งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย
จรัญ คะศรีทอง

2 โลก ดาราศาสตร์ และอวกาศ
ข้อมูลเกี่ยวกับดวงจันทร์ ข้อมูลเกี่ยวกับดาวอังคาร

3 ตำราทางวิชาการ

4 วิทยานิพนธ์ เอกสารงานวิจัย

5 การระบุสกุลของไฟล์เพื่อช่วยค้นหา
หนังสือ พิมพ์ ชื่อหนังสือ filetype : pdf หนังสืออิเล็กโทรนิก พิมพ์ ชื่อหนังสือ filetype : chm งานนำเสนอ พิมพ์ เรื่องนำเสนอ filetype : ppt เฉพาะไฟล์จากสถาบันทางการศึกษา ให้เพิ่มสกุล .edu เข้าไปด้วย เช่น ชื่อเรื่อง site : edu filetype : ppt

6 เทคโนโลยีสารสนเทศ filetype : ppt
ตัวอย่าง ต้องการค้นหาไฟล์นำเสนอ Power point เรื่อง เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้พิมพ์ลงไปในช่อง search ดังนี้ เทคโนโลยีสารสนเทศ filetype : ppt

7 ค้นหาจากสมการเคมี พิมพ์สมการเคมีหรือสูตรเคมี เช่น Li+H2O

8 ค้นหาข้อมูลจากสารานุกรม
http ://th.wikipedia.org/หรือ wiki:XXX

9 ระบบแปลงหน่วย 1 horsepower in watts 1 mol in unit 1 barrel in liter

10 ค้นหาวีดิโอ http://video.google.com/ http://www.youtube.com/
Copy URL แล้ว download จาก

11 ตัวอย่าง ต้องการค้นหารูปภาพเกี่ยวกับปรากฏการณ์น้ำกลิ้งบนใบบัว(lotus effect จาก youtube 1. พิมพ์ชื่อ website บน Browser ของท่านดังนี้

12 ตัวอย่าง 2. เมื่อเข้าถึง website youtube แล้ว ให้พิมพ์ชื่อวีดิโอที่ต้องการหา เช่น lotus effect ในช่อง search ดังนี้

13 3. เมื่อปรากฏวีดิโอที่สืบค้น ให้คลิกเรื่องที่ต้องการ
ตัวอย่าง 3. เมื่อปรากฏวีดิโอที่สืบค้น ให้คลิกเรื่องที่ต้องการ คลิกเลือก video ที่ต้องการ

14 ตัวอย่าง 4. จะมี URL ปรากฏด้านขวา

15 ตัวอย่าง 5. Copy URL เก็บไว้

16 6. เข้าเวบไซต์ keepvid.com
ตัวอย่าง 6. เข้าเวบไซต์ keepvid.com ปรากฏหน้าแรก ดังนี้

17 ตัวอย่าง 8. วาง URL ที่ copy ไว้ ลงในช่อง URL ของ KEEPVID เพื่อ Download

18 ตัวอย่าง 9. คลิก download แล้วรอ

19 ตัวอย่าง 10. ปรากฏภาพ ดังนี้

20 ตัวอย่าง 11. เลือกคุณภาพของ Video แบบ low quality หรือ High quality

21 ตัวอย่าง 12. สั่งบันทึกแฟ้ม

22 ค้นหางานวิจัยของนักศึกษาภายในประเทศ
1. เข้า web site : เลือกห้องสมุดและคอมพิวเตอร์

23 ค้นหางานวิจัยของนักศึกษาภายในประเทศ
2. คลิกเว็บสำนักหอสมุด

24 3. คลิก ThaiLis

25 คลิกสมัครสมาชิก

26 กรอกข้อมูลส่วนตัว

27 กรอกข้อมูลที่ต้องการสืบค้น

28 เลือกงานวิจัยที่ต้องการ

29 ปรากฏรายละเอียดของงานวิจัย

30 มีไฟล์สกุล pdf ไว้ให้ down load

31 คลิกยอมรับเงื่อนไข

32 Save ข้อมูลที่ต้องการ


ดาวน์โหลด ppt เทคนิคการสืบค้นข้อมูลด้วย

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google