งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง

2 องค์ประกอบการทำงานของคอมพิวเตอร์
อุปกรณ์ (Hardware) วัสดุ (Software) บุคลากร (Peopleware)

3 อุปกรณ์ (Hardware)

4 วัสดุ (Software)

5 บุคลากร (People ware)

6 คอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษา
ใช้งานเพื่อการศึกษาด้านใดบ้าง

7 ใช้งานเพื่อการศึกษาด้านใดบ้าง
การบริหาร (Administrative Use) คอมพิวเตอร์จัดการสอน (Computer Managed Instruction : CMI) คอมพิวเตอร์ช่วยสอน (Computer Assisted Instruction : CAI)

8 การบริหาร (Administrative Use)
เพื่อการบริหารงานของผู้บริหารสถาบัน การศึกษา เช่น จัดเก็บข้อมูล บัญชี เพื่อการบริหารงานของครูผู้สอน เช่น เตรียมเอกสารการสอน คิดคะแนน

9 ประมวลผลคำ (Word processor) ฐานข้อมูล (Database)
โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ที่ใช้เพื่อการบริหารงานของผู้สอน สามารถแบ่งได้เป็น 4 กลุ่มโปรแกรม คือ ประมวลผลคำ (Word processor) ฐานข้อมูล (Database) แผ่นตารางคำนวณ (Spreadsheet) กราฟิกและการนำเสนอ (Graphic & Presentation)

10 กลุ่มประมวลผลคำ Microsoft Word Cw word Rw Word Lotust Amipro ect.

11 กลุ่มฐานข้อมูล FoxBASE+ Microsoft Access
เก็บข้อมูลต่าง ๆ โดยใช้โปรแกรม เช่น Dbase FoxBASE+ Microsoft Access

12 กลุ่มแผ่นตารางคำนวณ ใช้เพื่อคิดคะแนน ตัดเกรด Lotus 1-2-3
ใช้เพื่อคิดคะแนน ตัดเกรด Lotus 1-2-3 Microsoft Excel

13 กลุ่มกราฟิกและการนำเสนอ
CorelDraw PageMaker etc นำเสนอ PowerPoint Harvard Graphic etc

14 คอมพิวเตอร์จัดการสอน (Computer Managed Instruction : CMI)
ใช้คอมพิวเตอร์จัดกิจกรรมการเรียนการสอน หรือใช้คอมพิวเตอร์ร่วมกับสื่ออื่น ๆ

15 คอมพิวเตอร์ช่วยสอน CAI
(Computer Assisted Instruction) การนำคอมพิวเตอร์มาเพื่อเป็นสื่อเสนอ บทเรียนโดยบทเรียนประกอบด้วยภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ตัวอักษร เสียง ผู้เรียนเรียนรู้จากบทเรียนคอมพิวเตอร์

16

17 สวัสดี


ดาวน์โหลด ppt คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยอะไรบ้าง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google