งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Dead case Ward หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Dead case Ward หญิง."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Dead case Ward หญิง

2 ชื่อผู้ป่วย นางฉลวย อินทร์ละม่อม อายุ 66 ปี
วันที่เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาล 2 ธันวาคม เวลา น. การวินิจฉัยครั้งแรก Hyperglycemia ( ภาวะน้ำตาลในเลือดสูง ) อาการสำคัญ อ่อนเพลียไม่มีแรง 30 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล ประวัติการเจ็บป่วยปัจจุบัน 1 วันก่อนมาโรงพยาบาล รับประทานอาหารได้น้อย ไม่มีอาการคลื่นไส้ อาเจียน ไม่ถ่ายเหลว 30 นาที ก่อนมาโรงพยาบาล อ่อนเพลีย ไม่มีแรง ญาติจึงพามารับการรักษา

3 ประวัติการเจ็บป่วยในอดีต HT, DM มา F/U ตามนัด โรงพยาบาลดอนเจดีย์ต่อเนื่อง
อาการแรกรับที่ ER ( วันที่ 2 ธ.ค. 55 ) ผู้ป่วยรู้สึกตัว E4V5M6 Pulse regular , Lung clear both lung SpO2 96% v/s T=36.6 องศาเซลเซียส P=78/min R=20/min BP= 124/77 mmHg

4 Principal Diagnosis Simple Hyperglycemia Comorbidity DM II , HT , CRF , Hyponatremia Complication ST Elevate MI , Cardiac arrest

5 Order foe continuation
การรักษาของแพทย์ Order foe continuation Date Order for one day Soft diet , low salt , DM record v/s Med Mixtard 70/ u sc ASA (81) 1 tab oral OD pc ISDN (15) 1 tab oral tid pc losec 1 tab oral OD ac Amlo (5) 2 tab oral OD pc simvas (25) ½ tab oral OD hs 2/12/55 Admit ward หญิง CBC,BUN,Cr,Electrolyte DTX premeal + hs Keep 70 – 200 mg% RI ตาม scale NPH hs มื้อเช้า Mixtard ไม่ต้องRI 0.9 % Nacl 1,000 ml v drip 80 ml/hr RI 10 u m,10 u v stat at ER DTX at น. + notify

6 Order foe continuation
Date Order for one day Lasix (40) ½ tab oral OD pc - Paracetamol (500) 2 tab oral prn q 6 hr 15/3/55 UA DTX at 20 น. = 395 mg% รายงานแพทย์ให้ RI 10 u sc อีก 1 hr DTX ซ้ำ + notify 2/12/55

7 Order foe continuation
Date Order for one day Cef – 3 2 g v OD 16/3/55 NSS 1,000 ml v load NSS II 1,000 ml v load EKG 12 lead Retained foley cath ASA (300) 1 tab oral stat Plavix (75) 4 tab oral stat Pt Arrest น. Adrenaline 1amp v q 3 min CPR 2/12/55

8 การตรวจทางห้องปฏิบัติการ
CBC 2/12/55 Hematocrit % Hemoglobin g/dl White blood cells 7,770 cumm Neutrophils % Lmyphocytes % Platelet Count ,000 cumm

9 Lab 2/12/55 เวลา น. BUN mg% Cr mg% Electrolytes Sodium mmol/L Potassium mmol/L Chloride mmol/L CO mmol/L

10 Lab 2/12/55 เวลา น. Ca mg/dl Magnesium mg/dl Phosphorus mg/dl Electrolytes Sodium mmol/L Potassium mmol/L Chloride mmol/L CO mmol/L

11 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 18.58 น.
ผู้ป่วยรู้สึกตัว E4V5M6 พูดคุยรู้เรื่อง ไม่คลื่นไส้ อาเจียน บอกหิวข้าว อยากกินข้าว แนะนำและอธิบายให้ bed rest On 0.9% NSS 1,000 ml vein drip 80 cc/hr เวลา น. เจาะ DTX = 395 mg% รายงานแพทย์ให้ RI 10 u sc V/S T = 37.2 องศาเซลเซียส P=84 /min R=20/min BP= 120/70 mmHg

12 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 20.30 น.
ผู้ป่วยเกร็ง ตาค้าง เหงื่อออก ตัวเย็น เจาะ DTX = 239 mg% วัด V/S Pluse เบา BP แคบ รายงานแพทย์ให้ load 0.9 % Nacl และ Observe ต่อ เวลา น. แพทย์มาตรวจผู้ป่วย ให้ Retain foley s cath เจาะ lab Ca Mg PO4 E lyte trop – I ทำ EKG 12 lead CXR ให้ยา ASA (300) 1 tab Plavix (75) 4 tab oral stat

13 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 21.30 น.
เริ่ม Dopa (2 : 1) 10 microdrop/min ให้ Cef-3 2 g v OD เวลา น. ผู้ป่วยชัก เกร็ง ตาค้าง แพทย์มาตรวจผู้ป่วย คลำ Pluse ไม่ได้ Arrest แพทย์ให้ CPR ตามทีมมาช่วย ให้ Adrenaline 1 amp v q 3 min เริ่ม น. On ET-tube No. 7.5 deep 22 cm On EKG Monitor Observe อาการเป็นระยะ

14 สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา 22. 05 น
สภาพอาการผู้ป่วย วันที่ 2 ธันวาคม 2555 เวลา น. ไม่รู้สึกตัว คลำชีพจรไม่ได้ BP วัดไม่ได้ แพทย์ให้ยุติการ CPR

15 The end


ดาวน์โหลด ppt Dead case Ward หญิง.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google