งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ
ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย (สตว.)

2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นักวิจัย/บุคคลภายนอก
กรอบแนวคิด หน่วยงานภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ นักวิจัย/บุคคลภายนอก สำนักงบประมาณ

3 วช. UniNet ระบบเครือข่าย
ในการทำระบบ NRPM วช. ได้รับความร่วมมือจากสำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารัฐบาล (สกอ.) ในการเชื่อมต่อเครือข่ายความเร็วสูงของสำนักงานบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการพัฒนาการศึกษา (UniNet) มายัง วช. โดยผ่านจุดเชื่อมต่อ (node) ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ซึ่งทำให้ระบบ NRPM สามารถรองรับการเชื่อมต่อข้อมูลงานวิจัยปริมาณมากระหว่าง วช. ได้อย่างมีประสิทธิภาพ หน่วยงาน ภาครัฐ UniNet (node ม.เกษตรศาสตร์) วช.

4 ข้อมูลที่จัดเก็บในระบบ
ข้อมูลก่อนดำเนินการวิจัย ระบบ NRPM ข้อมูลระหว่างดำเนินการวิจัย ข้อมูลหลังสิ้นสุดการวิจัย

5 กระบวนการทำงาน < < <
การแบ่งสิทธิในการเข้าใช้งาน จะแบ่งตามระดับของผู้ใช้ และหน่วยงาน โดยหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้เฉพาะหน่วยงานของตนเอง และผู้ใช้ระดับต่างๆจะเข้าถึงข้อมูลได้ไม่เท่ากัน < < < หมายเหตุ แบ่งตามลำดับการเข้าถึงข้อมูลในระดับต่างๆ

6 สิทธิสำหรับผู้เยี่ยมชม
สามารถเข้าชมได้เพียงหน้าแรกเท่านั้น ไม่สามารถเข้าชมข้อมูลในส่วนอื่นๆได้

7 สิทธิสำหรับนักวิจัย นักวิจัยสามารถเข้าใช้ระบบได้ แต่ต้องได้รับการให้สิทธิ จากผู้ประสานหน่วยงานก่อน เมื่อได้รับการให้สิทธิก็สามารถเข้าใช้งานระบบในส่วนนักวิจัยได้ เมื่อนักวิจัยได้รับสิทธิการเป็นนักวิจัยจากผู้ประสานหน่วยงานนักวิจัยสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้ ข้อเสนอการวิจัย ของตนเอง ยังไม่ให้สิทธิ ให้สิทธิ รายงานของนักวิจัย ข้อมูลส่วนตัว ของนักวิจัย

8 สิทธิสำหรับผู้ประสานหน่วยงาน
เมื่อผู้ประสานหน่วยงานได้รับ account การใช้งานจาก วช. ผู้ประสานหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้ ผู้ประสานหน่วยงานสามารถเข้าใช้ระบบได้ โดยหน่วยงานเป็นผู้แจ้งชื่อ และขอ account จาก วช. เพื่อเข้าใช้ระบบ ( 1 หน่วยงาน/ 1 account) account ข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงาน รายงานสรุป ของหน่วยงาน ข้อมูลของตนเอง และ ข้อมูลของหน่วยงาน

9 สิทธิสำหรับหัวหน้าหน่วยงาน
เมื่อหัวหน้าหน่วยงานได้รับ account การใช้งาน จากผู้ประสานหน่วยงาน หัวหน้าหน่วยงานสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ ดังนี้ หัวหน้าหน่วยงานสามารถเข้าใช้ระบบได้ โดยผู้ประสานหน่วยงาน เป็นผู้เพิ่มชื่อ และ account ให้ account ข้อเสนอการวิจัย ของหน่วยงาน รายงานสรุป ของหน่วยงาน ข้อมูลของตนเอง และ ข้อมูลของหน่วยงาน

10 ขั้นตอนการเข้าใช้งานระบบ NRPM สำหรับนักวิจัย
เข้าระบบเป็นครั้งแรก เคยใช้ระบบ ลงทะเบียนในระบบ มีข้อมูลในระบบ ติดต่อผู้ประสานหน่วยงาน เพื่อขอสิทธิในการเข้าใช้ระบบ Login เข้าสู่ระบบ ยืนยันการส่งข้อเสนอ การวิจัยให้ผู้ประสานหน่วยงาน กรอกข้อมูลข้อเสนอการวิจัย โดยมีข้อมูลที่ต้องส่งมาในระบบ คือ 1.รายละเอียดข้อเสนอการวิจัย และไฟล์แนบ 2.รายงานความก้าวหน้าและไฟล์แนบ (กรณีข้อเสนอการวิจัยต่อเนื่อง) เสร็จสิ้น

11 สามารถติดต่อสอบถามได้ที่
ส่วนติดตามและประเมินผลการวิจัย (สตว.) ภารกิจมาตรฐานระบบวิจัย (ภม.) สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) โทร ต่อ 467, โทรสาร ,

12 สิทธิสำหรับผู้เยี่ยมชม

13 ลงทะเบียนในระบบ

14 Login เข้าสู่ระบบ กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และ กรอกรหัสผ่าน
************* ***** กรอกหมายเลขประจำตัวประชาชน และ กรอกรหัสผ่าน เลือกเข้าสู่ระบบ


ดาวน์โหลด ppt ระบบบริหารงานวิจัยแห่งชาติ

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google