งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต
19 มิถุนายน 2555

2 การตัดสินใจ เรื่องที่ต้องตัดสินใจ ขอบเขตเนื้อหาวิชานี้
Service and Product design Quality Process and Capacity design Location Layout design Human resource and job design Production Planning Inventory management Scheduling Maintenance Strategic choice Design operative system Planning and control operative system

3 Decision Analysis กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหา ประเมินทางเลือก
คือชุดของการตัดสินใจเชิงปริมาณ ในสถานะที่มีความไม่แน่นอน กระบวนการตัดสินใจ ระบุปัญหา ประเมินทางเลือก กำหนดวัตถุประสงค์ เลือกทางเลือกที่ดีที่สุด หาทางเลือก นำทางเลือกไปปฎิบัติ

4 Schematic Physical mathematical
ตัวแบบจำลอง Schematic Physical mathematical การสร้างตัวแบบ ความสมบูรณ์ นำไปประยุกต์ใช้ ปัญหาที่เกิดขึ้น ตัวแบบสะท้อนปัญหา? ศึกษาพฤติกรรม เพียงพอไหม ตัวแบบจำลอง จัดระเบียบ วิเคราะห์ข้อมูลจากตัวแบบ นำไปปฎิบัติ สร้างตัวแบบ นำตัวแบบไปใช้และ แทนสภาพจริง เก็บข้อมูลเพิ่มเติม

5 ตัวแบบจำลอง ใช้แทนสภาพจริงใกล้เคียงที่สุด เพื่อนำไปตัดสินใจ
ตัวแบบจำลองมีหลายแบบ Arithmatic Physical Schematic diagram

6

7 สภาพแวดล้อม ไม่ซับซ้อน ซับซ้อน แน่นอน ปานกลาง ปานกลาง ไม่แน่นอน ไม่ค่อย เปลี่ยนแปลง เปลี่ยนแปลง

8 Decision making Criteria Under Uncertainty
Maximax criterion choose decision with the maximum of the maximum payoffs Maximin criterion choose decision with the maximum of the minimum payoffs Minimax regret criterion choose decision with the minimum of the maximum regrets for each alternative C2 Supp - 6

9 Decisionmaking Under Uncertainty Example
States Of Nature ตลาดดี ตลาดไม่ดี Decision Competitive Conditions Competitive Conditions Expand $ 800,000 $ 500,000 ไม่ทำอะไร 1,300, ,000 ขายกิจการ 320, ,000 C2 Supp - 8

10 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Maximax Solution ขยาย $800,000 ไม่ทำอะไร 1,300, Maximum ขายกิจการ 320,000 Decision: ไม่ทำอะไร © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 9

11 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Maximin Solution ขยาย $500, Maximum ไม่ทำอะไร -150,000 ขายกิจการ 320,000 Decision: ขยาย © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 10

12 Sequential Decision Trees
A graphical method for analyzing decision situations that require a sequence of decisions over time Decision tree consists of Square nodes - indicating decision points Circles nodes - indicating states of nature Arcs - connecting nodes © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 19

13 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Decision Tree Example $2,000,000 0.60 Market growth 2 0.40 No market growth $225,000 Market growth $3,000,000 Expand (-$800,000) Expand (-$800,000) 0.80 6 $700,000 0.20 1 4 Market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land Purchase Land (-$200,000) 0.60 Market growth $2,300,000 3 0.40 Warehouse (-$600,000) 0.30 7 $1,000,000 0.70 5 No market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land $210,000 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 20

14 Russell/Taylor Oper Mgt 3/e
Evaluations At Nodes Compute EV at nodes 6 & 7 EV(node 6) = 0.80($3,000,000) ($700,000) = $2,540,000 EV(node 6) = 0.30($2,300,000) ($1,000,000) = $1,390,000 Expected values written above nodes 6 & 7 Decision at node 4 is between $2,540,000 for Expand and $450,000 for Sell land Choose Expand Repeat expected value calculations and decisions at remaining nodes © 2000by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 21

15 Decision Tree Solution
$1,290,000 $2,000,000 0.60 Market growth 2 0.40 No market growth $225,000 Market growth $3,000,000 Expand (-$800,000) $2,540,000 Expand (-$800,000) 0.80 $1,740,000 6 $700,000 0.20 1 4 $1,160,000 Market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land Purchase Land (-$200,000) 0.60 Market growth $2,300,000 $1,390,000 3 0.40 Warehouse (-$600,000) 0.30 $790,000 7 $1,360,000 $1,000,000 0.70 5 No market growth (3 years, $0 payoff) No market growth Sell land $210,000 © 2000 by Prentice-Hall Inc Russell/Taylor Oper Mgt 3/e C2 Supp - 22

16 Decision Matrix Decision Trees
ใช้ได้กับทุกสถานะ ใช้กับสถานะที่มีความเสี่ยง แก้ปัญหาที่ไม่ซับซ้อน แก้ปัญหาที่ซับซ้อนได้ ตัดสินใจได้หลายขั้นตอน

17 กลยุทธ์กระบวนการผลิต การบริหารการผลิต ระบบการผลิต ผู้บริหาร การผลิต
สภาพแวดล้อม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง เทคโนโลยี ซับซ้อน ไม่ซับซ้อน เปลี่ยนเร็ว ไม่แน่นอน ปานกลาง เปลี่ยนช้า ปานกลาง แน่นอน กลยุทธ์ผลิตภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ รู้เรา รู้เขา เดิม ใหม่ เป้าหมายการผลิต กลยุทธ์ แข่งขันได้ ถูก เร็ว ดี หลากหลาย พนักงาน ขวัญกำลังใจ ความปลอดภัย สังคม จริยธรรม สิ่งแวดล้อม พัฒนา สินค้า เดิม Me-too ตลาด สินค้า/บริการ ขยาย ตลาด ใหม่ นวัตกรรม กลยุทธ์กระบวนการผลิต การบริหารการผลิต ระบบการผลิต ผู้บริหาร การผลิต ตัดสินใจ วางแผน ดำเนินการ ควบคุม การเลือกเชิงกลยุทธ์ ตัวแบบ แผนภาพ กายภาพ คณิตศาสตร์ เครื่องมือ Decision matrix Decision tree การออกแบบระบบการผลิต การวางแผนและควบคุมระบบการผลิต


ดาวน์โหลด ppt ทักษะ และการตัดสินใจการบริหารการผลิต

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google