งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

Search Engine จัดทำโดย น. ส. กรรณิดา เดิมบางปิด เลขที่ 1 น. ส. เกศินี ศรีอินทร์สุทธิ์ เลขที่ 4 น. ส. เบญจวรรณ แซ่อั๊ง เลขที่ 51 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "Search Engine จัดทำโดย น. ส. กรรณิดา เดิมบางปิด เลขที่ 1 น. ส. เกศินี ศรีอินทร์สุทธิ์ เลขที่ 4 น. ส. เบญจวรรณ แซ่อั๊ง เลขที่ 51 1."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 Search Engine จัดทำโดย น. ส. กรรณิดา เดิมบางปิด เลขที่ 1 น. ส. เกศินี ศรีอินทร์สุทธิ์ เลขที่ 4 น. ส. เบญจวรรณ แซ่อั๊ง เลขที่ 51 1

2 2 การสืบค้นข้อมูลด้วย Search Engine ในโลกของ Internet ข้อมูลมี มากมายเหลือเกิน ถ้าจะใช้ เวลาในการอ่านทุกสิ่งบน Internet คงต้องใช้เวลาหลาย ชั่วอายุคน จริงแล้วเราคงไม่มี ความสนใจในทุกเรื่อง แต่คง สนใจเฉพาะเรื่องที่เราสนใจ เท่านั้น จึงมีคนคิดเครื่องมือใน การช่วยค้นหาข้อมูลที่ต้องการ นั้นก็คือ Search Engine นั่นเอง

3 3 ตัวอย่าง Search Engine ที่มีชื่อเสียง ทั้งในประเทศไทยและต่างประเทศ

4 4 ความหมาย / ประเภทของ Search Engine การค้นหาข้อมูลบนเครือข่าย อินเทอร์เน็ตให้พบอย่างรวดเร็ว จะต้องใช้เว็บไซต์สำหรับการ ค้นหาข้อมูลที่ เรียกว่า Search Engine Site ซึ่งจะทำหน้าที่ รวบรวมรายชื่อเว็บไซต์ต่างๆ โดยจัดแยกเป็นหมวดหมู่ ผู้ใช้งานเพียงแต่ทราบหัวข้อที่ ต้องการค้นหา แล้วป้อนคำ หรือข้อความของหัวข้อนั้นๆ รอ สักครู่ข้อมูลอย่างย่อๆ และ รายชื่อเว็บไซต์ที่เกี่ยวข้องจะ ปรากฏให้เราเข้าไปศึกษา เพิ่มเติมได้ทันที

5 5 เทคนิคการค้นหาให้ได้ผลลัพธ์ ตามต้องการ บีบประเด็นให้แคบลง หัวข้อเรื่องที่ต้องการ ค้นหา พยายามบีบประเด็น ให้แคบลง เช่น ต้องการ ค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ อาจจะหาโดย ใช้คำว่า คอมพิวเตอร์ หรือ Computer เพื่อลองดูเนื้อหากว้างๆ ว่ามี เรื่องใดบ้าง จากนั้นคุณก็บีบ หัวข้อเรื่องลง โดยอาจเลือก จากหัวข้อที่เว็บไซต์นั้น จัดทำ

6 6 การใช้คำที่ใกล้เคียง ควรค้นหาคำที่มี ความหมายใกล้เคียงกับคำที่ กำลังค้นหาด้วย เช่น คุณ ต้องการค้นเรื่องเกี่ยวกับ คอมพิวเตอร์ Computer คำที่เกี่ยวข้องที่สามารถใช้ ค้นหาได้ คือ technology, IT เป็นต้น

7 7 การใช้คำหลัก (Keyword) คำหลัก (Keyword) หมายถึง คำหรือข้อความที่ทำให้ นึกถึงเว็บไซต์นั้นเมื่อเอ่ย ถึง เช่น สสวท. จะนึก ถึงเว็บไซต์ของสถาบัน ส่งเสริมการสอน วิทยาศาสตร์และ เทคโนโลยี http://www.ipst.ac.th

8 8 หลีกเลี่ยงการใช้ ตัวเลข พยายามเลี่ยงการใช้ คำค้นหาที่เป็นคำเดี่ยวๆ หรือเป็นคำที่มีตัวเลขปน แต่ถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้ใส่ เครื่องหมายคำพูด (" ") ลงไปด้วย เช่น “windows 98”

9 9 ใช้เครื่องหมายบวก และลบช่วย ใช้เครื่องหมาย + เพื่อใช้กับคำที่ต้องการใช้ใน การค้นหา และ - เพื่อใช้กับ คำที่ไม่ต้องการใช้ในการ ค้นหา เช่น + เศรษฐกิจ + การเมือง หมายถึง หน้าเว็บเพจที่พบ จะต้องปรากฏคำว่า " เศรษฐกิจ " และ " การเมือง " อยู่ในหน้า เดียวกันทั้ง สองคำ

10 10 เครื่องหมายลบ "-" หมายถึง เป็นการระบุให้ ผลลัพธ์ของการค้นหาต้องไม่ ปรากฏคำนั้น อยู่ในหน้าเว็บ เพจ เช่นตัวอย่าง + มะม่วง - มะม่วงอกร่อง - มะม่วงน้ำดอกไม้ หมายถึง หน้าเว็บเพจที่พบจะต้อง ปรากฏคำว่า " มะม่วง " แต่ ต้องไม่ปรากฏคำว่า " มะม่วง อกร่อง " และ " มะม่วง น้ำดอกไม้ " อยู่ในหน้า เดียวกัน

11 11 หลีกเลี่ยงภาษาพูด หลีกเลี่ยงคำประเภท Natural Language หรือ เรียกง่ายๆ ว่า คำหรือ ข้อความที่เป็นภาษาพูด หรือเป็นประโยค คุณควร สรุปเป็นเพียงกลุ่มคำหรือ วลี ที่มี ความหมายรวมทั้งหมดไว้

12 ใส่ตัวเชื่อม operator u: หน้าคำที่ ต้องการค้น เพื่อจำกัดให้ค้นจาก Web Address ( หรือ URLs) เท่านั้น เช่น 12 u:mahidol

13 ใช้เครื่องหมาย * ต่อท้ายคำ เพื่อให้ค้นคำทั้งหมด ที่เริ่มต้นด้วย อักษรดังกล่าว เช่น 13 material*

14 แหล่งข้อมูล http://thana- za.exteen.com/20071123/search- engine-1http://thana- za.exteen.com/20071123/search- engine-1 http://stang.sc.mahidol.ac.th/tex t/help2.htmhttp://stang.sc.mahidol.ac.th/tex t/help2.htm 14


ดาวน์โหลด ppt Search Engine จัดทำโดย น. ส. กรรณิดา เดิมบางปิด เลขที่ 1 น. ส. เกศินี ศรีอินทร์สุทธิ์ เลขที่ 4 น. ส. เบญจวรรณ แซ่อั๊ง เลขที่ 51 1.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google