งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

งานนำเสนอกำลังจะดาวน์โหลด โปรดรอ

โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด.22/03/50 แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


งานนำเสนอเรื่อง: "โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด.22/03/50 แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด."— ใบสำเนางานนำเสนอ:

1 โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร Email : jirawat@book.co.th ปรับปรุงครั้งล่าสุด.22/03/50 แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด

2  การให้บริการวารสารอิเล็กทรอนิกส์แบบออนไลน์จาก Bentham Science Publishers  รวบรวมบทความจากวารสารทางด้านเภสัชศาสตร์และ ชีววิทยาทางการแพทย์จำนวน 65 รายชื่อ  ให้บทความย้อนหลังตั้งแต่ปี 2000 - ปัจจุบัน  ให้ข้อมูลรายการบรรณานุกรม สาระสังเขป และ เอกสารฉบับเต็มในรูปแบบ PDFIntroduction

3  Quick Search  Advanced Search  Browse Publication Search Methods

4 Sign in

5 Browse Publications 1. ไล่เรียงตามชื่อสิ่งพิมพ์ 2. ไล่เรียงตามหัวเรื่อง 3. ไล่เรียงตามชื่อสำนักพิมพ์ 1 2 3

6 คลิกเลือกรายชื่อวารสารที่ต้องการ Browse Publications

7 คลิกเลือกฉบับที่ต้องการ Browse Publications

8 คลิกเลือกบทความที่ต้องการ Browse Publications

9 Quick Search 1. ใส่คำหรือวลี2. ระบุขอบเขตการสืบค้น3. คลิก GO 1 2 3

10 Advanced Search 1. ใส่คำหรือวลี3. ใส่ชื่อผู้แต่ง 4. ใส่ชื่อสิ่งพิมพ์, Volume, Issue 2. ระบุขอบเขตการสืบค้น 5. เลือกรูปแบบการแสดงผล6. คลิก Search 1 2 3 4 5 6

11 เช่น : plant OR animal จะพบ plant และ animal หรือ คำใด คำหนึ่ง OR : พบคำใดคำหนึ่งหรือทั้งสองคำในเอกสาร AND : เชื่อมคำหรือวลีโดยทุกคำจะต้องปรากฏอยู่ในเอกสาร เช่น : plant AND animal จะพบทั้ง plant และ animal อยู่ใน เอกสารเดียวกัน NOT : ค้นหาเอกสารที่ไม่มีคำหรือวลีที่ไม่ต้องการ เช่น : plant NOT animal พบ plant แต่ไม่พบ animalOperators

12 Special Characters * แทนอักษรตั้งแต่ศูนย์ตัวอักษรขึ้นไป เช่น เช่น genetic* = genetic, genetically “ ” สำหรับการสืบค้นกลุ่มคำหรือวลี “Genetically Modified Organism”

13 Search Results 1. คำค้นที่ใช้และจำนวนผลการสืบค้น 2. คลิกชื่อบทความเพื่อดูเนื้อหาภายใน 3. ปรับปรุงการสืบค้น 1 2 3

14 Abstract

15  Print (การสั่งพิมพ์ )  Export (การดาวน์โหลดรายการบรรณานุกรม)  Email (การส่งรายการผ่าน Email) Marked List

16 1. คลิกเลือกรายการที่ต้องการ2. คลิก Update marked list 2 1

17 เลือก Print, Export หรือ Email Marked List

18 Marked List-Print

19 Marked List-Email ใส่ email address, หัวเรื่อง, เลือกรูปแบบ และคลิกปุ่ม GO

20 Search History คลิก Search History และคลิกเลือกคำค้นที่ต้องการ

21 Issue Alert คลิก Receive New Issue Alert

22 Register คลิก Register now

23 กรอกข้อมูลลงในช่องว่าง Register

24


ดาวน์โหลด ppt โดย : จิรวัฒน์ พรหมพร ปรับปรุงครั้งล่าสุด.22/03/50 แผนกฝึกอบรม ฐานข้อมูล บ. บุ๊คโปรโมชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด.

งานนำเสนอที่คล้ายกัน


Ads by Google