งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Microprocessor and Interfacing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Microprocessor and Interfacing"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Microprocessor and Interfacing 261214
Introduction

2 เรียน Micro + Lab ไปทำไม?

3

4 โลกเราตั้งอยู่ที่ไหน อย่างไร ...

5 ลองใคร่ครวญข้อเท็จจริงเหล่านี้ดู
ถ้าดวงอาทิตย์มีขนาดเท่าลูกปิงปอง (40 มม), โลกจะมีขนาด 0.4 มม และโลกจะอย่างห่างจากดวงอาทิตย์ 4 เมตร Earth Sun

6 4.22 ปีแสง = 40 ล้าน ล้าน กิโลเมตร (40,000,000,000,000 km)
Proxima Centuri ดาวที่อยู่ใกล้ดวงอาทิตย์ที่สุด ซึ่งห่างออกไป 4.22 ปีแสง 4.22 ปีแสง = 40 ล้าน ล้าน กิโลเมตร (40,000,000,000,000 km)

7 700 กม ถ้าดวงอาทิตย์มีขนาด
0.02 มม. ดาว Proxima Century จะอยู่ห่างออกไป 700 กม (หรือประมาณระยะทางระหว่างเชียงใหม่ ไปกรงเทพฯ) -Dito Von Tease

8 ความรู้สึกเปลี่ยนไปหรือไม่

9 Microprocessor? Image - PC Perspective.

10 Microprocessor? Image – Fururelooks.com

11 What’s Inside? Image – Intel Corp

12 Image - PC Perspective. http://pcper.com

13 What’s on a motherboard?
Image - PC Perspective.

14 Components of a Computer System
CPU Can you guess how they are connected?

15 Core i7’s main components
Image - PC Perspective.

16 เรียนอะไร Processor Overview Memory Organization I/O Management
Instruction Set Command Execution Memory Organization I/O Management Interrupts Bus Systems Modern Processor Design

17 Case Studies Microchip PIC Micro-Controllers Intel x86 Processors

18 แหล่งอ้างอิง: 1. PIC 16F877 Micro-controller Datasheet
2. Hardware and Computer Organization: The Software Perspective By Arnold S. Berger

19 Course On-line ดูแผนการสอน โหลดเอกสารการสอน ส่งงาน ดูคะแนน
ดูแผนการสอน โหลดเอกสารการสอน ส่งงาน ดูคะแนน

20 เรียนอย่างไร ในชั่วโมงเรียน นอกชั่วโมงเรียน นำเสนองาน 40 นาที
สอน 50 นาที นอกชั่วโมงเรียน ค้นคว้าเกี่ยวกับหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย ออกแบบการนำเสนอ

21 ให้คะแนนอย่างไร 30% - Mid-term Examination 30% - Final Examination
30% - Presentation 10% - Participation + etc

22 รายงาน กลุ่มละ 1 หัวข้อ คุยกับ อ.โรเจอร์ เพื่อกำหนดขอบเขต ดูตัวอย่างการนำเสนอ คุยหลังชั่วโมง Embedded Lab เท่านั้น

23 Microprocessor LAB Introduction

24 การเรียนแบ่งเป็นสองส่วน
LAB พื้นฐาน 4-5 Lab ปูพื้นความรู้ นำ Laptop มากลุ่มละอย่างน้อย 1 เครื่อง ทำโครงงาน คิดเป็น 50% ของคะแนนทั้งหมด


ดาวน์โหลด ppt Microprocessor and Interfacing

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google