งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

ByByByBy Jirawat Promporn Jirawat Promporn h Tel. 02- 7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "ByByByBy Jirawat Promporn Jirawat Promporn h Tel. 02- 7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 ByByByBy Jirawat Promporn Jirawat Promporn Email : jirawat@book.co.t h Tel. 02- 7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d

2 Kluwer Online eBooks เป็นหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ ที่มี คุณภาพสูง รวบรวมหนังสือ มากกว่า 2,000 รายชื่อ จาก สาขาวิชา มนุษยศาสตร์และ สังคมศาสตร์, สิ่งแวดล้อมและพืช ศาสตร์, ฟิสิกส์, วิศวกรรมศาสตร์ และคอมพิวเตอร์, ชีวศาสตร์, และ พฤติกรรมศาสตร์

3 Browse Search Quick Search Advanced Search

4 คลิก SpringerLink Title Browse

5 1. คลิกเครื่องหมายบวกหน้า กลุ่มข้อมูล 2. คลิกชื่อหนังสือที่ต้องการ 1 2

6 คลิก View this eBook เพื่ออ่าน เนื้อหาภายในหนังสือ

7 1. ใส่คำค้น 2. ระบุเขตข้อมูล 3. คลิก Search 1 2 3

8 1. ระบุเขตข้อมูล 2. ใส่คำค้นหรือวลี 3. ระบุคำเชื่อม 4. จำกัดเขตข้อมูลจาก ปีพิมพ์ และ สำนักพิมพ์ 5. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับผลลัพธ์ได้จาก Sort6. คลิก Search 1 23 4 5 6

9 1. เลือกปรับปรุงการสืบค้น หรือ สืบค้นใหม่ 2. เลือกรูปแบบการเรียงลำดับผลลัพธ์ 3. เลือกแสดงเนื้อหา 123

10 แสดงเนื้อหาภายใน หนังสือ

11 เลือกสืบค้นคำที่ต้องการในหนังสือเล่มที่เปิด อยู่หรือทุกๆ เล่มในฐานข้อมูล network network

12 สืบค้นความหมายจาก พจนานุกรม

13 ใส่ข้อความ สำคัญ

14 1. คลิก Create a Free Account 1 2 2. กรอกข้อมูล ส่วนตัว

15 1. เก็บหนังสือลง account ส่วนตัว 2 2. เรียกดูหนังสือที่ จัดเก็บ 1

16

17 1 1. คลิกเพื่อแก้ไขข้อมูล ใน My Account 2 2. เปลี่ยนแปลง ข้อมูล

18


ดาวน์โหลด ppt ByByByBy Jirawat Promporn Jirawat Promporn h Tel. 02- 7321954-8 B o o k P r o m o t i o n & S e r v i c e c o., l t d.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google