งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 By : Jirawat Promporn jirawat@book.co.th 02-7321954-8 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

2 IntroductionIntroduction Cambridge Journals Online เป็นวารสาร อิเล็กทรอนิกส์จาก Cambridge University Press ประมาณ 200 รายชื่อ ครอบคลุมสาขาวิชาทางด้าน วิทยาศาสตร์ สังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ ให้บทความ ย้อนหลังตั้งแต่ปี 1997 - ปัจจุบัน ประกอบด้วยข้อมูล รายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และเอกสารฉบับเต็ม แบบ PDF และ HTML

3 Search Methods 1. Browse Journals  By Title  By Subject  Subscribed to 2. Search  Search by Citation  Quick Search  Advanced Search  CrossRef Search

4 HomepageHomepage

5 1. คลิกเลือก By title2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals By title 1 2

6 1. คลิกเลือก By subject2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Browse journals By subject 1 2

7 1. คลิกเลือก Subscribed to2. คลิกเลือกชื่อวารสารที่ต้องการ Browse journals Subscribed to 1 2

8 Available volumes คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ

9 Table of Contents เลือกแสดงเนื้อหาบทความ

10 1. เลือกชื่อวารสาร Search by Citation 1 2 34 2. ใส่ชื่อผู้แต่ง 3. ระบุข้อมูลอ้างอิงที่จำเป็น เช่น ปีพิมพ์ (Year), ปีที่ (Volume), เล่มที่ (Issue) และเลขหน้า (Page) 4. คลิก Find

11 1. ใส่คำค้นหรือวลี2. คลิก Search 3. สืบค้นแบบ Advanced search Quick Search 1 2 3

12 4. ระบุช่วงเวลา 2. คลิกเลือกหัวเรื่องที่ต้องการ Advanced Search 1 2 1. ระบุเขตข้อมูล 2. ใส่คำค้นหรือวลี3. ระบุคำเชื่อม 9. ระบุจำนวนผลลัพธ์ต่อหนึ่งหน้าจอ 10. ระบุเฉพาะวารสารอย่างเดียวหรือเฉพาะที่บอกรับ 7. ระบุประเภทของบทความ 8. ระบุเขตข้อมูลในการแสดงผล 5. เลือกวารสารที่ต้องการ6. เลือกหัวเรื่องที่ต้องการ 11. คลิก Search 3 4 5 6 7 8 9 1011

13 1. คลิกเพื่อแสดงเนื้อหาบทความ 2. สืบค้นในผลลัพธ์เดิมหรือสืบค้นใหม่ 1 2 Search Results

14 1. Email abstract เพื่อส่งสาระสังเขปผ่าน Email Save citation เพื่อบันทึกข้อมูลรายการบรรณานุกรม New Content alerts เพื่อบอกรับบริการแจ้งเตือนทางอีเมล์ 2. คลิกเลือกรูปแบบเอกสารฉบับเต็มแบบ PDF หรือ HTMLAbstractAbstract 1 2

15 คลิก Save Search เพื่อบันทึกคำค้นที่ใช้ในการสืบค้น Save Search

16 1. คลิกเลือกบทความที่ต้องการ 2. คลิก Save selected items เพื่อบันทึกบทความ หรือ Export citation เพื่อดาวน์โหลดบทความที่เลือก Save, Export citation 2 1

17 Save citation

18 คลิกเลือกรูปแบบที่ต้องการ Export Export citation

19 1. คลิก CrossRef Search2. ใส่คำค้น3. คลิก search CrossRef Search 1 23

20

21 คลิก Register now เพื่อขอรับบริการต่างๆ RegisterRegister

22 RegisterRegister กรอกข้อมูล สำหรับการ ลงทะเบียน

23


ดาวน์โหลด ppt By : Jirawat Promporn 02-7321954-8 ปรับปรุงครั้งล่าสุด 03/04/50 TRAINING Dept. BOOK PROMOTION & SERVICE CO., LTD.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google