งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา 468102 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
คำชี้แจง กำหนดให้นักศึกษา 1. ค้นคว้าหาข้อมูล โดยใช้ Search Engine Ex or Yahoo หรือเอกสารอื่นๆ (ให้มีอ้างอิงประกอบทุกหัวข้อ) 2. สร้างเอกสารรายงาน ตามหัวข้อที่กำหนด 3. พร้อมส่ง File (กำหนดวันส่ง พฤหัสบดีที่ 6 ธ.ค. 2550)

2 งานศึกษาค้นคว้า…. คะแนน
1. คอมพิวเตอร์ การศึกษา 2. ความหมาย ประเภท ของเทคโนโลยีที่เลือก 3. ประโยชน์ และข้อจำกัด ของเทคโนโลยีที่เลือก 4. บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือก นำมาใช้ 5. ผลกระทบต่อการศึกษา และการเรียนการสอนอย่างไร สรุป บทบาทของเทคโนโลยีที่เลือกกับการศึกษา

3 ตัวอย่างเรื่องที่น่าสนใจ
- e-Education - e-Book - e-Learning - e-Training - Cyber University - ระบบรักษาความปลอดภัย ในคอมพิวเตอร์ - Digital Sound - Digital Video - HDTV - Multimedia - Second Life - Virus Computer

4 - CAI (Computer Assisted Instruction)
- ระบบเครือข่ายไร้สาย (Willies Lan) - PDA (Personal Data Assistance) - Virtual Classroom or Virtual University - การส่งผ่านข้อมูลความเร็วสูง (DSL), ดาวเทียม - การส่งข้อมูลด้วย ISDN, Optic Fiber ฯลฯ ที่เกี่ยวข้องกับความก้าวหน้าและนำมาใช้ในด้านการศึกษาได้

5 - สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (CD or DVD, Card CD,MMc
เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่างๆ - สื่อบันทึกข้อมูลแบบต่างๆ (CD or DVD, Card CD,MMc - Software (Anti-Spyware, Security, Utilities, System) - Presentation (Printer, Monitor) - Hardware (CPU, RAM, Harddisk) คอมพิวเตอร์ชนิดต่างๆ (Macintosh, Taplet PC, PDA, Super Computer)


ดาวน์โหลด ppt งานศึกษาค้นคว้ารายงาน 2/50 รายวิชา คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google