งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย)
นิศาชล ศศานนท์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ชำนาญการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา โทร

2 ระบบสืบค้นสิทธิบัตรทั่วโลก
หรือ (ระบบใหม่ กำลังจะเริ่มใช้งาน)

3

4 กรุณาเลือกแหล่งข้อมูล
ใส่คำหรือข้อความที่ต้องการค้นหา สามารถใส่คำค้นหาได้หลายคำ โดยใช้ and / or เชื่อมเงื่อนไข ดูคำอธิบายการใช้ and / or คำพ้องเสียง - คำที่ออกเสียงเหมือนกันแต่เขียนต่างกัน (ใช้เฉพาะชื่อคนภาษาไทย) เช่น กาญจน์ กานติ์

5 ระบุข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผล
รูปแบบในการค้นหา รูปแบบในการค้นหา ระบุข้อมูลที่ต้องการให้แสดงผล

6 ค้นหารวดเร็วทุกแหล่งข้อมูล (Quick Search)
การค้นหาจากทุกฐานข้อมูล โดยใส่คำค้นหรือคำสำคัญ (Keyword) ที่เกี่ยวข้อง ค้นหารวดเร็วทุกแหล่งข้อมูล (Quick Search) ใส่คำค้น

7 ค้นหาระบุแหล่งข้อมูล
การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก โดยใส่คำค้นหรือคำสำคัญ (Keyword) ที่เกี่ยวข้อง ค้นหาระบุแหล่งข้อมูล (Simple Search) 1. เลือกแหล่งข้อมูล 2. ใส่คำค้น

8 IPC/IDC Search 1. เลือกแหล่งข้อมูล 2. ใส่รหัส IPC/IDC ดูรายละเอียด IPC
การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก ค้นหาโดยใช้สัญลักษณ์การประดิษฐ์หรือสัญลักษณ์การออกแบบ (IPC/IDC) IPC/IDC Search 1. เลือกแหล่งข้อมูล 2. ใส่รหัส IPC/IDC ดูรายละเอียด IPC

9 Patent No. Search 1. เลือกแหล่งข้อมูล 2. ใส่เลขที่สิทธิบัตร
การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก ค้นหาโดยใช้หมายเลขสิทธิบัตร (Patent No.) Patent No. Search 1. เลือกแหล่งข้อมูล 2. ใส่เลขที่สิทธิบัตร

10 4. เลือกวิธีการเรียงลำดับผลลัพธ์
การค้นหาจากฐานข้อมูลที่เลือก ค้นหาโดยระบุได้หลายเงื่อนไข Complex Search 1. เลือกแหล่งข้อมูล 2. เลือกระบบ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร การออกแบบ ทั้งหมด 3. ใส่เงื่อนไข 4. เลือกวิธีการเรียงลำดับผลลัพธ์ คลิกเพื่อเพิ่มเงื่อนไข

11 แสดงคำอธิบายคำศัพท์และรหัสต่าง ๆ
ช่วยเหลือ แสดงคำอธิบายคำศัพท์และรหัสต่าง ๆ

12 ลิงค์ ฐานข้อมูลต่างประเทศ แสดงรายละเอียดข้อมูลสัญลักษณ์การประดิษฐ์ (IPC)

13 สืบค้นโดยใช้คำค้น (Keyword)
rice

14 ผลการค้นหา วงกลมเคลื่อนไหว หมายถึง กำลังดึงข้อมูล
มีตัวเลข หมายถึง จำนวนข้อมูลที่พบตามเงื่อนไข 0 หมายถึง ไม่มีข้อมูลตามเงื่อนไข

15 ผลการค้นหา คลิกเพื่อดึงข้อมูลสรุป ออกเป็นไฟล์ Excel
สรุปจากรายการที่ค้นพบจากฐานไทย Tab แสดงข้อมูลของแต่ละฐานจะปรากฏเมื่อระบบสืบค้นดึงข้อมูลจากฐานนั้น ๆ เสร็จและได้ข้อมูลตามเงื่อนไข คลิกเพื่อแสดงรายละเอียด

16 การสืบค้นแบบ Complex Search
ตัวอย่างที่ 1 สิทธิบัตรการประดิษฐ์ที่ยื่นขอจดในประเทศไทยที่เกี่ยวข้องกับข้าว และเป็นสิทธิบัตรที่หมดอายุแล้ว บทสรุปมีคำว่า ข้าว วันที่ยื่นคำขอ ตั้งแต่ 20 ปีที่แล้วหรือก่อนนั้น 16

17

18 การสืบค้นแบบ Complex Search
ตัวอย่างที่ 2 สิทธิบัตรการออกแบบเครื่องเจียระไนเพชร ของคนญี่ปุ่นที่ยื่นจดในไทย ซึ่งหมดอายุการคุ้มครองแล้ว ประเภทสิทธิบัตรเป็น ออกแบบ สัญชาติผู้ขอเป็น ญี่ปุ่น วันที่ยื่นคำขอ ตั้งแต่ 10 ปีที่แล้วหรือก่อนนั้น ชื่อสิ่งประดิษฐ์/การออกแบบ มีคำว่า เพชร 18

19 ตัวอย่างที่ 2 หารหัสประเทศ
คลิกแท็บ ช่วยเหลือ เลื่อนหน้าจอลงมาดูรหัสประเทศ รหัส “207” ประเทศญี่ปุ่น

20 ตัวอย่างที่ 2 ใส่เงื่อนไขในแท็บ Complex Search

21 แจ้งปัญหา

22 สมัครสมาชิก

23 บันทึกประวัติการค้นหา
คลิกเพื่อบันทึก คลิก เพื่อค้นหา โดยใช้คำสั่งเงื่อนไขที่เคยบันทึกไว้แล้ว เลือกรายการที่ต้องการบันทึก คำค้นหา - การค้นหาที่ทำไว้ตั้งแต่เข้าสู่ระบบ และยังไม่ได้บันทึก ระบบจะเก็บการค้นหานั้นไว้ชั่วคราว ถ้าปิดหน้าจอไปโดยไม่บันทึก การค้นหานั้นจะหายไป

24 ประวัติการค้นหาที่บันทึก
คลิกเพื่อลบรายการ คลิก เพื่อค้นหา โดยใช้คำสั่งเงื่อนไขที่เคยบันทึกไว้แล้ว เลือกรายการที่ต้องการลบ

25 คำถาม ขอบคุณ 25


ดาวน์โหลด ppt ฐานข้อมูลสิทธิบัตรทั่วโลก (ไทย)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google