งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์"— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร jirawat@book.co.th แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด ปรับปรุงครั้งล่าสุด 17/03/54 Distribution Maps of Plant DiseasesDistribution Maps of Plant Diseases

2 Distribution Maps of Plant Diseases ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงการกระจายของโรค ในพืช ตั้งแต่ปี 1942 โดยครอบคลุมโรคที่มีผลกระทบต่อ เกษตรกรรม พืชสวนและป่าไม้ ซึ่งมีโรคในพืชมากกว่า 1,000 โรค เข้าสู่ฐานที่ : http://www.cabi.org/DMPD ให้ข้อมูลเกี่ยวกับแผนที่แสดงการกระจายของโรค ในพืช ตั้งแต่ปี 1942 โดยครอบคลุมโรคที่มีผลกระทบต่อ เกษตรกรรม พืชสวนและป่าไม้ ซึ่งมีโรคในพืชมากกว่า 1,000 โรค เข้าสู่ฐานที่ : http://www.cabi.org/DMPD

3 Search Methods 1.Browse ●Browse by Date ●Browse by Continent ●Browse by Taxonomy 2. Search 1.Browse ●Browse by Date ●Browse by Continent ●Browse by Taxonomy 2. Search

4 Browse By Date 2 3 1 1. เลือกไล่เรียงปีที่ต้องการจาก Browse by Date 2. เลือกรายการที่ต้องการ 3. หรือ คลิก PDF เพื่อดูเอกสารฉบับเต็ม

5 2 Browse by Continent 1. เลือกไล่เรียงทวีปที่ต้องการ (Browse by Continent ) 2. จะพบเอกสารที่ได้จากการสืบค้นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก 1

6 1. เลือกไล่เรียงตามหมวดหมู่อนุกรมวิธาน (Browse by Taxonomy) 2. จะพบเอกสารที่ได้จากการสืบค้นคำสำคัญที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อที่เลือก 2 Browse by Taxonomy 1

7 Index ดรรชนีรายชื่อโรคในพืชและศัตรูพืช

8 Index

9 Free Maps แผนที่แสดงการแพร่กระจายของโรคในพืชและศัตรูพืช

10 Free Maps

11 Search 1 2 1. พิมพ์คำหรือวลี แล้วคลิก Search 2. หน้าแสดงผลลัพธ์ เลือกรายการที่ต้องการ

12 Document 1 2 1. รายละเอียดเนื้อหาของเอกสาร2. คลิก PDF เพื่อเรียกดูเอกสารฉบับเต็ม

13 Full Text - PDF เลือกสั่งพิมพ์หรือบันทึกเอกสารฉบับเต็ม

14


ดาวน์โหลด ppt โดย... จิรวัฒน์ พรหมพร แผนกสนับสนุนฝ่ายทรัพยากร อิเล็กทรอนิกส์ทางการศึกษา บริษัท บุ๊ค โปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย... จิรวัฒน์

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google