งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49

2 Wiley InterScience Journals Wiley InterScience E- Journals เป็นฐานข้อมูลวารสาร อิเล็กทรอนิกส์ซึ่งให้เอกสารฉบับเต็ม จากบริษัท John Wiley & Sons, Inc สหรัฐอเมริกา รวบรวมบทความจาก วารสาร Peer-Reviewed ประมาณ 477 รายชื่อ เช่น American Journal of Medical Genetics, Angewandte Chmie, Arthritis & Rheumatism, Biotechnology and Bioengineering, Enzymes, International Journal of Cancer, Journal of Applied Polymer Science ให้ข้อมูลตั้งแต่ปี 1976 - ปัจจุบัน

3 ครอบคลุม 14 สาขาวิชา หลัก • Busine ss • Chemistry • Computer Science • Earth and Environmental Science • Education • Engineeri ng • Law • Life Sciences • Mathematics and Statistics • Physics and Astronomy • Psychology • Polymers and Materials • Social Sciences • Medicine Scien ce

4 • Advanced Search • Quick Search • Acronym Finder • Browse by Subject Area • CrossRef / Google Search • Search by Citation

5

6 คลิกเลือก Subject

7 คลิกเลือก Category

8 คลิกเลือก สิ่งพิมพ์

9 70 3 260 ใส่ Volume, Issue, page ของ บทความที่ต้องการจากนั้นปุ่ม Go

10 คลิกเลือกแสดงสาระสังเขป รายการ อ้างอิง หรือบทความฉบับเต็ม

11 1 1. คลิก Acronym Finder 2. ใส่ คำค้น 3. ระบุลักษณะการ สืบค้น 4. ใส่ความหมายที่ทราบ 5. จำกัดเขตข้อมูล จากหัวเรื่อง 6. คลิก Go 2 3 4 5 6 ET-1 endothelin

12

13 1. คลิก Browse 2. เลือก ตัวอักษรขึ้นต้น 3. เลือก Acronym4. คลิก Display Selection 1 23 4

14

15 2 1. คลิก Reference Tables 2. คลิกเลือกตาราง สัญลักษณ์ที่ต้องการ 1

16

17 1. เลือกสืบค้น บทความจาก 2. ใส่คำค้นหรือ วลี 3. คลิกปุ่ม Go 2 1 3 ทุกสิ่งพิมพ์หรือ เลือกสืบค้น จากชื่อ สิ่งพิมพ์ transfusion

18 1 2 3 4 1. ใส่คำค้น หรือวลี 2. ระบุเขต ข้อมูล 3. เลือก คำเชื่อม 4. เลือกประเภท สิ่งพิมพ์ thalassemi* transfusion siriraj hospital

19 5 6 8 5. คลิกเลือก My Saved Content, Bold Ideas หรือ OnlineBook Collections 7 6. เลือกหัว เรื่อง 7. ระบุ ช่วงเวลา 8. เลือกการแสดง ลำดับผลลัพธ์ 9 9. คลิก Go

20 1. แสดงจำนวน ผลลัพธ์ 1 2. คลิกเลือก แสดงเนื้อหา 2

21

22

23

24 1. คลิกเลือก บทความที่ต้องการ 2. คลิกปุ่ม View Selected Items 1 2

25 1. ใส่คำค้น หรือวลี 12 2. คลิกปุ่ม Go

26 คลิกแสดง เนื้อหา

27 คลิกปุ่ม Save Search

28 1. คลิกแสดง ผลลัพธ์ 2. คลิกเพื่อบอกรับ บริการ Alert 2 1

29 คลิกเลือกแสดงผล การจัดเก็บ

30 คลิก Register Now

31 ใส่ข้อมูลสำหรับการ ลงทะเบียน

32


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด 18/07/49.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google