งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Internet Explorer โดย ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ คุณวิไลลักษณ์ คิดสร้าง คุณสมพร สายปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Internet Explorer โดย ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ คุณวิไลลักษณ์ คิดสร้าง คุณสมพร สายปัญญา."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Internet Explorer โดย ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ คุณวิไลลักษณ์ คิดสร้าง คุณสมพร สายปัญญา

2 เนื้อหา สามารถใช้งาน search engine ได้ สามารถสมัครใช้งานและสามารถรับ - ส่งอีเมล์ได้

3 การกำหนดคำค้น +  การใช้เครื่องหมาย + หน้าคำค้น google จะไม่นำ common word ได้แก่ I you where how เป็นต้น มาใช้ค้นด้วย แต่ ถ้าต้องการค้นคำเหล่านั้นด้วย ให้ใช้ เครื่องหมาย + หน้าคำนั้นเพื่อบอกให้ค้น คำนั้นๆ ด้วย เช่น Star War Episode+I –  การใช้เครื่องหมาย – หน้าคำค้น bass - music ใช้เมื่อไม่ต้องการค้นหาคำนั้นด้วย เช่น ถ้า ต้องการค้นหาคำว่า bass แต่ไม่รวมถึง bass ใน music ให้ใช้คำค้น คือ bass - music การใช้งาน search engine กรณีการใช้งาน google

4 การกำหนดคำค้น  การใช้เครื่องหมาย ~ หน้าคำค้น ใช้เมื่อต้องการค้นหาคำที่มีความหมาย ใกล้เคียงกับคำค้นด้วย เช่น ~food~facts เป็นการค้นหาคำ food facts, nutrition และ cooking information ด้วย  การใช้เครื่องหมาย “ ” ใช้เมื่อต้องการค้นหากลุ่มคำหรือวลี เช่น “information technology” การใช้งาน search engine กรณีการใช้งาน google

5 การกำหนดคำค้น  การใช้ OR a ORb เช่น คำค้น คือ a OR b แสดงว่าค้นหาคำ ว่า a หรือ b แต่ต้องเป็น OR ตัวพิมพ์ใหญ่ admission site:www.stanford.edu  การค้นหาคำ โดยรู้แหล่งที่มาของข้อมูล ว่ามาจากเว็บไซด์ใด (Domain Restricts) ใช้เมื่อต้องการค้นหาข้อมูล ที่รู้ ว่ามาจากเว็บไซด์ใด แต่ไม่รู้ว่าอยู่ ณ ตำแหน่งใดของเว็บดังกล่าว เช่น ต้องการ ค้นหาข้อมูล admission ในเว็บไซด์ www.stanford.edu ให้ใช้คำค้น คือ admission site:www.stanford.edu การใช้งาน search engine กรณีการใช้งาน google

6 การกำหนดคำค้น  การค้นหาแบบ Numrange Search ใช้ เครื่องหมาย.. ใช้เมื่อต้องการค้นหาช่วงของข้อมูล เช่น คำค้น คือ DVD player $250..350 DVD player $250..350 หมายถึง การค้นหาข้อมูลเครื่องเล่น DVD ที่ มีราคาระหว่าง 250 ถึง 350 เหรียญ การใช้งาน search engine กรณีการใช้งาน google

7 การบันทึกและสั่งพิมพ์เว็บเพจที่ ต้องการ  สั่งพิมพ์เว็บเพจที่ต้องการทางเครื่องพิมพ์  บันทึกเว็บเพจที่ต้องการ  ทดลองบันทึกหรือดาวน์โหลดไฟล์จากเว็บ ไซด์ ให้ผู้เข้าอบรมทุท่านเข้าไปที่เว็บไซด์ ด้านล่าง http://www.sut.ac.th/socialtech/ ge/web/news_events/ppt_ie2.ht m เพื่อทดลองเข้าไปดาวน์โหลดไฟล์

8  การสมัครใช้งาน email เว็บไซด์ที่ให้บริการ free email ที่น่าสนใจของ ไทย คือ http://www.siam-mail.com http://www.thaiinbox.com/ http://www.thaimail.com/ http://www.maildozy.com/ http://mail.hunsa.com/ http://www.poppymail.com/ http://www.kunmail.com/temp lates/common/th/login.htm http://www.kunmail.com/temp lates/common/th/login.htm http://www.narakmail.com/ การใช้งาน email

9  ทดลองรับ - ส่ง email ระหว่างผู้เข้าอบรม  ทดลองส่งไฟล์แนบไปพร้อมกับจดหมาย การใช้งาน email


ดาวน์โหลด ppt ปฏิบัติการครั้งที่ 2 Internet Explorer โดย ผศ. ดร. ลัดดา โกรดิ คุณวิไลลักษณ์ คิดสร้าง คุณสมพร สายปัญญา.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google