cisco Router and Security Device Manager VPN Wizard Connection Information

19 Verify and Troubleshoot VPN
ขณะนี้ท่านได้กำหนดค่า VPN โดยใช้ SDM ก็ได้กำหนดค่าลักษณะใน IOS Command Line Interface (CLI). Checking Security Associations เมื่อมีการใช้คำสั่งของอินเตอร์เฟสอีกวิธีหนึ่งเพื่อดูสิ่งที่เกิดขึ้นกับเส้นทาง VPN

20 Cisco Easy VPN Configuring Cisco Easy VPN

21 Configuring Cisco Easy VPN

22 Configuring Cisco Easy VPN

23 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN IKE Proposals

24 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Transform Set

25 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Group Authorization and Group Policy Lookup

26 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Xauth

27 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Group Authorization and User Group Policies

28 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPNServer Add Group Policy

29 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server
Add Group Policy DNS/WINS

30 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server
Add Group Policy Split Tunneling

31 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server
Add Group Policy Client Settings

32 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server
Add Group Policy XAuth Options

33 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Group Authorization and User Group Policies

34 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Configuration Summary

35 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Commands Delivery Status

36 Cisco Router and Security Device Manager Create Easy VPN Server Edit Tab

37 สรุป ในบทนี้คุณได้เรียนรู้เกี่ยวกับ IPSec และใช้เพื่อกำหนดค่า VPNโดยใช้Cisco Security Device Managerคุณยังได้เรียนรู้เกี่ยวกับการกำหนดค่าและ การตั้งค่า GRE ใช้ SDM เมื่อคุณจำแนกการตั้งค่า VPN ในแต่ละบรรทัดคำสั่งและ การ เรียนรู้บางการแก้ปัญหา เทคนิคและสุดท้ายคุณใช้SDMในการกำหนดค่าเซิร์ฟเวอร์ Easy VPNแต่มีหลายสิ่งที่น่าเรียนรู้เกี่ยวกับVPNsสิ่งที่ยังไม่รู้ในเทคนิคขั้นพื้นฐาน และความรู้ที่คุณต้องเริ่มต้นกับการกำหนดค่าเครือข่ายของคุณกับ VPN ปัจจุบันนี้มี การเพิ่มไปยังการรักษาความปลอดภัยของอุปกรณ์


ดาวน์โหลด ppt บทที่ 12 Virtual Private Networks

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google