งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

แผ่นซิงค์75 x240ซม. หนา1.5มิล ตัวอย่างขนาดป้าย 75 CM 6 นิ้ว 240 CM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "แผ่นซิงค์75 x240ซม. หนา1.5มิล ตัวอย่างขนาดป้าย 75 CM 6 นิ้ว 240 CM"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 แผ่นซิงค์75 x240ซม. หนา1.5มิล ตัวอย่างขนาดป้าย 75 CM 6 นิ้ว 240 CM

2 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 1.1 (แม่มาลัย)เชียงใหม่ - ปาย
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 1.1 (แม่มาลัย)เชียงใหม่ - ปาย 075 cm 40 กม. แม่แตง ความสูงจากท้องป้าย150 cm ปาย-ตลาดแม่มาลัย แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากถนนปาย-ตลาดแม่มาลัย-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม.ตำแหน่งพิกัดที่ ……… เชียงใหม่

3 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 1.2 (ทางออกปาย)เชียงใหม่ - ปาย
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 1.2 (ทางออกปาย)เชียงใหม่ - ปาย 075 cm 50 กม. แม่มาลัย ความสูงจากท้องป้าย150 cm ปาย แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากปาย-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ……… เชียงใหม่

4 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 1.3 เชียงใหม่ - ปาย
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 1.3 เชียงใหม่ - ปาย 075 cm 40 กม. แม่มาลัย ความสูงจากท้องป้าย150 cm ปาย แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากปาย-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ……… เชียงใหม่

5 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.1 (กาดบ้านทา)ลำพูน-เชียงใหม่
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.1 (กาดบ้านทา)ลำพูน-เชียงใหม่ 075 cm เชียงใหม่ 46 กม. ความสูงจากท้องป้าย150 cm ตลาดแม่ทา แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ………

6 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.2 (ยูเทรินบ้านม้า)ลำพูน-เชียงใหม่
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.2 (ยูเทรินบ้านม้า)ลำพูน-เชียงใหม่ 075 cm 36 กม. เชียงใหม่ ความสูงจากท้องป้าย150 cm เลยจากตลาดแม่ทา ตรงข้างปั้มน้ำมัน ก่อนถึงดอยติ แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ ………

7 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.3 (แยกดอยติ)ลำพูน-เชียงใหม่
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.3 (แยกดอยติ)ลำพูน-เชียงใหม่ 075 cm 36 กม. เชียงใหม่ ลำพูน ความสูงจากท้องป้าย150 cm ก่อนถึงแยกดอยติ แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 71/800

8 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.4 (แยกเหมืองง่า)ลำพูน-เชียงใหม่
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 2.4 (แยกเหมืองง่า)ลำพูน-เชียงใหม่ 075 cm 26 กม. เชียงใหม่ ลำพูน ความสูงจากท้องป้าย150 cm ก่อนถึงสามแยกเหมืองง่า แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากลำพูน-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 71/600

9 240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 3.1 (สะพานปงเดินดอยสะเก็ต)เชียงราย-เชียงใหม่ 075 cm 45 กม. เชียงใหม่ ความสูงจากท้องป้าย150 cm สะพานโป่งเดิน ดอยสะเก็ต แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 29/100

10 เชียงใหม่ กาดเมือง ดอยสะเก็ต
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 3.2 (กาดเมืองดอยสะเก็ต)เชียงราย-เชียงใหม่ 075 cm 26 กม. เชียงใหม่ ความสูงจากท้องป้าย150 cm กาดเมือง ดอยสะเก็ต แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 24/400

11 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 3.3 (ดอยสะเก็ต)เชียงราย-เชียงใหม่
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 3.3 (ดอยสะเก็ต)เชียงราย-เชียงใหม่ 075 cm 26 กม. เชียงใหม่ ความสูงจากท้องป้าย150 cm ดอยสะเก็ต แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 20/600

12 แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 3.4 (ดอยสะเก็ต)เชียงราย-เชียงใหม่
240 cm แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวงจุดที่ 3.4 (ดอยสะเก็ต)เชียงราย-เชียงใหม่ 075 cm 30 กม. เชียงใหม่ ความสูงจากท้องป้าย150 cm ดอยสะเก็ต แผนที่จุดติดตั้งป้ายทางหลวง จากดอยสะเก็ต-ถึงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี อีก 30 กม. ตำแหน่งพิกัดที่ 13/900


ดาวน์โหลด ppt แผ่นซิงค์75 x240ซม. หนา1.5มิล ตัวอย่างขนาดป้าย 75 CM 6 นิ้ว 240 CM

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google