งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 เวที สป. (1) 33 คน VIP (3) แถวละ 33 ศศ. + ศศ. ลบ. (16.9) 559 คน ศวท. (3.8) 125 คน วพบ. (3.5) 114 คน วท. (16.5) 544 คน อก. (16.1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 เวที สป. (1) 33 คน VIP (3) แถวละ 33 ศศ. + ศศ. ลบ. (16.9) 559 คน ศวท. (3.8) 125 คน วพบ. (3.5) 114 คน วท. (16.5) 544 คน อก. (16.1)"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 เวที สป. (1) 33 คน VIP (3) แถวละ 33 ศศ. + ศศ. ลบ. (16.9) 559 คน ศวท. (3.8) 125 คน วพบ. (3.5) 114 คน วท. (16.5) 544 คน อก. (16.1) 530 คน วน. (8.5) 282 คน สค. (18.1) 598 คน 1,375 คน 1,410 คน

2 บว. (6) 200 คน VIP (3) สพ. (3.9) 129 คน กษ. (9) 298 คน กษ. กพส (11) 363 คน กษ. กพส ( ต่อ ) + สห. (4.6) 151 คน วศ. (33.7) 1,111 คน วชป. (4.8) 160 คน 1,752 คน 1,756 คน ทสพ. (0.7) 23 คน บว. ฉกส (0.7) 22 คน วว. (2.5) 82 คน ศว. (9.8) 323 คน ทอ. (2.5) 81 คน ปม. (7) 231 คน วศ. กพส (7.6) 250 คน ศษ. กพส (2.5) 84 คน วันที่ 23, 28 กรกฎาคม 2548 เวที แถวละ 33

3 ศษ. + กบ. (19.4) 641 คน VIP (3) บว. สพ. (2.4) 80 คน สบ. สพ. (6.2) 204 คน มน. (10.2) 336 คน วจก. (19) 628 คน วศ. ศรช (5.9) 193 คน บธ. (22) 725 คน 1,423 คน 1,546 คน บว. ศรช (2.3) 75 คน ทสล. (2.6) 87 คน วันที่ 24, 29 กรกฎาคม 2548 เวที แถวละ 33


ดาวน์โหลด ppt วันที่ 22, 27 กรกฎาคม 2548 เวที สป. (1) 33 คน VIP (3) แถวละ 33 ศศ. + ศศ. ลบ. (16.9) 559 คน ศวท. (3.8) 125 คน วพบ. (3.5) 114 คน วท. (16.5) 544 คน อก. (16.1)

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google