งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน (ดอน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน (ดอน)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน (ดอน)
อบรม Web Database กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน (ดอน)

2 ตารางการอบรม ครั้งที่ 1 วันที่ 30 ก.ค เวลา น. ครั้งที่ 2 วันที่ 13 ส.ค เวลา น. ครั้งที่ 3 วันที่ 20 ส.ค เวลา น.

3 วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นแนวทางให้นักศึกษานำไปประยุกต์ใช้กับการทำโครงงาน
เมื่อจบการอบรมนักศึกษาจะต้องได้ เพิ่มข้อมูลผ่าน form ได้ แก้ไขข้อมูลผ่าน form ได้ ลบข้อมูลผ่าน form ได้ ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆได้ สร้างระบบ login เข้าสู่ระบบโดยกำหนดสิทธิ์การใช้ได้ รู้ขั้นตอนการวิเคราะห์และออกแบบระบบฐานข้อมูล ได้ตัวอย่าง code + คู่มือของโปรแกรมต่างๆ ศึกษาการเขียนตัวเล่มส่งอาจารย์

4 เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนาระบบ
Appserv Editplus Macromedia Dreamweaver Adobe Photoshop Computer The Heart ฯลฯ

5 ลองมองตัวเองสักนิด ก่อนคิดจะทำ
1 สำรวจความถนัดของตัวเอง เลือกหัวข้อที่ตัวเองชอบมีความถนัด 2

6 เมื่อได้หัวข้อโครงงานเราต้องทำอย่างไรต่อ

7 วงจรการพัฒนาระบบสารสนเทศ SDLC
1. การวางแผนระบบ (Systems Planning) 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) 3. การออกแบบระบบ (Systems Design) 4. การทำให้เกิดระบบ (Systems Implementation) 5. การปฏิบัติการและสนับสนุน (Systems Operation and Support)

8 SDLC (ต่อ) 1. การวางแผนระบบ (Systems Planning)
เป็นการพิจารณาปัญหาและความต้องการในการเปลี่ยนแปลงระบบสารสนเทศหรือวิธีการประมวลผลทางธุรกิจ เครื่องมือในการพัฒนาระบบ 2. การวิเคราะห์ระบบ (Systems Analysis) เป็นกระบวนการในการสร้างความเข้าใจในความต้องการองค์กรและสร้างแบบจำลองเชิงตรรกะของระบบใหม่ เช่น Context Diagram, DFD, ER, Datadictionary

9 3. การออกแบบระบบ (System Design)
- สร้างแบบพิมพ์เขียวของระบบใหม่ - กำหนดสิ่งที่จำเป็น เช่น อินพุท เอ้าท์พุท ส่วนต่อประสานผู้ใช้ และการประมวลผล ออกแบบอุปกรณ์ควบคุมทั้งภายในและภายนอก - นำเสนอผู้บริหารและผู้ใช้งาน เพื่อการทบทวนและอนุมัติ 4. การทำให้เกิดระบบ (System Implement) เป็นการการสร้างระบบใหม่ อันได้แก่ การเขียนโปรแกรม การทำการทดสอบ การจัดทำเอกสาร และการนำระบบลงติดตั้งเพื่อใช้งานจริง

10 5. การปฏิบัติการและสนับสนุน (Systems Operation and Support)
เป็นช่วงของการบำรุงรักษา บุคลากรด้านไอทีจะต้องทำหน้าที่ - ดูแลรักษา คือ การแก้ไขข้อผิดพลาดและการปรับเปลี่ยนแปลงตามสิ่งแวดล้อม - เสริมสร้าง คือ การเพิ่มลักษณะเฉพาะใหม่ๆ และสิ่งที่จะเป็นประโยชน์กับระบบ

11 แหล่งหาข้อมูล PHP MySQL

12 หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ร้านหนังสือ ผมมี สื่อการสอน PHP MySQL มาฝาก
หนังสือ สื่อการสอน หอสมุดจอห์น เอฟ เคนเนดี้ ร้านหนังสือ ผมมี สื่อการสอน PHP MySQL มาฝาก

13 ตัวอย่างงานวิจัย โครงงานของรุ่นพี่ ฐาน TDC

14 สำรวจพื้นฐานของแต่ละคน
เพิ่ม ลบ แก้ไข ข้อมูลได้แล้วยัง แสดงข้อมูลจากตาราง ได้แล้วยัง ค้นหาข้อมูลตามเงื่อนไขต่างๆ ได้แล้วยัง สร้างระบบ Login ได้แล้วยัง ออกรายงานได้แล้วยัง ถ้าไม่มี Dreamweaver ทำได้หรือเปล่า ถ้าไปสอบสมัครงาน ไม่มี Dreamweaver จะทำอย่างไร

15 จะให้สอนก่อน หรือตอบคำถามก่อน

16 มาลุยกันเลย ครับ

17 Thank You !


ดาวน์โหลด ppt กิตติพงศ์ เซ่งลอยเลื่อน (ดอน)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google